Porady Życie zawodowe Wyjeżdżasz w delegację? Sprawdź, co Ci się należy
09.06.2017

Wyjeżdżasz w delegację? Sprawdź, co Ci się należy

09.06.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Pracownikowi, który odbywa podróż służbową, przysługuje zwrot kosztów wyjazdu. Pracodawca płaci za przejazd, miejsca parkingowe, nocleg oraz wyżywienie. Zatrudniony musi rozliczyć delegację w odpowiednim terminie. Rozliczenie polega na przedstawieniu rachunków za hotel, zakup biletów itp.   

Delegacja - przepisy

Najważniejsze informacje dotyczące podróży służbowych zostały zawarte w broszurze wydanej przez Państwową Inspekcję Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/146498/podroze%20sl.pdf. Przepisy dotyczące delegacji znajdują się w rozporządzeniu MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167). Dokument dotyczy wyłącznie pracowników tzw. „budżetówki”. Pozostali pracodawcy mogą samodzielnie określać warunki rozliczania wyjazdów służbowych. Konieczne jest zamieszczenie ustaleń w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę.   

Pracownikowi, który przebywa w podróży służbowej, przysługują diety, a także zwrot kosztów za przejazdy, noclegi oraz inne konieczne i udokumentowane wydatki - uznane przez pracodawcę i adekwatne do potrzeb. Zatrudniony musi dokonać rozliczenia delegacji w terminie 14 dni od zakończenia podróży służbowej.

Krajowa podróż służbowa

Pracownikowi, który przebywa w delegacji, przysługuje dieta w wysokości 30 zł za dobę spędzoną w podróży. Pieniądze nie należą się, gdy podróż trwa krócej niż 8 godzin. Za delegację trwającą 8-12 godzin pracownikowi przysługuje 50% diety. Powyżej 12 godzin świadczenie należy się w pełnej wysokości. Dieta dla pracowników spoza sfery budżetowej nie może być niższa niż 30 zł za dobę.

Za każdą rozpoczętą dobę w delegacji przysługuje ryczałt w wysokości 20% diety - na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Pracownik powinien otrzymać również zwrot kosztów noclegu. Opłata za dobę w hotelu, pensjonacie itd. nie może przekraczać dwudziestokrotności stawki diety (600 zł).     

Koszty pracodawcy w podróży zagranicznej - świadczenia delegacyjne

Pracownikowi, który przebywa w delegacji zagranicznej, należy się dieta w wysokości obowiązującej w państwie docelowym. Wysokość diety zależy od czasu spędzonego w podróży i wynosi:

  • 1/3 stawki – za wyjazd trwający krócej niż 8 godzin,
  • 50% stawki – za 8-12 godzin w delegacji,
  • 100% stawki – za więcej niż 12 godzin w podróży.

Pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszty za nocleg w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Wysokość opłat za noclegi nie może przekraczać kwot podanych w załączniku do rozporządzenia MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. Pracownik powinien otrzymać ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety za rozpoczętą dobę w podróży. Zatrudnionemu, który zachoruje w trakcie delegacji zagranicznej, przysługuje zwrot udokumentowanych i niezbędnych kosztów leczenia poza granicami Polski. W trakcie podróży służbowej należy się również zaliczka udzielana w walucie obcej.     

 

Oceń artykuł