Porady Życie zawodowe W jakich zawodach potrzebna jest książeczka sanepidowska?
26.06.2018  | 8 min czytania

W jakich zawodach potrzebna jest książeczka sanepidowska?

26.06.2018  | 8 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Co to jest książeczka sanepidowska?

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna to dokument świadczący o zdrowiu oraz braku zakaźnych drobnoustrojów w organizmie pracownika. Pracodawca może wymagać, aby posiadały ją nowo zatrudniane osoby.

Co sprawdza książeczka sanepidowska?

Książeczka sanepidowska sprawdza nosicielstwo bakterii z rodzaju Salmonella oraz Shigella. Są one chorobotwórczymi patogenami, które bytują w jelicie człowieka i mogą wydostawać się wraz z kałem na zewnątrz, atakując inne osoby. Efekty zakażenia pojawiają się już w czasie 24 godzin. Należą do nich przede wszystkim objawy gastryczne, jak ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka. Same bakterie mogą być wydalane i nadal zarażać jeszcze wiele tygodni po infekcji, pomimo braku widocznych objawów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, osoby pracujące w gastronomii, branży spożywczej, mające kontakt z chorymi w szpitalach lub innych placówkach zdrowia albo opiekujące się dziećmi mają obowiązek wykonania badań wykluczających zakażenie pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C i innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella. Na podstawie wyników badań lekarz medycyny pracy wpisuje odpowiednie orzeczenia do książeczki sanepidowskiej. Chodzi o to, żeby zapobiec występowaniu epidemii w miejscu pracy lub zakażeniu pozostałych pracowników i osób trzecich.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060250191

Skierowanie na badania lekarskie – kto je wystawia?

Komu i po co potrzebna jest książeczka sanepidowska?

Wykonanie stosownych badań i wyrobienie książeczki sanepidowskiej jest niezbędne m.in. w pracy wymagającej kontaktu z żywnością oraz dużą liczbą ludzi. Książeczkę, wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi, musi posiadać m.in.:

 • kucharz;
 • kelnerka;
 • pomoc kuchenna;
 • osoby zajmujące się dystrybucją posiłków – np. pracownicy firmy cateringowej;
 • sprzedawca w sklepie spożywczym, mięsnym lub warzywnym;
 • piekarz;
 • cukiernik;
 • osoby zatrudnione w zakładach produkcyjnych związanych z branżą spożywczą – np. kontroler jakości, pracownik produkcji;
 • osoby pracujące z dziećmi w wieku do 6 lat – np. opiekunka do dziecka, przedszkolanka;
 • pracownicy zajmujący się wytwarzaniem i produkcją leków;
 • pracownicy szpitali oraz placówek zdrowia – lekarz, pielęgniarka, salowa/-y, sanitariusz;
 • opiekunowie w domach opieki lub hospicjach;
 • osoby pracujące w transporcie, takie jak: kierowcy busów i autobusów, stewardessy i stewardzi;
 • osoby pracujące w saunach, gabinetach kosmetycznych i gabinetach masażu, a także ratownicy na basenach;
 • osoby zatrudnione w punktach uzdatniania i dystrybucji wody pitnej.

Pracodawca powinien przedstawić w ogłoszeniu o pracę wymóg posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Kto potrzebuje książeczki sanepidowskiej i jak ją wyrobić?

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską?

Aby otrzymać książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, należy oddać do badań laboratoryjnych próbki kału z ostatnich 3 dni w najbliższej placówce sanepidu. Podczas badania sprawdza się, czy pacjent nie jest zakażony m.in. pałeczkami duru brzusznego, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, gruźlicą lub innymi czynnikami chorobotwórczymi. Dopiero trzykrotne stwierdzenie braku obecności bakterii pozwala na wykluczenie nosicielstwa i wystawienie negatywnego wyniku badania. Z wynikami laboratoryjnymi należy udać się do lekarza medycyny pracy, który decyduje o braku przeciwwskazań oraz zdolności do pracy. Dopiero w tym momencie możliwe jest wyrobienie książeczki sanepidowskiej. Cały proces, łącznie z badaniami laboratoryjnymi oraz wizytą lekarską, może trwać nawet 3 tygodnie.

 • Ile kosztuje książeczka sanepidowska?

Koszt samego dokumentu, czyli książeczki sanitarno-epidemiologicznej, wynosi kilka złotych. Natomiast laboratoryjne badanie próbek kału jest o wiele droższe, waha się w granicach 100-150 zł.

Badania lekarskie do pracy – ABC

Kto pokrywa koszty badania do wystawienia książeczki sanepidowskiej?

Gdy pracodawca wymaga posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej od nowo zatrudnianych osób lub obecnych pracowników, to powinien pokryć koszty związane z wyrobieniem dokumentu. Wielu pracodawców już w ogłoszeniach o pracę zaznacza, że kandydat powinien posiadać ważne wyniki badań sanitarno-epidemiologicznych, tym samym przerzucając koszty na osoby starające się o dane stanowisko. Według art. 229 par. 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

6 przypadków, kiedy pracodawca może nie dopuścić Cię do pracy

Książeczka sanepidowska – co ile wykonuje się badania?

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące badań do celów sanitarno-epidemiologicznych nie wskazują terminu, w jakim wygasa ważność orzeczenia lekarskiego wpisywanego do książeczki sanepidowskiej. Wszystko zależy więc od lekarza medycyny pracy przeprowadzającego takie badanie. Opierając się na swojej wiedzy medycznej, a także informacjach o rodzaju i miejscu świadczenia pracy, ma on możliwość wskazania kolejnego terminu badania pracowników. Orzeczenie pozostaje ważne, jeśli nie ma przesłanek wskazujących na zakażenie czynnikami uniemożliwiającymi wykonywanie określonych prac. O aktualności orzeczenia decyduje także kontynuowanie pracy w tym samym zakładzie, zakres i rodzaj wykonywanych obowiązków na swoim stanowisku oraz właściwie udokumentowane badania znajdujące się w dokumentacji medycznej lekarza odpowiedzialnego.

Co zrobić, gdy zginie książeczka sanepidowska?

W przypadku zaginięcia lub zniszczenia książeczki sanepidowskiej istnieje możliwość uzyskania duplikatu w terminie do 5 lat od jej wystawienia. Należy zgłosić się do powiatowej stacji sanepidu, gdzie przeprowadzane były badania próbek kału. Następnie udać się do lekarza medycyny pracy, który przeprowadzał wcześniej badania. Wyniki powinny zostać przepisane do duplikatu dokumentu. W zależności od woli lekarza musimy przygotować się na poniesienie dodatkowych kosztów przepisania badań. Część lekarzy wykonuje je jednak bezpłatnie.

Książeczka sanepidowska a orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

W 2008 r. książeczka sanepidowska została zastąpiona tzw. orzeczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych. W ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób nie zostało jednak wyraźnie określone, jak ma wyglądać obowiązujący wzór takiego orzeczenia. Dlatego bardzo często u lekarza medycyny pracy spotkamy się z wpisywaniem wyników badania i orzeczenia do dotychczasowej książeczki sanepidowskiej.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf

Oceń artykuł