Porady Życie zawodowe Urlop wychowawczy – co powinieneś wiedzieć, zanim skorzystasz?
01.03.2018  | 4 min czytania

Urlop wychowawczy – co powinieneś wiedzieć, zanim skorzystasz?

01.03.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.82)

Z urlopu wychowawczego można skorzystać po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Maksymalnie 3-letnia przerwa w pracy powinna być przeznaczona na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Komu przysługuje prawo do urlopu wychowawczego?

Z urlopów mogą korzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Chodzi nie tylko o płatną, coroczną przerwę przeznaczoną na regenerację organizmu, czyli urlop wypoczynkowy. Pracującym rodzicom przysługują dodatkowe wolne tygodnie, przyznawane w ramach urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Dzięki temu mogą oni sprawować opiekę nad nowym członkiem rodziny. Urlop wychowawczy przysługuje wyłącznie osobom mającym co najmniej 6-miesięczny staż pracy.

Urlopy pracownicze – co należy wiedzieć?

Czy trzeba skorzystać z urlopu?

Jedynie urlop macierzyński trzeba wykorzystać obowiązkowo. Matka powinna przebywać z dzieckiem co najmniej przez 14 z 20 tygodni. Może powrócić do pracy wcześniej, jeśli ojciec zdecyduje się przejąć pozostałe wolne tygodnie. Urlopy: rodzicielski, ojcowski czy wychowawczy są dobrowolne. Choć nie trzeba ich wykorzystać, warto to zrobić. Szczególnie, gdy czujemy, że potrzeba nam czasu na pogodzenie obowiązków pracownika i rodzica.  

Rezygnacja matki z urlopu macierzyńskiego

Urodzenie drugiego dziecka w trakcie urlopu

Jeśli w trakcie 3-letniego urlopu wychowawczego urodzimy kolejne dziecko, zyskujemy prawo do zasiłku macierzyńskiego. Możemy pobierać go przez okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego.

Urodzenie drugiego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego – ABC

Ochrona przed zwolnieniem

Zgodnie z art. 186 kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) osoba przebywająca na urlopie wychowawczym korzysta ze specjalnej ochrony. Nie można wypowiedzieć jej umowy o pracę, chyba że przyczyna zwolnienia nie dotyczy pracowników (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030900844).  

Urlop wychowawczy a aktywność zawodowa

Przepisy nie zabraniają założenia firmy, rozpoczęcia studiów lub pracy w trakcie urlopu wychowawczego. Można podejmować te wszystkie czynności, o ile nie uniemożliwia to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli wykorzystujemy wolne tygodnie niezgodnie z przeznaczeniem, pracodawca ma prawo nakazać nam powrót do pracy.

Kto opłaca składki na urlopie wychowawczym?

Urlop wychowawczy stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych, inny niż umowa o pracę. W tym okresie podlegamy obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, o ile nie mamy innych tytułów do ubezpieczeń ani nie przysługuje nam świadczenie emerytalne bądź rentowe. W trakcie urlopu opłacana jest także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia osoby przebywającej na urlopie wychowawczym spoczywa na pracodawcy. Składki są finansowane z budżetu państwa.   

Oceń artykuł