Porady Życie zawodowe Uprawnienia ochroniarza w zakładzie pracy
26.11.2020  | 5 min czytania

Uprawnienia ochroniarza w zakładzie pracy

26.11.2020  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Praca ochroniarza może wyglądać różnie, w zależności od charakteru miejsca, w którym jesteś zatrudniony. Nieco inne obowiązki czekają Cię w biurowcu, w sklepie, na osiedlu czy imprezie masowej. A to przecież nie koniec listy, bo pracownik ochrony może np. również konwojować mienie czy ochraniać osoby publiczne. Jakie uprawnienia przysługują ochroniarzowi, by mógł skutecznie wykonywać tak różnorodne obowiązki?

Czego dowiesz się z artykułu:

• Co może ochroniarz w zakładzie pracy? To zależy
• Jakie prawa ma ochroniarz kwalifikowany?
• Czy ochroniarz ma prawo przeszukać klienta w sklepie?
• O czym powinni pamiętać pracownicy ochrony?

Co może ochroniarz w zakładzie pracy? To zależy

Podstawowym zadaniem ochroniarza w miejscu pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Jednak to, jakimi środkami może te obowiązki realizować, zależy m.in. od jego statusu. W ramach tego zawodu możemy bowiem wyróżnić ochroniarzy kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Ci pierwsi to osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (to rozwiązanie zastępuje obowiązujące wcześniej licencje pierwszego i drugiego stopnia). Aby się w tych spisach znaleźć, trzeba spełnić szereg wymagań, m.in. posiadać zaświadczenie o niekaralności, odbyć szkolenie strzeleckie, z samoobrony, technik interwencyjnych oraz znać przepisy prawa dotyczące ochrony osób i mienia. