Porady Życie zawodowe Urlop – czy pracodawca musi Ci go dać?
14.07.2016

Urlop – czy pracodawca musi Ci go dać?

14.07.2016
Autor wpisu admin
Ocena treści
(5)

Unhappy woman looking boyfriend smiling on the phoneUrlop wypoczynkowy to od wiosny do jesieni temat dominujący w większości firm. Ze względów oczywistych, zarówno pracownik, jak i pracodawca dążyć będą do tego, by ich wykorzystanie nastąpiło w dogodnym dla każdej ze stron okresie, przy czym dla pracowników priorytetem będą kwestie osobiste, zaś dla pracodawcy konieczność zapewnienia niezakłóconej działalności firmy, co nierzadko prowadzi do sporów pomiędzy stronami. O rozwianie urlopowych wątpliwości poprosiliśmy mecenasa Michała Szuszczyńskiego z Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI w Poznaniu.

 

Urlop – niezbywalne prawo pracownika

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, które gwarantują mu przepisy kodeksu pracy. Czy powinien kierować się pracodawca, udzielając zgody na urlop wypoczynkowy członków zespołu?

- Obowiązuje tu zasada, zgodnie z którą pracodawca winien brać w tym zakresie pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Z tego względu, proponowany przez pracownika termin urlopu nie jest dla pracodawcy wiążący i pracodawca ma prawo się na niego nie zgodzić – wyjaśnia mec. Michał Szuszczyński. Zastrzega jednak, że prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika jest prawem niezbywalnym i nie można go zastąpić np. wypłatą dodatkowo wynagrodzenia. Istnieje jeden wyjątek od tej reguły.

- Tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę niewykorzystana część urlopu może zostać zamieniona na formę pieniężną w postaci ekwiwalentu. W każdym innym przypadku takie działanie pracodawcy stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika – dodaje mec. Szuszczyński.

 

Pamiętaj! Jeśli to możliwe, planuj urlop z wyprzedzeniem i informuj o nim swojego szefa, tak szybko, jak to możliwe. Prócz wniosku urlopowego zawczasu przygotuj odpowiedzi na pytania o ciągłość realizowanych projektów oraz zastępstwo podczas Twojej nieobecności. W ten sposób już na początku pokażesz przełożonemu, że kontrolujesz sytuację i pomimo urlopu do swojej pracy podchodzisz z pełnym profesjonalizmem.

 

Wiążące ustalenia i wyjątkowe okoliczności

Ustalony w planie urlopów lub porozumieniu z pracodawcą termin urlopu jest, co do zasady, wiążący zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

- W przypadku pracownika kodeks pracy stanowi, że zmiana terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przyczyny te nie zostały zdefiniowane w kodeksie pracy, ale wydaje mi się, iż mogłyby być nimi np. choroba członka rodziny – wyjaśnia mec. Michał Szuszczyński. - Z kolei przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę jest dopuszczalne z powodu jego szczególnych potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Dotyczy to jednak tylko takich potrzeb pracodawcy, które nie były znane i możliwe do przewidzenia w czasie sporządzania planu urlopów lub ustalania z pracownikiem jego terminu, np. konieczność sporządzenia dla klienta pracodawcy dokumentacji w języku obcym, który zna tylko ten właśnie pracownik – dodaje.

 

Odwołanie z urlopu

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku przesunięcia przez pracodawcę terminu urlopu, tak i w przypadku odwołania z niego, może nastąpić to wyłącznie wówczas, gdy obecność pracownika w zakładzie pracy jest absolutnie konieczna i wymagają tego okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, pracownik musi zastosować się do tego polecenia.

- Oczywiście pracodawca nie może wymagać, by stawiennictwo do pracy nastąpiło natychmiast, jeżeli pracownik przebywa na urlopie np. poza granicami kraju. W przypadku zgodnego z prawem odwołania pracownika z urlopu na pracodawcy ciąży wynikający wprost z kodeksu pracy obowiązek pokrycia kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z tym odwołaniem – nie będzie więc dotyczyło to np. kosztów wykupionych przez pracownika wycieczek fakultatywnych czy lekcji nurkowania – dodaje mec. Szuszczyński.

W zależności od formy spędzania wakacji koszty będą różne. Przykładowo: osoby wypoczywające na kempingu na Helu będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów paliwa za dojazd oraz zarezerwowanych i opłaconych wcześniej miejsc kempingowych. Pracownicy, którzy wybiorą urlop z biurem podróży, w przypadku odwołania z wakacji mogą domagać się zwrotu kosztów opłaconego wypoczynku oraz tych związanych z wcześniejszym powrotem do domu na własną rękę. Należy jednak pamiętać, iż jeżeli chodzi o koszty wykupionych wczasów (krajowych lub zagranicznych), pracodawca zwracał będzie je w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu urlopu – inna będzie zatem sytuacja pracownika, którego z 14-dniowych wakacji pracodawca odwołał już w drugim dniu urlopu, a inna osoby, która została odwołana z 2-tygodniowego wypoczynku na 2 dni przed końcem wczasów.

 

Mieliście kiedyś taką sytuację?

Oceń artykuł