Porady Życie zawodowe Zwolnienie lekarskie a prawa pracownika
04.03.2019  | 5 min czytania

Zwolnienie lekarskie a prawa pracownika

04.03.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Pracownik, który płaci składki na ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do skorzystania z płatnego zwolnienia lekarskiego. W czasie jego trwania przysługują pewne przywileje – m.in. ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Zasady przyznawania zasiłku chorobowego

Według art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, osoba ubezpieczona może otrzymać zasiłek chorobowy:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (gdy podleganie temu ubezpieczeniu jest obowiązkowe),
  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (gdy ubezpieczenie jest dobrowolne).

Osoba zatrudniona na umowę o pracę może skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego po upływie 30 dni. Do okresów ubezpieczenia chorobowego wliczane są poprzednie okresy ubezpieczenia, jeśli przerwa między nimi wyniosła maksymalnie 30 dni albo wynikała np. z urlopu wychowawczego.

Ochrona pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Jeżeli pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie, to jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona. Wobec tego, zgodnie z art. 41 kodeksu pracy, szef nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy. Dodatkowo, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik jest niezdolny do wykonywania obowiązków z powodu choroby:

  • ponad 3 miesiące (a okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi mniej niż 6 miesięcy),
  • dłużej niż łączny okres pobierania z powodu choroby wynagrodzenia i zasiłku, a także świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi minimum 6 miesięcy albo niezdolność do wykonywania obowiązków jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej).

Powyższe ustalenia wynikają z art. 53 § 1 kodeksu pracy.

Stwierdzenie choroby zawodowej i co dalej…?

Prawa pracownika na zwolnieniu lekarskim - do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Według art. 92 § 1 kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia w przypadku choroby – może być ono wyższe, jeśli stanowią tak przepisy wewnątrzzakładowe. Wynagrodzenie chorobowe w trakcie niezdolności do pracy przysługuje przez maksymalnie 33 dni kalendarzowe (w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia jest to 14 dni w roku kalendarzowym). Jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej – po 33 dniach (lub 14 dniach w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia) chory otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje on maksymalnie przez 182 dni (lub 270 dni, jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą albo występuje w trakcie ciąży) – świadczy o tym art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – na jakich zasadach?

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł