Porady Życie zawodowe Zanim udasz się na urlop rodzicielski, sprawdź 7 spraw
19.07.2018  | 4 min czytania

Zanim udasz się na urlop rodzicielski, sprawdź 7 spraw

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać rodzice odprowadzający składki na ubezpieczenie chorobowe. Należy złożyć pisemny wniosek w ciągu 21 dni od momentu narodzin dziecka lub najpóźniej 21 dni przed planowanym urlopem.

 • Kto może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Warunkiem jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Rodzice mogą przebywać na urlopie w tym samym czasie. Urlop rodzicielski można wykorzystać dopóki dziecko nie ukończy 6. roku życia. Czas wolny przysługuje także w przypadku adopcji dziecka.

 • Jak długo trwa urlop rodzicielski?

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu dla rodziców wynosi:

 • 32 tygodnie – gdy na świat przyszło jedno dziecko
 • 34 tygodnie – w przypadku ciąży mnogiej.

Łączny czas urlopu matki i ojca dziecka nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni. Gdy z czasu wolnego od pracy korzysta wyłącznie jedno z rodziców, to maksymalny wymiar urlopu wynosi 31 lub 33 tygodnie.

Urlop rodzicielski – wszystko, co należy wiedzieć

 • Czy urlop rodzicielski należy wykorzystać w całości?

Przysługujący urlop rodzicielski można podzielić na 4 części, przy czym każda z nich nie może trwać mniej niż 8 tygodni. Możliwe jest również wykorzystanie czasu wolnego w jednej, dłuższej części.

 • Kiedy złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego?

Po podjęciu decyzji o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego należy przygotować pisemny wniosek. Dokument przekazuje się pracodawcy:

 • w ciągu 21 dni od dnia porodu – gdy pracownica chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego od razu po wykorzystaniu w całości urlopu macierzyńskiego;
 • najpóźniej 21 dni przed planowanym urlopem rodzicielskim – gdy pracownica lub pracownik chce skorzystać w całości lub częściowo z przysługującego czasu wolnego.
 • Urlop rodzicielski - kto wypłaca pieniądze?

Podczas urlopu rodzicielskiego matce i/lub ojcu dziecka przysługuje zasiłek wypłacany przez ZUS. Wysokość świadczenia zależy od sposobu wykorzystania urlopu rodzicielskiego:

 • gdy pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego oraz w całości wykorzysta przysługujący urlop macierzyński – wysokość zasiłku wyniesie 80% podstawy;
 • gdy wniosek o udzielenie urlopu zostanie złożony najpóźniej 21 dni przed planowanym urlopem – w ciągu pierwszych 26 tygodni wolnego (włącznie z urlopem macierzyńskim) przysługuje 100% kwoty zasiłku, a przez kolejne 26 tygodni – 60% podstawy świadczenia.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego a zasiłek

 • Czy można pracować podczas urlopu rodzicielskiego?

W trakcie urlopu rodzicielskiego można podjąć zatrudnienie. Maksymalny wymiar czasu pracy wynosi 1/2 etatu. W takiej sytuacji urlop rodzicielski ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Czy można pracować na urlopie rodzicielskim?

 • Czy można zostać zwolnionym podczas urlopu rodzicielskiego?

Podczas urlopów - na czas opieki nad dzieckiem - pracownicy chronieni są przepisami Kodeksu pracy. Pracodawca nie może zwolnić zatrudnionych osób. Wyjątkiem jest likwidacja zakładu pracy lub ogłoszenie upadłości firmy.

Oceń artykuł