Urlop – czy pracodawca musi Ci go dać?

Kategoria
Życie zawodowe

Autor wpisu
admin Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria: Życie zawodowe
Ocena treści 5/5 (1)

Unhappy woman looking boyfriend smiling on the phoneUrlop wypoczynkowy to od wiosny do jesieni temat dominujący w większości firm. Ze względów oczywistych, zarówno pracownik, jak i pracodawca dążyć będą do tego, by ich wykorzystanie nastąpiło w dogodnym dla każdej ze stron okresie, przy czym dla pracowników priorytetem będą kwestie osobiste, zaś dla pracodawcy konieczność zapewnienia niezakłóconej działalności firmy, co nierzadko prowadzi do sporów pomiędzy stronami. O rozwianie urlopowych wątpliwości poprosiliśmy mecenasa Michała Szuszczyńskiego z Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI w Poznaniu.

 

Urlop – niezbywalne prawo pracownika

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, które gwarantują mu przepisy kodeksu pracy. Czy powinien kierować się pracodawca, udzielając zgody na urlop wypoczynkowy członków zespołu?

Obowiązuje tu zasada, zgodnie z którą pracodawca winien brać w tym zakresie pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Z tego względu, proponowany przez pracownika termin urlopu nie jest dla pracodawcy wiążący i pracodawca ma prawo się na niego nie zgodzić – wyjaśnia mec. Michał Szuszczyński. Zastrzega jednak, że prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika jest prawem niezbywalnym i nie można go zastąpić np. wypłatą dodatkowo wynagrodzenia. Istnieje jeden wyjątek od tej reguły.

– Tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę niewykorzystana część urlopu może zostać zamieniona na formę pieniężną w postaci ekwiwalentu. W każdym innym przypadku takie działanie pracodawcy stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika – dodaje mec. Szuszczyński.

 

Pamiętaj! Jeśli to możliwe, planuj urlop z wyprzedzeniem i informuj o nim swojego szefa, tak szybko, jak to możliwe. Prócz wniosku urlopowego zawczasu przygotuj odpowiedzi na pytania o ciągłość realizowanych projektów oraz zastępstwo podczas Twojej nieobecności. W ten sposób już na początku pokażesz przełożonemu, że kontrolujesz sytuację i pomimo urlopu do swojej pracy podchodzisz z pełnym profesjonalizmem.

 

Wiążące ustalenia i wyjątkowe okoliczności

Ustalony w planie urlopów lub porozumieniu z pracodawcą termin urlopu jest, co do zasady, wiążący zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

W przypadku pracownika kodeks pracy stanowi, że zmiana terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przyczyny te nie zostały zdefiniowane w kodeksie pracy, ale wydaje mi się, iż mogłyby być nimi np. choroba członka rodziny – wyjaśnia mec. Michał Szuszczyński. – Z kolei przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę jest dopuszczalne z powodu jego szczególnych potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Dotyczy to jednak tylko takich potrzeb pracodawcy, które nie były znane i możliwe do przewidzenia w czasie sporządzania planu urlopów lub ustalania z pracownikiem jego terminu, np. konieczność sporządzenia dla klienta pracodawcy dokumentacji w języku obcym, który zna tylko ten właśnie pracownik – dodaje.

 

Odwołanie z urlopu

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku przesunięcia przez pracodawcę terminu urlopu, tak i w przypadku odwołania z niego, może nastąpić to wyłącznie wówczas, gdy obecność pracownika w zakładzie pracy jest absolutnie konieczna i wymagają tego okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, pracownik musi zastosować się do tego polecenia.

Oczywiście pracodawca nie może wymagać, by stawiennictwo do pracy nastąpiło natychmiast, jeżeli pracownik przebywa na urlopie np. poza granicami kraju. W przypadku zgodnego z prawem odwołania pracownika z urlopu na pracodawcy ciąży wynikający wprost z kodeksu pracy obowiązek pokrycia kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z tym odwołaniem – nie będzie więc dotyczyło to np. kosztów wykupionych przez pracownika wycieczek fakultatywnych czy lekcji nurkowania – dodaje mec. Szuszczyński.

W zależności od formy spędzania wakacji koszty będą różne. Przykładowo: osoby wypoczywające na kempingu na Helu będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów paliwa za dojazd oraz zarezerwowanych i opłaconych wcześniej miejsc kempingowych. Pracownicy, którzy wybiorą urlop z biurem podróży, w przypadku odwołania z wakacji mogą domagać się zwrotu kosztów opłaconego wypoczynku oraz tych związanych z wcześniejszym powrotem do domu na własną rękę. Należy jednak pamiętać, iż jeżeli chodzi o koszty wykupionych wczasów (krajowych lub zagranicznych), pracodawca zwracał będzie je w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu urlopu – inna będzie zatem sytuacja pracownika, którego z 14-dniowych wakacji pracodawca odwołał już w drugim dniu urlopu, a inna osoby, która została odwołana z 2-tygodniowego wypoczynku na 2 dni przed końcem wczasów.

 

Mieliście kiedyś taką sytuację?

Oceń artykuł


Narzędzia