Porady Życie zawodowe Zwolnienie pracownika - pytania i odpowiedzi
15.05.2019  | 5 min czytania

Zwolnienie pracownika - pytania i odpowiedzi

15.05.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Rozwiązanie umowy o pracę musi być poprzedzone okresem wypowiedzenia. Ochronie przed zwolnieniem podlegają m.in. kobiety w ciąży - wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracodawca ogłosi upadłość zakładu. Przedstawiamy odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące zwolnień pracowniczych.

1. Czy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień?

Zgodnie z art. 32 § 2 kodeksu pracy, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, który - w przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny – wynosi maksymalnie 2 tygodnie (jeśli umowa została podpisana na 3 miesiące). W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony długość okresu wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Mimo to możliwe jest zwolnienie pracownika bez okresu wypowiedzenia, o czym świadczy art. 52 § 1 kodeksu pracy. Mamy wtedy do czynienia ze zwolnieniem wynikającym np. z ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

2. Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

Co do zasady, pracodawca nie może zwolnić osoby przebywającej na L4 – wynika to z art. 41 kodeksu pracy. Według art. 53 § 1 ochronie tej nie podlega m.in. pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące (jeśli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi mniej niż 6 miesięcy).

3. Zwolnienie pracownicy w ciąży – czy to możliwe?

Pracownica w ciąży jest objęta ochroną przed zwolnieniem, o czym świadczy art. 177 § 1 kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że nie można rozwiązać z nią umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeśli doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych albo popełnienia przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, pracodawca ma prawo zwolnić ciężarną kobietę. Do rozwiązania stosunku pracy wymagana jest zgoda zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownicę.

Umowa-zlecenie a ciąża – co warto wiedzieć?

4. Na ile lat przed emeryturą nie można zwolnić pracownika?

Pracodawca nie może zwolnić osoby, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ochrona obowiązuje, jeśli okres zatrudnienia tego pracownika umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Wynika to z art. 39 kodeksu pracy.

5. Zwolnienie pracownika podlegającego ochronie – kiedy pracodawca ma do tego prawo?

Chociaż niektóre grupy pracownicze są chronione przed zwolnieniem, w szczególnych przypadkach pracodawca może rozwiązać z nimi umowę. Zgodnie z art. 411 § 1 kodeksu pracy, w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów mówiących o ochronie pracowników. W takiej sytuacji istnieje możliwość zwolnienia m.in. kobiet w ciąży. Pracodawca może również skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do jednego miesiąca. Warto pamiętać o tym, że za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownik powinien otrzymać odszkodowanie.

Likwidacja firmy a przywileje pracownicze

Kalkulator: oblicz, ile zarobisz „na rękę” i porównaj zarobki w zależności od rodzaju umowy
Sprawdź

Oceń artykuł