Porady Życie zawodowe Zielone miejsca pracy – zrównoważony rozwój ma znaczenie!
28.10.2021  | 7 min czytania

Zielone miejsca pracy – zrównoważony rozwój ma znaczenie!

28.10.2021  | 7 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Za zielone miejsca pracy uznaje się te przedsiębiorstwa, które w swoim działaniu uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju. Takie firmy ekologiczne – w Polsce, jak i na całym świecie – pojawiają się obecnie coraz częściej, co ma oczywiście ścisły związek z rosnącą wagą, jaką przykłada się do kwestii ochrony środowiska i zahamowania tempa negatywnych zmian klimatycznych. Na czym dokładnie polega zasada zrównoważonego rozwoju i czym charakteryzują się działania ekologiczne w firmie?

Czego dowiesz się z artykułu?

• Zielone miejsca pracy i zrównoważony rozwój – definicja
• Zasady zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska – jak to wygląda w praktyce?
• Zielone miejsca pracy – przykłady innych działań

Zielone miejsca pracy i zrównoważony rozwój – definicja

Zielone miejsca pracy to – ogólnie rzecz ujmując – takie firmy, które w ramach prowadzonych przez siebie działań zwracają uwagę na aspekty ekologiczne, ochronę środowiska etc. Początkowo termin ten odnosił się przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w branżach, które bezpośrednio, na szeroką skalę wpływają na możliwość zahamowania zmian klimatycznych. Mowa tu o firmach związanych m.in. z energetyką odnawialną, budownictwem i transportem ekologicznym, gospodarką odpadami. Osoby zatrudnione w takich miejscach nazywa się zielonymi kołnierzykami – w ramach podziału na różne rodzaje kołnierzyków.

| Zawody blue collar najbardziej pożądane na rynku pracy w 2021 roku

Obecnie jednak za zielone miejsca pracy uznaje się najczęściej wszystkie organizacje i instytucje, które prowadzą aktywne działania proekologiczne – nawet na niewielką skalę – wpisując się tym samym w ideę zrównoważonego rozwoju. Jej założenia najlepiej opisuje pierwsze zdanie raportu Nasza wspólna przyszłość, opublikowanego w 1987 r. przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Zielone miejsca pracy w ocenie pracowników – badanie Pracuj.pl

Innymi słowy, idea ta opiera się na przekonaniu, że współczesna cywilizacja ma już na swoim koncie tak duże osiągnięcia, że przy dalszym jej rozwoju należy odpowiednio wyważyć między dążeniem do odkrywania kolejnych innowacji, usprawnień czy udogodnień dla człowieka a potrzebami środowiska naturalnego. Ma to związek z zaobserwowaniem, w jak szybkim tempie zachodzą degradacja przyrody i coraz gwałtowniejsze zmiany klimatyczne. Dlatego właśnie współcześnie szczególnie ceni się te firmy, które dbają o rozwój gospodarczy i polepszanie dobrobytu społecznego, ale przy jednoczesnym ograniczaniu szkodliwego wpływu na środowisko.

Zasady zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska – jak to wygląda w praktyce?

Jak może wyglądać ekologia w firmie w praktyce? Istnieje wiele dobrych praktyk w tym zakresie, które – nawet jeśli zostaną wdrożone na niedużą skalę, np. w mikroprzedsiębiorstwach – stanowią kolejną cegiełkę do budowy „zielonej gospodarki”. Można wśród nich wymienić m.in. następujące działania.

Działania ekologiczne w firmie a chęć zatrudnienia się w niej – badanie Pracuj.pl

  • Zasada 3R

Tzw. zasada 3R odnosi się do angielskich słów: reduce (unikaj), reuse (używaj ponownie), recycle (utylizuj). Wprowadzenie jej w życie – nie tylko prywatne, lecz także w miejscu pracy – pozwala zadbać o zmniejszenie ilości produkowanych odpadów. Biura realizują tę ideę np. poprzez zamawianie dużych, ekologicznych opakowań kawy czy herbaty i dystrybutorów wody, napełnianie starych kartridży do drukarek nowym zapasem, wielokrotne wykorzystywanie materiałów drukowanych etc. Oczywiście ogromne znaczenie w tym aspekcie ma również zapewnienie możliwości segregacji śmieci zgodnie z obowiązującymi zasadami. Z kolei np. sklepy spożywcze czy gastronomia nierzadko dbają o to, aby nadwyżki produkcyjne przekazać osobom potrzebującym, a nie je wyrzucać.

| Dlaczego chcesz pracować w naszej firmie – jak odpowiedzieć rekruterowi?

