Porady Życie zawodowe Urlop okolicznościowy - co oznacza dla pracownika?
18.05.2018  | 4 min czytania

Urlop okolicznościowy - co oznacza dla pracownika?

18.05.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Może korzystać również z innych urlopów: na żądanie, bezpłatnego czy okolicznościowego.  

Ślub, narodziny dziecka lub śmierć bliskiej osoby – to wydarzenia uprawniające do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać kilka wolnych dni w związku z ważnymi momentami.

  • Kto ma prawo do urlopu okolicznościowego?

Urlopy pracownicze to uprawnienie przysługujące osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie skorzystasz z płatnych dni wolnych, jeśli wykonujesz obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Urlopy pracownicze – co należy wiedzieć?

  • Jakie okoliczności upoważniają do skorzystania z dodatkowych dni wolnych?

Ślub, pogrzeb, narodziny dziecka – to okoliczności uprawniające do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Jeśli np. nie możesz pojawić się w pracy w związku z nagłą awarią kanalizacji w swoim domu lub wypadkiem w drodze do pracy, nie masz prawa do urlopu okolicznościowego. W takiej sytuacji przysługuje urlop na żądanie.

  • Co trzeba zrobić, by z niego skorzystać?

Musisz złożyć wniosek do pracodawcy, jeśli chcesz, by udzielił Ci dni wolnych. Szef ma prawo zażądać, żebyś dostarczył dokument potwierdzający prawdziwość przyczyny zwolnienia (skrócony odpis aktu małżeństwa lub urodzenia).

  • Jak długo może trwać urlop okolicznościowy?

Wymiar urlopu okolicznościowego zależy od przyczyny nieobecności. 2 dni wolne przysługują w związku z:

  • Twoim ślubem,
  • narodzinami Twojego dziecka,
  • zgonem i pogrzebem Twojego współmałżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Jeśli Twój syn/córka bierze ślub lub uczestniczysz w pogrzebie: siostry, brata, teściowej, teścia, babci albo dziadka - masz prawo do 1 dnia wolnego.

  • Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu?

W czasie urlopu okolicznościowego przysługuje Ci wynagrodzenie, jakie otrzymałbyś, będąc w pracy. Jego wysokość oblicza się na zasadach wskazanych w tzw. rozporządzeniu urlopowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970020014).

Wynagrodzenie urlopowe a świadczenie urlopowe

W trakcie urlopu należy Ci się nie tylko pensja, ale również ochrona przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia osobie, która nie jest obecna w pracy. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli zachodzą przesłanki do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia lub gdy nieobecność nie jest usprawiedliwiona.   

Urlop wypoczynkowy – sprawdź, jakie masz prawa

Świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawcę to inny rodzaj gratyfikacji pieniężnej dla pracownika. Pieniądze na ten cel pochodzą z pracowniczego funduszu socjalnego, występującego obowiązkowo w jednostkach sfery budżetowej oraz w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 20 osób. Jeśli pracujesz w niewielkiej firmie, może się okazać, że Twój pracodawca nie wypłaca świadczeń urlopowych.  

Pracowniczy fundusz socjalny – ABC

Oceń artykuł