Porady Życie zawodowe Za co można dostać naganę?
19.07.2018  | 4 min czytania

Za co można dostać naganę?

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Nagana jest formą kary, która ma na celu dyscyplinowanie pracowników. Pracodawca ma prawo ukarać niesubordynowaną osobę w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wystąpieniu przewinienia. Naganę można dostać m.in. za notoryczne spóźnianie się do pracy oraz łamanie zasad BHP. Pracownik powinien zostać pisemnie poinformowany o nałożonej karze.

Czym jest nagana?

Nagana to najłagodniejsza z form karania niesubordynacji wśród pracowników. Pracodawca ma prawo ukarać zatrudnioną osobę m.in. za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Celem nagany jest uświadomienie pracownikowi, że jego postępowanie jest niewłaściwe i wymaga poprawy.

Co grozi za spóźnianie się do pracy?

Jakie są formy nagany?

Pracodawca może ukarać pracownika naganą ustną za mniejsze przewinienia, np. spóźnienia do pracy czy nieodbicie karty obecności obowiązującej w zakładzie.

Bardziej surową formą jest nagana z wpisem do akt. Poważne złamanie regulaminu w trakcie pracy lub zasad bezpieczeństwa spodowuje, że pracodawca udokumentuje Twoje nieodpowiednie zachowanie. Twój szef ma 14 dni na wybranie i nałożenie kary za przewinienia. Nagana za niewykonanie polecenia służbowego z wpisem do akt może się źle odbić na dalszej karierze zawodowej.

Kara nagany dla pracownika – za co możesz ją dostać?

Za co grozi nagana?

Pracodawca ma możliwość ukarania pracowników, którzy:

  • pracują bez zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – urządzenia oraz maszyny wykorzystywane w nieodpowiedni sposób, ignorowanie poleceń przełożonego o użytkowaniu kasków lub obuwia ochronnego jest poważnym naruszeniem i może zakończyć się karą nagany;
  • nie zachowują ustalonego porządku i organizacji w trakcie wykonywania pracy;
  • nie stosują się do przepisów przeciwpożarowych – np. stwarzają zagrożenie zaprószenia ognia poprzez palenie papierosów w niedozwolonych strefach i wyrzucanie niedopałków w pobliżu substancji łatwopalnych;
  • nie usprawiedliwiają nieobecności w pracy – pracownik niezdolny do pracy w danym dniu powinien jak najszybciej powiadomić o swojej nieobecności szefa lub przełożonego. W przeciwnym wypadku, niestawienie się w pracy może skutkować nałożeniem kary porządkowej;
  • nie potwierdzają przybycia oraz obecności w miejscu pracy w sposób określony w regulaminie zakładowym – np. osoba zatrudniona nie wpisuje się na listę obecności lub - mimo nieobecności w danym dniu - potwierdza przybycie do pracy. To, że pracownik nagminnie nie odbija karty pracowniczej podczas wejścia oraz opuszczania zakładu pracy, również może zakończyć się karą nagany.

Twój szef ma obowiązek traktować wszystkich zatrudnionych w ten sam sposób. Za dane przewinienie nie może jednej osoby ukarać naganą ustną, a na kolejną nałożyć karę finansową.

Przepisy bhp w pracy – co grozi za ich łamanie?

Czy można nałożyć karę na pracownika, bez informowania go o tym?

Gdy pracodawca dowie się o przewinieniu popełnionym przez pracownika, ma 14 dni na nałożenie stosownej kary. Jednak nie może zrobić tego bez wiedzy zatrudnionej osoby. Informacja o naganie powinna zostać przedstawiona na piśmie. Możliwe jest odwołanie się od nałożonej kary, jeśli została udzielona bezpodstawnie.

Oceń artykuł