Porady Życie zawodowe Wypadek przy pracy – jak postąpić?
29.03.2018  | 4 min czytania

Wypadek przy pracy – jak postąpić?

29.03.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Największa odpowiedzialność w związku z wypadkiem przy pracy spoczywa na pracodawcy. Do jego zadań należy m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wszczęcie postępowania powypadkowego.   

Odszkodowanie z ZUS po wypadku w pracy

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego mają wszyscy zatrudnieni, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. Warunkiem pobierania zasiłku chorobowego, renty itd. jest regularne opłacanie składki wypadkowej.

Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe?

Ten obowiązek spoczywa na pracodawcy. Chcąc upewnić się, że masz prawo do świadczeń, możesz skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

O jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy może ubiegać się osoba, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli wypadek był śmiertelny, prawo do świadczenia przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego pracownika, tzn.:

  • małżonkowi,
  • dzieciom,
  • dzieciom przysposobionym i przyjętym na wychowanie,
  • rodzicom.

Decyzja w sprawie przyznania odszkodowania zapada w ciągu 14 dni od uprawomocnienia orzeczenia lekarskiego lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Ubezpieczonemu lub rodzinie przysługuje możliwość odwołania. Termin na złożenie apelacji to 1 miesiąc, liczony od dnia doręczenia decyzji. Więcej informacji: http://www.zus.pl/jednorazowe-odszkodowanie-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-lub-choroby-zawodowej.

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym?

Ofiara wypadku przy pracy ma prawo również do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy, zasiłku wyrównawczego, renty itd. (https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/6502,uprawnienia-poszkodowanych-w-wypadkach-zwiazanych-z-praca.html).  

Jak postąpić po wypadku?

Jeśli przytrafi Ci się wypadek przy pracy i nie będziesz mógł zawiadomić szefa, powinien zrobić to któryś z Twoich współpracowników. Zdarzenia tego rodzaju nie zawsze bywają na tyle poważne, by ofiara nie mogła działać samodzielnie. Po wystąpieniu niebezpiecznego incydentu:

  • Poinformuj pracodawcę o zdarzeniu

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem wypadku. Porozmawiaj z pracodawcą lub bezpośrednim przełożonym natychmiast po zdarzeniu – osobiście lub telefonicznie. Zwróć się do innej osoby reprezentującej interesy zleceniodawcy, jeśli wykonujesz swoje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podlegając ubezpieczeniu w KRUS, złóż zawiadomienie w siedzibie instytucji. Możesz zrobić to osobiście, telefonicznie, mailowo itd.   

  • Zgłoś roszczenia

Prawo do odszkodowania, renty oraz innych świadczeń nie przysługuje Ci „z urzędu”. Aby otrzymać rekompensatę pieniężną, musisz złożyć odpowiednie dokumenty w siedzibie ZUS, KRUS lub u pracodawcy. Listy niezbędnych druków znajdziesz na stronach instytucji: http://www.zus.pl, https://www.krus.gov.pl.

Dodatkowe informacje o procedurze powypadkowej: https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/6443,wypadek-co-robic-.html.

 

Oceń artykuł