Porady Życie zawodowe Zatrudnianie pracowników młodocianych – zasady
25.01.2018

Zatrudnianie pracowników młodocianych – zasady

25.01.2018
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Tylko osoby mające 16 lat lub więcej mogą podjąć pracę zgodnie z prawem. Aby rozpocząć aktywność zawodową, muszą ukończyć gimnazjum. Dodatkowy wymóg to przedstawienie zaświadczenia, w którym lekarz stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania określonych obowiązków.   

Od jakiego wieku można pracować?

Pracownik młodociany to osoba w wieku 16-18 lat – tak wynika z kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Niepełnoletnich, którzy:

 • nie ukończyli gimnazjum;
 • nie mają 16 lat, ale ukończyli gimnazjum;
 • nie mają 16 lat i nie ukończyli gimnazjum,

można zatrudniać tylko na zasadach wskazanych w specjalnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Oświaty (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022141808).  Poza tymi przypadkami zatrudnianie osób przed 16. rokiem życia jest niedopuszczalne. Pracodawca, który zaproponował umowę mimo zbyt młodego wieku zatrudnianego, musi wypełnić zobowiązania, takie jak np. wypłata wynagrodzenia.

Praca osób niepełnoletnich – na jakich zasadach?

Pracownik młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych, może zostać zatrudniony wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Warunki, na podstawie których wykonuje swoje obowiązki, wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960600278).

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie osobom niepełnoletnim rzetelnego przygotowania do właściwego wykonywania pracy. Do umów zawieranych w celu przygotowania zawodowego odnoszą się takie same zasady, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. W dokumencie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • rodzaju przygotowania (nauka zawodu lub przyuczenie do pracy określonego rodzaju),
 • czas trwania i miejsce, w którym odbywa się przygotowanie zawodowe,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wymiar pensji.

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 • młodociany nie wypełnia obowiązków;
 • dochodzi do ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
 • kontynuowanie przygotowania zawodowego jest niemożliwe ze względu na reorganizację firmy;
 • opiekun stwierdza, że dana osoba nie radzi sobie z obowiązkami.

Czas pracy osób przed 16. rokiem życia powinien wynosić maksymalnie 6 godzin na dobę. Młodociany w wieku 16-18 lat może pracować 8 godzin w ciągu dnia. Nie można zatrudniać nieletnich w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (22.00-6.00). Młodociani nie powinni wykonywać prac wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r.: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042002047. Chodzi m.in. o zajęcia:

 • związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (np. przy dźwiganiu ciężkich przedmiotów),
 • wymagające wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała (np. przy naprawach pojazdów mechanicznych),
 • zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu (np. przy uboju zwierząt),
 • stwarzające zagrożenia wypadkowe (np. przy obsłudze młotów mechanicznych).
Oceń artykuł