Porady Życie zawodowe W jakiej pracy niezbędne są badania psychotechniczne?
04.03.2019  | 5 min czytania

W jakiej pracy niezbędne są badania psychotechniczne?

04.03.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Badania psychotechniczne dotyczą m.in. osób kierujących pojazdami o masie przekraczającej 3,5 tony. Testy nie są konieczne, jeśli pracownik prowadzi samochód osobowy. Mimo to pracodawca może skierować go na dodatkowe badania.

Kto wystawia skierowanie na badania?

Badania lekarskie pracowników są przeprowadzane na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Dotyczy to badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Wynika to z art. 229 § 4a kodeksu pracy. Przepis ten obowiązuje również kierowców zawodowych.

Badania wstępne i okresowe – najważniejsze różnice

Badania kierowców – przepisy

Zgodnie z art. 39j ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim. Ich celem jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania obowiązków zawodowych. Dodatkowo, według art. 39k ust. 1 wspomnianej ustawy, kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega również badaniom psychologicznym. Zarówno badania lekarskie, jak i psychologiczne należy wykonywać:

  • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
  • po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.

Rodzaj pojazdu a konieczność wykonywania badań

Konieczność wykonywania badań lekarskich i psychologicznych – opisana w ustawie o transporcie drogowym – nie dotyczy wszystkich osób kierujących pojazdami, o czym mówi art. 3 ust. 1 dokumentu. Przepisy dotyczące badań obowiązują osoby wykonujące przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

  • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu ponad 9 osób (łącznie z kierowcą);
  • o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Badania psychotechniczne – dla kogo?

Ustawa o kierujących pojazdami mówi o tym, kto podlega badaniom psychologicznym mającym na celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdu. Są to  przede wszystkim osoby ubiegające się o:

  • uzyskanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnień umożliwiających prowadzenie tramwaju;
  • przywrócenie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T, jeżeli w ich przypadku została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3;
  • przywrócenie uprawnienia do prowadzenia pojazdu, które zostało cofnięte z uwagi na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Badania psychotechniczne na zlecenie pracodawcy

Z regulacji prawnych wynika, że osoby kierujące służbowym samochodem osobowym lub samochodem, którego masa nie przekracza 3,5 tony, nie muszą być poddawane badaniom psychologicznym. Poszerzenie zakresu badań lekarskich może wynikać z woli pracodawcy. Jeżeli, według wewnętrznych przepisów firmy, zachodzi potrzeba obserwacji sprawności psychotechnicznej pracownika, osoba ta powinna zostać zbadana.

Badania lekarskie do pracy – ABC

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV
 

Oceń artykuł