Porady Życie zawodowe Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie
29.03.2018  | 5 min czytania

Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie

29.03.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.5)

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko, podlegając ubezpieczeniu chorobowemu. Młoda mama - wykonująca obowiązki na podstawie umowy-zlecenia - nie może jednak korzystać z urlopu macierzyńskiego oraz z innych przywilejów, takich jak ochrona przed zwolnieniem.   

Umowa-zlecenie a ciąża 2016 - 2018

Podstawowy warunek korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa to opłacanie składki chorobowej. W przypadku zleceniobiorców jest ona dobrowolna, a jej wysokość to 2,45% wynagrodzenia brutto. https://porady.pracuj.pl/umowa-zlecenie-a-chorobowe-dowiedz-sie-jak-to-wyglada/

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego tylko wtedy, gdy podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Taka możliwość nie przysługuje np. uczniom i studentom, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Innym warunkiem, który należy spełnić, jest regularne opłacanie składek. Chcąc upewnić się, że należą się nam świadczenia, sprawdźmy, czy pracodawca terminowo przekazuje pieniądze do ZUS (http://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/dokumenty-rozliczeniowe/informacja-miesieczna-i-roczna).     

Zleceniobiorca - opłacający składkę chorobową - może pobierać zasiłek macierzyński.

Uprawnienia pracującej matki – urlop i zasiłek macierzyński

Wysokość świadczenia to 100% wynagrodzenia uzyskiwanego za okres 12 miesięcy poprzedzających narodziny dziecka. Otrzymaną kwotę pomniejsza się o 13,71%, tzn. łączną wysokość składek na ubezpieczenie społeczne. Prawo do świadczenia nie zależy od tego, jak długo podlegamy ubezpieczeniu. Jeśli np. poród nastąpi po wygaśnięciu umowy-zlecenia, nie można pobierać zasiłku. Od 2016 r. rodzice, którym nie należą się świadczenia z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, mają prawo ubiegać się o tzw. kosiniakowe – zasiłek w wysokości 1000 zł netto miesięcznie (https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/swiadczenie-rodzicielskie/swiadczenie-rodzicielskie-w-pytaniach-i-odpowiedziach/).  

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia nie korzysta z uprawnień zarezerwowanych dla pracowników etatowych. Urlop macierzyński to przywilej, który przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Tak wynika z kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). To oznacza, że jeśli jesteśmy zleceniobiorcami, nie obejmuje nas również ochrona przed zwolnieniem, np. w czasie ciąży lub po urodzeniu dziecka.

Jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Chcąc opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe, musimy dostarczyć pracodawcy wypełniony formularz ZUS ZUA (http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zua/76008). Płatnik przekazuje druk do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku.

Co zamiast zasiłku macierzyńskiego?

Młoda matka, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, nie może korzystać z takich świadczeń jak zasiłek macierzyński. Przysługuje jej możliwość ubiegania się o tzw. kosiniakowe, które wynosi 1000 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na ten temat: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/swiadczenie-rodzicielskie/swiadczenie-rodzicielskie-w-pytaniach-i-odpowiedziach/.     

Oceń artykuł