Porady Życie zawodowe Zmiany w zwolnieniach lekarskich w 2018 r.
13.09.2018  | 4 min czytania

Zmiany w zwolnieniach lekarskich w 2018 r.

13.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną. Zastąpią je elektroniczne dokumenty. Zmiana została zaplanowana na początek grudnia 2018 r. Aby skorzystać z chorobowego, nie będziesz musiał dostarczać pracodawcy zaświadczenia lekarskiego.

Płatne zwolnienie chorobowe – na jakich zasadach?

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego i opłacają składkę. Prawo do świadczenia nabywa się po upływie 30 dni (w przypadku pracowników etatowych) lub 90 dni (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia i osób opłacających składkę dobrowolnie). Ciężarne pracownice i osoby, które uległy wypadkowi przy pracy, mogą pobierać zasiłek od pierwszego dnia ubezpieczenia.  

Ubezpieczenie chorobowe ZUS – co konkretnie zyskujesz?

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego występuje także, jeśli zachorowałeś, ale nie masz prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokument stanowi usprawiedliwienie nieobecności.

L4 – papierowe czy elektroniczne?

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia elektroniczne, korzystając z platformy ePUAP. Druki w formie papierowej również są ważne, ale odpowiedzialność za ich dostarczenie spada na pracownika. Gdy otrzymujesz zaświadczenie na druku ZUS ZLA, masz 7 dni na jego dostarczenie. Termin liczy się od kolejnego dnia po wystawieniu zwolnienia. Przekroczenie terminu skutkuje obniżeniem zasiłku o 25% - za okres od 8. dnia po wizycie lekarskiej do dnia dostarczenia dokumentu.  

Elektroniczne zwolnienia lekarskie a chorobowe

Lekarze wystawiają dwa rodzaje zwolnień: papierowe i elektroniczne. 1 grudnia 2018 r. zwolnienia papierowe znikną. Miało to nastąpić 1 lipca, ale ze względu na zbyt wolne tempo wdrażania zmian senat podjął decyzję o przesunięciu terminu o kilka miesięcy. Podczas wizyty lekarskiej możesz poprosić lekarza o potwierdzenie wystawienia e-zwolnienia. Nie jest to konieczne, ponieważ dokument znajduje się w systemie, ale masz prawo oczekiwać pokwitowania. W takiej sytuacji lekarz drukuje zaświadczenie elektroniczne i podpisuje je.    

Od grudnia zwolnienia elektroniczne zamiast papierowych

Zmiany w zwolnieniach lekarskich to ułatwienie dla pracownika, który może otrzymać płatne zwolnienie bez konieczności dopełniania dodatkowych formalności. Dzięki temu nie ryzykuje, że utraci część zasiłku w wyniku przekroczenia terminu na dostarczenie zaświadczenia do pracodawcy. Na zwolnieniu wystawionym w formie elektronicznej kod choroby nie jest widoczny dla pracodawcy.   

Kontrola zwolnienia lekarskiego

Niezależnie od formy zaświadczenia pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zweryfikować, czy korzystasz ze zwolnienia w prawidłowy sposób. Kontroler może wysłać Cię na dodatkowe badania do lekarza orzecznika ZUS. Jeśli mimo stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy podejmiesz aktywność zawodową (np. w innej firmie), to powinieneś liczyć się z konsekwencjami, takimi jak utrata zasiłku, a nawet wypowiedzenie umowy. Kontrole dotyczą przede wszystkim osób, które często korzystają ze zwolnień lub otrzymują zaświadczenia od różnych lekarzy.    

Zachorowałeś? Odpocznij!

Zarobki: wypełnij ankietę i sprawdź, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku
Porównaj zarobki

Oceń artykuł