Porady Życie zawodowe Wypowiedzenie umowy. Czy należy się odprawa?
26.06.2018  | 4 min czytania

Wypowiedzenie umowy. Czy należy się odprawa?

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Po otrzymaniu wypowiedzenia możesz skorzystać z zaległego urlopu. Przysługuje Ci również ekwiwalent urlopowy i dodatkowy dzień wolny (lub 2 dni przy dłuższym stażu) na poszukiwanie pracy. Odprawę dostaniesz np. wtedy, gdy powodem zwolnienia była likwidacja zakładu pracy lub stanowiska.

Kto ma prawo do odprawy?

Jeśli zostałeś zwolniony np. ze względu na częste spóźnienia, nie otrzymasz świadczeń pieniężnych innych niż wynagrodzenie lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Odprawa przysługuje tylko wtedy, gdy powody wypowiedzenia nie były zależne od Ciebie. Chodzi np. o zwolnienia grupowe, o których można mówić, jeżeli w zakładzie pracuje co najmniej 20 osób, a zwolnienia obejmują:

  • 10 pracowników – gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób;
  • 10% pracowników – gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 osób;
  • 30 pracowników – gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej osób.

Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje również w przypadku zwolnień indywidualnych, które wynikają np. ze złej kondycji finansowej firmy. To, czy otrzymasz świadczenie, zależy od liczby pracowników zatrudnionych w zakładzie.  

Wysokość odprawy nie powinna przekroczyć 15-krotności płacy minimalnej, która w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto. To, jaką kwotę otrzymuje pracownik, zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Odprawa może stanowić równowartość:

  • jednomiesięcznej pensji, gdy pracowałeś krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznej pensji, gdy pracowałeś od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznej pensji, gdy pracowałeś dłużej niż 8 lat.  

Odprawę otrzymasz również wtedy, gdy pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie zmieniające, a Ty nie przyjąłeś nowych warunków. Twoja odmowa jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy, jednak nie następuje z przyczyn zależnych od Ciebie. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 2000 r.  

Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy na czas określony a odprawa

Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030900844) obowiązują niezależnie od rodzaju umowy o pracę. Możesz otrzymać odprawę również wtedy, gdy jesteś zatrudniony na podstawie umowy na czas określony.

Co przysługuje w związku ze zwolnieniem?

Po otrzymaniu wypowiedzenia pracujesz do zakończenia okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od Twojego stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi maksymalnie 3 miesiące. Możesz odwołać się od decyzji pracodawcy i domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania, jeśli uważasz, że zatrudniający dopuścił się naruszenia przepisów kodeksu pracy.

Okres wypowiedzenia umowy – co warto wiedzieć?

Jeśli wykonujesz obowiązki na podstawie umowy bezterminowej, masz prawo dowiedzieć się, jaki jest powód zwolnienia. W pozostałych przypadkach pracodawca nie musi go ujawniać.    

Oceń artykuł