Porady Życie zawodowe Zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury
19.10.2020  | 4 min czytania

Zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury

19.10.2020  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.4)

Wykonywanie niektórych zawodów może stanowić duże obciążenie dla pracownika. W takiej sytuacji osoba zatrudniona – po spełnieniu odpowiednich warunków – może się ubiegać o wcześniejszą emeryturę. Lista stanowisk pracy uprawniających Cię do skorzystania z tego prawa jest ściśle określona. Sprawdź, kiedy można przejść na wcześniejszą emeryturę i w jakich zawodach możesz na to liczyć.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

• Wcześniejsze emerytury – o co tu chodzi?
• Wcześniejsza emerytura – warunki szkodliwe
• Kiedy można przejść na wcześniejszą emeryturę?

Wcześniejsze emerytury – o co tu chodzi?

Nowe zasady emerytalne weszły w życie 1 października 2017 roku. Zgodnie z przyjętymi wówczas ustaleniami urodzone po 31 grudnia 1948 roku kobiety zyskują to prawo w wieku 60 lat, zaś mężczyźni – w wieku 65 lat. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Przysługuje ona osobom, które wykonują pracę w szczególnych warunkach. Cechy takich stanowisk są wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Prace, które wykonuje się w warunkach szczególnych, zostały wskazane w załączniku do tego rozporządzenia. Chodzi o działalność zawodową w wyjątkowych sektorach gospodarki – takich, które mogą bardziej niż zwykle obciążyć zdrowie pracowników.

| Przegląd najtrudniejszych zawodów świata

Wcześniejsza emerytura – warunki szkodliwe

Aby Twoje stanowisko dawało Ci uprawnienia do wcześniejszej emerytury, musi być ujęte w rejestrze prac wykonywanych w potencjalnie szkodliwych warunkach. Poniżej znajdziesz przekrojowe zestawienie tego typu miejsc zatrudnienia. Chodzi tu o takie branże jak:

• górnictwo, m.in.:
– prace pod ziemią,
– prace wiertnicze;
• energetyka, m.in.:
– prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej,
– prace przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych;

| Umowa-zlecenie na emeryturze – najczęstsze pytania

• hutnictwo i przemysł metalowy, m.in.:
– obsługa urządzeń wielkiego pieca,
– spiekanie rud i sortowanie spieku,
– produkcja aluminium,
– przeróbka plastyczna metali;
• przemysł chemiczny, m.in.:
– wydobywanie, produkcja i obróbka siarki,
– produkcja sody i innych węglanów, kredy, ługów i wodorotlenków,
– produkcja soli i solanki;
• budownictwo i przemysł materiałów budowlanych, m.in.:
– roboty wodnokanalizacyjne i budowa rurociągów w głębokich wykopach,
– budowa i remont chłodni kominowych oraz kominów przemysłowych,
– prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych,
– prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości,
– prace dekarskie,
– produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych;

| Urlop wychowawczy a emerytura

• leśnictwo, przemysł drzewny i papierniczy, m.in.:
– prace wykonywane przez drwali,
– prace przy suchej destylacji drewna i węgla aktywnego,
– politurowanie ręczne;
• przemysł lekki, m.in.:
– obróbka i przędzenie surowców włókienniczych,
– prace w magazynach skór surowych,
– przetwórstwo i utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych, włókienniczych skórzanych i makulatury;
• transport i łączność, m.in.:
– prace na statkach morskich w żegludze międzynarodowej,
– prace na statkach żeglugi powietrznej;
• gospodarka komunalna, m.in.:
– prace w kanałach ściekowych,
– prace brukarzy,
– prace kominiarzy;

| Staż emerytalny i urlopowy – jakie okresy się do nich zaliczają?

• rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, m.in.:
– prace rybaków jeziorowych łowiących przez cały rok,
– pakowanie i rozpakowywanie liści tytoniu;
• przemysł poligraficzny, m.in.:
– procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych,
– mielenie i przygotowywanie barwników zawierających ołów i kobalt;
• służba zdrowia i opieka społeczna, m.in.:
– prace na oddziałach: intensywnej terapii, psychiatrycznych i odwykowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami,
– prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych.

| Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Kiedy można przejść na wcześniejszą emeryturę?

Praca w szczególnych warunkach uprawnia do wcześniejszej emerytury, jeśli spełnione zostaną następujące wymagania:

  • pracownik będzie w odpowiednim wieku (55 lat w przypadku kobiet i 60 lat dla mężczyzn);
  • zostanie przez niego osiągnięty wiek emerytalny w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od jego ustania – warunek ten nie dotyczy pracowników, którzy posiadają udokumentowany okres zatrudnienia wynoszący co najmniej 30 lat (kobieta) lub 35 lat (mężczyzna);
  • dana osoba przepracuje co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych.
Oceń artykuł