Porady Życie zawodowe Wydłużenie urlopu rodzicielskiego a zasiłek
06.06.2018  | 4 min czytania

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego a zasiłek

06.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Gdy pobierasz zasiłek w trakcie urlopu rodzicielskiego, masz prawo wrócić do dotychczas wykonywanej pracy etatowej, ale w niepełnym wymiarze godzin. Taka decyzja skutkuje obniżeniem świadczenia i wydłużeniem okresu zasiłkowego.  

Urlop rodzicielski – na jakich zasadach?

Po wykorzystaniu 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego możesz rozpocząć urlop rodzicielski, którego wymiar to:

  • 32 tygodnie - przy jednym dziecku,
  • 34 tygodnie – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci.

Możesz wnioskować o ten urlop przed, w trakcie lub po urlopie macierzyńskim. Moment złożenia wniosku wpływa na wysokość zasiłku. Jeśli zdecydujesz się przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, wysokość zasiłku wyniesie 80% podstawy przez cały okres zasiłkowy (20 tygodni plus 32 tygodnie). Jeżeli złożysz wniosek później, przez pierwsze 20 tygodni będziesz otrzymywać świadczenie w wysokości 100%, a przez kolejne 32 tygodnie – w wysokości 60% podstawy.   

http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/wysokosc

Uprawnienia pracującej matki – urlop i zasiłek macierzyński

Praca podczas urlopu rodzicielskiego

Gdy korzystasz z urlopu rodzicielskiego, możesz podjąć pracę zarobkową. Masz również prawo wrócić do obowiązków wykonywanych przed urodzeniem dziecka – pod warunkiem, że będziesz to robić w niepełnym wymiarze godzin - maksymalnie na pół etatu. Aby wznowić aktywność zawodową, musisz złożyć wniosek. Należy to zrobić co najmniej 21 dni przed planowanym powrotem. W takim przypadku następuje wydłużenie urlopu rodzicielskiego.     

Czy można pracować na urlopie rodzicielskim?

Urlop rodzicielski może zostać wydłużony maksymalnie do 64 tygodni (przy jednym dziecku) lub do 68 tygodni (w przypadku dwojga i więcej dzieci). Podejmując pracę np. na pół etatu, nie tracisz prawa do zasiłku. Jego wysokość ulega zmniejszeniu, ale okres zasiłkowy się wydłuża. Jeśli np. masz prawo do świadczenia w wysokości 80% podstawy, po rozpoczęciu pracy na pół etatu będziesz otrzymywać zasiłek w wysokości 40% oraz wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Umowa na pół etatu i jej warunki

Powrót do pracy w niepełnym wymiarze godzin sprzyja spędzaniu czasu z maluchem, a jednocześnie pozwala łączyć ze sobą role: rodzica i pracownika. Można potraktować to jako trening przed powrotem do pełnej aktywności zawodowej. Dzięki pracy podczas urlopów dla rodziców uczysz się mądrze wykorzystywać czas i planować swoje działania.  

3 zasady work-life balance, których lepiej nie łamać

Zlecenia i etat w innej firmie – co z zasiłkiem?

W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego możesz podjąć pracę etatową u innego pracodawcy. Masz prawo również zatrudnić się na podstawie umów cywilnoprawnych lub rozpocząć studia. W takiej sytuacji nie tracisz zasiłku, o ile Twoja dodatkowa działalność nie uniemożliwia sprawowania opieki nad dzieckiem.    

8 pomysłów, jak dorobić podczas urlopów dla rodziców

Powrót do aktywności zawodowej w trakcie urlopu rodzicielskiego – tak czy nie?

Oceń artykuł