Porady Życie zawodowe Zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury
19.10.2017

Zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Wykonywanie niektórych zawodów jest dużym obciążeniem dla pracownika. Dlatego też po spełnieniu określonych warunków, zatrudniony może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.

Warunki szczególne – zawody

Aby można było uznać, że dana praca odbywa się w warunkach szczególnych, powinna ona posiadać cechy wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830080043. Prace, które wykonuje się w warunkach szczególnych, zostały wskazane w załączniku do rozporządzenia. Chodzi o działalność zawodową w sektorach gospodarki, takich jak:

 • górnictwo, m.in.:

- prace pod ziemią,

- prace wiertnicze;

 • energetyka, m.in.:

- prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej,

- prace przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych;

 • hutnictwo i przemysł metalowy, m.in.:

- obsługa urządzeń wielkiego pieca,

- spiekanie rud i sortowanie spieku,

- produkcja aluminium,

- przeróbka plastyczna metali;

 • przemysł chemiczny, m.in.:

- wydobywanie, produkcja i obróbka siarki,

- produkcja sody i innych węglanów, kredy, ługów i wodorotlenków,

- produkcja soli i solanki;

 • budownictwo i przemysł materiałów budowlanych, m.in.:

- roboty wodnokanalizacyjne i budowa rurociągów w głębokich wykopach,

- budowa i remont chłodni kominowych oraz kominów przemysłowych,

- prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych,

- prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości,

- prace dekarskie,

- produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych;

 • leśnictwo, przemysł drzewny i papierniczy, m.in.:

- prace wykonywane przez drwali,

- prace przy suchej destylacji drewna i węgla aktywnego,

- politurowanie ręczne;

 • przemysł lekki, m.in.:

- obróbka i przędzenie surowców włókienniczych,

- prace w magazynach skór surowych,

- przetwórstwo i utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych, włókienniczych skórzanych i makulatury;

 • transport i łączność, m.in.:

- prace na statkach morskich w żegludze międzynarodowej,

- prace na statkach żeglugi powietrznej;

 • gospodarka komunalna, m.in.:

- prace w kanałach ściekowych,

- prace brukarzy,

- prace kominiarzy;

 • rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, m.in.:

- prace rybaków jeziorowych łowiących przez cały rok,

- pakowanie i rozpakowywanie liści tytoniu;

 • przemysł poligraficzny, m.in.:

- procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych,

- mielenie i przygotowywanie barwników zawierających ołów i kobalt;

 • służba zdrowia i opieka społeczna, m.in.:

- prace na oddziałach: intensywnej terapii, psychiatrycznych i odwykowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami,

- prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych.

Wcześniejsza emerytura a praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach uprawnia osoby do wcześniejszej emerytury jeśli spełnią następujące wymagania:

 • zostanie osiągnięty odpowiedni wiek (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn);
 • zostanie osiągnięty wiek emerytalny w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od jego ustania - warunek nie dotyczy pracowników, którzy posiadają udokumentowany okres zatrudnienia wynoszący co najmniej 30 lat (kobieta) lub 35 lat (mężczyzna);
 • przepracowane zostanie co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych.
Oceń artykuł