Porady Życie zawodowe Urlop w okresie wypowiedzenia – ABC
19.07.2018  | 4 min czytania

Urlop w okresie wypowiedzenia – ABC

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik może skorzystać z przysługującego urlopu. Gdy nie jest możliwe udzielenie dni wolnych, pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Osoba zwalniana dyscyplinarnie nie korzysta z wolnego od pracy, lecz zachowuje prawo do otrzymania rekompensaty za płatny urlop.

Urlop wypoczynkowy prawem pracownika

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, o czym mówią przepisy Kodeksu pracy. Czas wolny od pracy udzielany jest w każdym roku kalendarzowym w wymiarze:

  • 20 dni roboczych – gdy łączny staż pracy osoby zatrudnionej nie przekracza 10 lat;
  • 26 dni – gdy staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu lub przekazać go innej osobie. Urlop wypoczynkowy naliczany jest proporcjonalnie do przepracowanych w firmie miesięcy kalendarzowych.

Urlop wypoczynkowy – na jakich zasadach?

Rozwiązanie umowy a urlop

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia pracownik nadal zachowuje prawo do przysługującego urlopu wypoczynkowego, a także zaległego urlopu. Przepisy Kodeksu pracy regulują zasady wykorzystania urlopu podczas okresu wypowiedzenia:

  • pracownik ma możliwość wykorzystania przysługujących dni wolnych przed ustaniem zatrudnienia – Twój szef powinien udzielić Ci urlopu wypoczynkowego, o ile jest to możliwe do zrealizowania. Gdy okres wypowiedzenia jest krótszy niż liczba dni urlopowych do wykorzystania, to pracodawca nie może zgodzić się na wysłanie Cię na urlop;
  • gdy pracodawca wysyła osobę zatrudnioną na urlop wypoczynkowy podczas okresu wypowiedzenia, to obowiązkiem pracownika jest wykorzystanie dni wolnych – podczas okresu wypowiedzenia możesz zostać wysłany na urlop, bez składania stosownego wniosku czy prośby o udzielenie urlopu. Pracodawca decyduje o terminie urlopu;
  • wypłata ekwiwalentu za bieżący urlop wypoczynkowy oraz urlop zaległy – w przypadku braku możliwości czy zgody pracodawcy na udzielenie płatnych dni wolnych podczas okresu wypowiedzenia, pracownikowi należy się wypłata ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy. Rekompensata za płatny urlop wypoczynkowy wręczana jest wraz z ostatnią pensją za wykonaną pracę;
  • możliwe jest także wykorzystanie części przysługującego urlopu oraz wypłata ekwiwalentu za pozostałe dni.

Urlop wypoczynkowy – jak spędzić go aktywnie i dlaczego warto

Urlop a inne sposoby rozwiązania umowy o pracę

W przypadku rozwiązania stosunku zatrudnienia w inny sposób - kwestia wykorzystania urlopu wypoczynkowego wygląda następująco:

  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – pracownik nie ma możliwości wykorzystania dni urlopowych w naturze. Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za płatny urlop;
  • zwolnienie dyscyplinarne – osoba zwalniana dyscyplinarnie traci pracę w trybie natychmiastowym. Nie obowiązuje okres wypowiedzenia, podczas którego istniałaby możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego. Jednak pracownik zachowuje prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany płatny urlop bieżący oraz zaległy.

Urlop wypoczynkowy – wszystko co musisz wiedzieć

Oceń artykuł