Porady Życie zawodowe Zasady BHP w pracy – to trzeba wiedzieć!
19.07.2018  | 4 min czytania

Zasady BHP w pracy – to trzeba wiedzieć!

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1.13)

Twój pracodawca powinien zapewnić bezpieczne stanowiska pracy. Jako pracownik możesz odmówić wykonywania zadań, gdy panujące warunki stwarzają ryzyko dla Twojego zdrowia lub życia. W takiej sytuacji zachowujesz prawo do otrzymania wynagrodzenia. Obowiązkiem pracownika jest zgłoszenie do inspekcji pracy łamania przepisów BHP przez pracodawcę.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Zasady BHP określone są w Kodeksie pracy oraz regulaminie zakładowym. Natomiast pracownik ma obowiązek stosować się do zaleceń w kwestii sposobu obsługi maszyn, postępowania w sytuacjach zagrożenia itp.

Zadaniem pracodawcy jest dbanie o zdrowie oraz życie zatrudnionych w firmie osób. Oprócz zagwarantowania warunków i stanowisk pracy spełniających wymogi BHP, Twój szef ma obowiązek kierować pracowników na okresowe badania do lekarza medycyny pracy.

Przepisy BHP – najczęściej zadawane pytania

Przepisy BHP w pracy

Prawa pracownika to m.in.:

 • prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego łamiącego przepisy BHP – gdy z winy pracodawcy, przełożonego lub osób trzecich w miejscu pracy doszło do złamania zasad BHP, to pracownik ma prawo odmówić wykonywania poleceń. Zatrudniona osoba zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas pozostawania w zakładzie pracy;
 • oddalenie ze stanowiska pracy lub opuszczenie zakładu w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu – podczas pożaru, awarii instalacji elektrycznej lub wycieku gazu masz prawo do ochrony swojego zdrowia i opuszczenia stanowiska lub zakładu pracy. Za czas niewykonywania zadań z przyczyn niezależnych od pracownika należy się wypłata wynagrodzenia;
 • odmowa wykonania pracy w przypadku obniżonej sprawności psychofizycznej – gdy polecenie służbowe wymaga dużej siły fizycznej lub sprawności umysłowej, a z przyczyn niezależnych od siebie nie jesteś w stanie sprostać zadaniu, to możesz odmówić aktywności;
 • wnioskowanie do pracodawcy w sprawie usunięcia zagrażających życiu lub zdrowiu usterek w miejscu pracy – pracownicy mają możliwość zgłaszania nowo powstałych usterek lub awarii, np maszyn przemysłowych. Można wnioskować do pracodawcy również o zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki zatrudnionych osób

Zasady BHP rodzą obowiązki również wobec pracowników, m.in.:

 • znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywanie poleceń służbowych zgodnie z wymogami BHP;
 • obsługiwanie sprzętu firmowego i maszyn zgodnie z przeznaczeniem
 • używanie odzieży ochronnej – np. fartuchów, kombinezonów, ochronnego obuwia czy kasków i gogli;
 • wykonywanie badań lekarskich – wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz stosowanie się do zaleceń lekarza medycyny pracy;
 • informowanie pracodawcy o usterkach, awariach lub innych sytuacjach niezgodnych z zasadami BHP;
 • zgłoszenie do inspekcji pracy łamania zasad BHP przez pracodawcę – gdy Twój szef nie stosuje zasad BHP w miejscu pracy, nakazuje pracownikom wykonywanie obowiązków w wątpliwych warunkach, to obowiązkowo powinieneś zgłosić sprawę do inspekcji pracy.

Przepisy bhp w pracy – co grozi za ich łamanie?

Oceń artykuł