Porady Życie zawodowe Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi
25.01.2018  | 5 min czytania

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

25.01.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Ciekawe obowiązki, szansa na rozwój, wspaniała atmosfera - te czynniki skłaniają nas do podjęcia nowej pracy. A co z kwestią wynagrodzenia? Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę m.in. na wysokość płacy netto  czy formę wypłaty wynagrodzenia.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wiąże się z różnymi uprawnieniami i przywilejami. Jednym z nich jest ochrona wynagrodzenia.

  • Jak ustala się wysokość płacy?

Pensja powinna być adekwatna do rodzaju obowiązków i kwalifikacji niezbędnych do ich wykonywania. Musi także odpowiadać ilości i jakości pracy. Wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna (https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/placa-minimalna-krok-po-kroku/).

  • Czy możemy otrzymywać pensję za czas, kiedy nie wykonywaliśmy pracy?

Wynagrodzenie przysługuje za czas, w którym pełniliśmy swoje obowiązki. W wyjątkowych okolicznościach możemy otrzymać pensję za okresy, w których nie pracowaliśmy. Chodzi np. o urlop wypoczynkowy czy zwolnienie chorobowe. Pieniądze należą się również w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy czy przestojem (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/wynagrodzenie-a-niewykonywanie-pracy-kiedy-przysluguje/).    

  • Kto wypłaca wynagrodzenie?

Obowiązek wypłaty należności za pracę spoczywa na pracodawcy, który wypłaca pensję także w trakcie urlopu i przez pierwsze 30 dni zwolnienia chorobowego. Zasiłki, m.in. chorobowy i macierzyński, pochodzą ze środków pieniężnych, jakimi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

  • Kiedy i w jakiej formie powinna nastąpić wypłata?

Wynagrodzenie wypłaca się w formie pieniężnej, chyba że przepisy wewnątrzzakładowe pozwalają na przekazanie należności przelewem. Pracownik powinien otrzymywać pieniądze raz w miesiącu, do 10. dnia. Termin wypłaty jest stały. Pracodawca może ustalić np., że środki powinny trafić do pracowników do 8. dnia miesiąca.  

  • Za co wypłaca się obowiązkowe i fakultatywne dodatki do pensji?

Wynagrodzenie składa się m.in. z płacy zasadniczej. Pracodawca wypłaca także dodatki – obligatoryjne (za pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, za czas dyżuru lub za przestój) i fakultatywne (funkcyjny, stażowy, za szczególne umiejętności, zmianowy oraz za pracę w warunkach szkodliwych). Więcej informacji na ten temat: https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/przewodnik-po-dodatkach-do-wynagrodzenia/.  

  • Jak obliczyć wysokość wypłaty netto?

Pensja, jaką oferuje pracodawca, jest wyrażana w kwocie brutto, z której potrąca się składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia netto, można skorzystać z kalkulatora Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.    

  • W jakich granicach mogą być dokonywane potrącenia z wynagrodzenia?

Pracodawca ma prawo potrącać pewne kwoty, respektując granice narzucane przez prawo.  Więcej na ten temat: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/potracenia-z-wynagrodzenia-abc/.  

  • Jakie korzyści pozapłacowe otrzymują pracownicy?

Oprócz pensji pracodawcy przyznają także benefity, wśród których najczęściej występują: prywatna opieka medyczna, bony i zniżki pracownicze, dofinansowanie zajęć sportowych czy służbowy telefon i samochód do celów prywatnych.

Oceń artykuł