Porady Życie zawodowe Zmiana pracy a wymiar urlopu
19.10.2017

Zmiana pracy a wymiar urlopu

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Urlopy: wypoczynkowy, okolicznościowy, macierzyński, ojcowski itd. przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zmiana miejsca zatrudnienia nie sprawia, że tracimy prawo do płatnej przerwy w pracy. Wymiar urlopu jest proporcjonalny do czasu przepracowanego w nowym miejscu.    

Urlopy pracownicze – podstawa prawna

Zasady udzielania urlopów pracowniczych znajdują się w dziale VII kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Każda osoba - zatrudniona na podstawie umowy o pracę - ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Możemy korzystać również z innych urlopów: okolicznościowego, na żądanie, bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego.  

Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu to 20 lub 26 dni – w przypadku umowy o pracę. Liczba dni wolnych zależy od tzw. stażu urlopowego. 20 dni urlopu przysługuje osobie, która przepracowała mniej niż 10 lat, a 26 dni – pracownikowi z co najmniej 10-letnim stażem, do którego wliczają się również okresy nauki:

  • w szkole zawodowej,
  • w szkole średniej,
  • w szkole policealnej,
  • w szkole wyższej.  

Przy obliczaniu stażu urlopowego bierze się pod uwagę ostatni ukończony etap edukacji. Przerwanie pięcioletnich studiów sprawia, że uwzględnia się tylko lata spędzone np. w liceum ogólnokształcącym. Do stażu wlicza się wyłącznie jeden okres, nawet jeśli jednocześnie uczyliśmy się i pracowaliśmy na podstawie umowy o pracę. Należy uwzględnić czas spędzony na uczelni, jeśli podczas studiów przez dwa lata wykonywaliśmy pracę na podstawie umowy o pracę. Pracownikom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo 10 dni płatnego urlopu.       

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego w naturze. Może wypłacić nam ekwiwalent pieniężny, jeśli przyznanie dni wolnych jest niemożliwe. Wysokość świadczenia ustala się na zasadach zawartych w tzw. rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014). Ekwiwalent wypłaca się w razie rozwiązania stosunku pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik i pracodawca podpisują kolejną umowę terminową natychmiast po wygaśnięciu poprzedniej. W przypadku ponownego zatrudnienia można wykorzystać urlop wypoczynkowy w czasie trwania kolejnej umowy.   

Pierwszy urlop u nowego pracodawcy

W przypadku podjęcia kolejnej pracy urlop wykorzystuje się proporcjonalnie do okresu, jaki przepracowaliśmy w nowej firmie. Nie możemy korzystać z urlopu za czas pracy u poprzedniego zatrudniającego, ponieważ odchodząc, otrzymaliśmy ekwiwalent pieniężny.   

Pierwszy urlop udzielany jest proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy. Każdy kolejny miesiąc pracy sprawia, że nabywamy prawo do 1/12 urlopu wypoczynkowego. Niepełny dzień zaokrągla się w górę. Po przepracowaniu całego roku kalendarzowego możemy korzystać z urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. 1 stycznia przysługuje nam 20 lub 26 dni urlopu za poprzedni rok.

Oceń artykuł