Porady Życie zawodowe Urlop rodzicielski – wszystko, co należy wiedzieć
06.11.2020  | 4 min czytania

Urlop rodzicielski – wszystko, co należy wiedzieć

06.11.2020  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o pracę mają prawo do płatnych urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ich łączny wymiar wynosi co najmniej 52 tygodnie. Planujesz przerwę w karierze, podczas której zamierzasz zajmować się dzieckiem? Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje na temat urlopu rodzicielskiego.

Z artykułu dowiesz się:

• Urlop rodzicielski – dla ojca i matki
• Urlop rodzicielski – ile trwa?
• Kiedy należy złożyć wniosek o urlop rodzicielski?
• Czy jest możliwa rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
• Praca na urlopie rodzicielskim – czy jest dozwolona?
• Urlop rodzicielski – podstawa prawna

| Poznaj 4 uprawnienia rodzicielskie w pracy

Urlop rodzicielski – dla ojca i matki

Urlop rodzicielski jest rozwiązaniem dla osób, które chcą zostać z dzieckiem w domu nieco dłużej, niż zezwala na to macierzyński. Urlop rodzicielski może być wykorzystywany przez oboje rodziców, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i mają prawo do urlopów przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem. Tylko 14 pierwszych tygodni macierzyńskiego jest zarezerwowane dla matki.

Z urlopu rodzicielskiego może korzystać:

  • jedno z rodziców,
  • oboje rodziców na zmianę – wówczas dzielą między siebie cały przysługujący wymiar urlopu,
  • oboje rodziców równocześnie – wówczas urlopy rodzicielskie wykorzystane przez każdą z osób sumują się.

| Uprawnienia pracownika-ojca

Urlop rodzicielski – ile trwa?

Wymiar urlopu rodzicielskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Jeśli urodził się jeden maluch, rodzice mają do dyspozycji 32 wolne tygodnie, jeśli dwoje dzieci – 34 tygodnie. Mogą skorzystać z urlopu do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.

| Urlop i zasiłek macierzyński – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

Termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski to 21 dni liczonych od daty porodu, ale można to zrobić również później. W takim wypadku ubezpieczony otrzymuje 100% zasiłku w czasie urlopu macierzyńskiego i 60% podczas urlopu rodzicielskiego. Terminowe złożenie dokumentu uprawnia natomiast do pobierania świadczenia w wymiarze 80% przez cały okres zasiłkowy.

| Zanim udasz się na urlop rodzicielski, sprawdź 7 spraw

Czy jest możliwa rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?

Pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do pracodawcy. W dokumencie powinny znaleźć się informacje takie jak imię i nazwisko oraz data ponownego przystąpienia do pracy. W przypadku gdy wniosek urlopowy został złożony później niż 21 dni po narodzinach dziecka, przerwanie urlopu rodzicielskiego jest możliwe wyłącznie za zgodą pracodawcy.

| Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Praca na urlopie rodzicielskim – czy jest dozwolona?

Podjęcie aktywności zawodowej w czasie urlopu rodzicielskiego nie skutkuje utratą prawa do zasiłku. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Pracę na rzecz dotychczasowego pracodawcy można podjąć na pół etatu. W przypadku umów cywilnoprawnych nie występują dodatkowe obostrzenia. Działalność zawodowa nie powinna jednak uniemożliwiać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

| 8 pomysłów, jak dorobić podczas urlopów dla rodziców

Urlop rodzicielski – podstawa prawna

Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu z tytułu choroby lub macierzyństwa mają prawo do płatnych urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego, przeznaczonych na opiekę nad małym dzieckiem. Podstawą prawną są następujące dokumenty:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243),
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.).

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-rodzicielski

 

Oceń artykuł