  • Zmniejszanie śladu węglowego

Zielone miejsca pracy dbają o to, aby ograniczać szkodliwy ślad węglowy. W ramach takich działań mogą zachęcać zatrudnione w nich zespoły do korzystania z transportu miejskiego (np. poprzez system dopłat do biletów) lub stworzyć warunki przyjazne dla dojeżdżających do pracy na rowerze czy hulajnodze (specjalne stojaki, prysznice w firmie etc.). W większych firmach, które wysyłają pracowników w delegacje, istotne może też być zorganizowanie wspólnego transportu dla większej liczby ludzi – co ogranicza nie tylko negatywny wpływ na środowisko, lecz także koszty. Może się również zdarzyć, że firma będzie zachęcać Ciebie i osoby mieszkające w Twojej okolicy do wspólnych dojazdów do pracy, jednym samochodem (i np. oferować za to dopłaty).

| Samochodem do pracy? Nie, dziękuję!

  • Oszczędność wody i energii

Oszczędzanie wody i energii to temat, który zwykle wiążemy z gospodarstwem domowym – tymczasem w skali firm ma to jeszcze większe znaczenie. W zielonym miejscu pracy spotkasz się zapewne z energooszczędnymi sprzętami czy specjalnymi systemami na krany, które pozwalają zmniejszyć zużycie wody (takimi jak napowietrzacze). W biurach często wykorzystuje się także czujniki ruchu, które włączają światło w danym pomieszczeniu tylko wówczas, gdy ktoś w nim przebywa. Niebywałe znaczenie ma też zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy – np. przy pomocy właściwie rozlokowanych, energooszczędnych żarówek LED-owych.

  • Edukacja ekologiczna, zachęta do podejmowania wspólnych działań

Jeśli zatrudniasz się w zielonym miejscu pracy, możesz mieć niemal pewność, że w Twojej firmie będą cyklicznie organizowane różne działania proekologiczne, mające na celu zwiększanie świadomości na ten temat i osobiste zaangażowanie osób zatrudnionych. Wszelkiego rodzaju zbiórki makulatury czy elektrośmieci, wspólne sadzenie drzew, zakładanie miejskich uli  – to akcje, które nie tylko mają korzystny wpływ na ochronę środowiska, lecz także doskonale integrują Cię z zespołem! Jeśli do tego dochodzi aspekt współzawodnictwa – np. firmowe rozgrywki biegowe organizowane w szczytnym celu – wówczas szerokie zaangażowanie pracowników jest niemal gwarantowane! Ponadto takie działania budują wizerunek marki Twojego pracodawcy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie (co wpisuje się w ideę CSR).

Zielone miejsca pracy – przykłady innych działań

Czy w zielonym miejscu pracy stawia się tylko stricte na ochronę środowiska? Nie do końca – ponieważ pod pojęciem zrównoważonego rozwoju kryje się też pewna ideologia społeczna. Mowa tu o działaniach ukierunkowanych na poszanowanie równości ludzi, przestrzeganie praw pracowniczych, organizowanie zatrudnionym warunków do samorozwoju i poszerzania swych kompetencji etc.

W zielonym miejscu pracy możesz więc liczyć na to, że zapewne nie spotkasz się ze zjawiskiem mobbingu czy dyskryminacji płacowej – np. o charakterze płciowym czy wiekowym – a jeśli już do tego dojdzie, masz zwykle szersze możliwości dochodzenia swoich praw. Pracodawca będzie szanował Twój work–life balance, zadba też o to, by pomagać Ci w poszerzaniu kompetencji  i sprawdzaniu się w kolejnych wyzwaniach.

Warto więc się zastanowić, czy miejsce Twojego obecnego zatrudnienia można zaliczyć do zielonych miejsc pracy. Jeśli nie – lub w niewystarczającym w Twojej opinii stopniu – może samodzielnie spróbujesz poszerzyć zakres proekologicznych działań w swojej firmie? Oddolne inicjatywy pracowników są często bardzo cenione i spotykają się z zainteresowaniem przełożonych. A może jesteś na etapie poszukiwań nowej pracy? W takiej sytuacji warto się zorientować, które przedsiębiorstwa w Twojej branży hołdują zasadom zrównoważonego rozwoju. Możesz np.  zasięgnąć informacji na temat tego, jakie działania z zakresu ekologii czy szeroko pojętego CSR-u podejmuje firma, która oferuje zatrudnienie pasujące do Twojego profilu zawodowego. Dobrze jest bowiem pamiętać o jednym: działanie każdego z nas jednostkowo przekłada się na przyszłość naszej wspólnej planety.

A zatem może sprawdź, czy nie szukasz? Na Pracuj.pl!

Oceń artykuł