Porady Życie zawodowe Urlop rodzicielski – wszystko, co należy wiedzieć
06.06.2018  | 4 min czytania

Urlop rodzicielski – wszystko, co należy wiedzieć

06.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Zostałeś rodzicem? Jeśli wykonujesz obowiązki na podstawie umowy o pracę, masz prawo do płatnych urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ich łączny wymiar wynosi co najmniej 52 tygodnie.

Jeśli planujesz przerwę w karierze, podczas której zamierzasz zajmować się dzieckiem, sprawdź:

  • Kto może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Obydwoje rodzice, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mają prawo do urlopów przeznaczonych na opiekę nad córką/synem. Tylko 14 pierwszych tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane dla matki.

  • Jaki jest wymiar urlopu rodzicielskiego?

Czas trwania urlopu zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Jeśli urodził się jeden maluch, rodzice mają do dyspozycji 32 wolne tygodnie, jeśli dwoje dzieci – 34 tygodnie. Mogą skorzystać z urlopu do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.

  • Kiedy należy złożyć wniosek urlopowy?

Termin na złożenie wniosku to 21 dni liczonych od daty porodu. W razie jego przekroczenia ubezpieczony otrzymuje 100% zasiłku w czasie urlopu macierzyńskiego i 60% - podczas urlopu rodzicielskiego. Terminowe złożenie dokumentu uprawnia do pobierania świadczenia w wymiarze 80% przez cały okres zasiłkowy.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

  • Czy można przerwać urlop?

Aby zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, należy złożyć wniosek do pracodawcy. W dokumencie powinny znaleźć się informacje, takie jak imię i nazwisko oraz data ponownego przystąpienia do pracy. W przypadku, gdy wniosek urlopowy został złożony później niż 21 dni po narodzinach dziecka, nie można przerwać urlopu bez zgody pracodawcy.

  • Czy można pracować podczas urlopu rodzicielskiego?

Podjęcie aktywności zawodowej w czasie urlopu nie skutkuje utratą prawa do zasiłku. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Pracę na rzecz dotychczasowego pracodawcy można podjąć na pół etatu. W przypadku umów cywilnoprawnych nie występują dodatkowe obostrzenia. Działalność zawodowa nie powinna jednak uniemożliwiać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.  

Czy można pracować na urlopie rodzicielskim?

Ustawa o rocznym urlopie rodzicielskim

Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu z tytułu choroby lub macierzyństwa mają prawo do płatnych urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego, przeznaczonych na opiekę nad małym dzieckiem. Tak wynika z Ustawy z dnia 25 lipca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

http://www.rodzicielski.gov.pl/pliki/tekst-ustawy

Urlopy dla rodziców

Rodzice, którzy opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Mogą korzystać również ze zwolnienia chorobowego na dziecko oraz z dni wolnych przeznaczonych na opiekę.

Uprawnienia pracującej matki – urlop i zasiłek macierzyński

Uprawnienia pracownika-ojca

8 pomysłów, jak dorobić podczas urlopów dla rodziców

Oceń artykuł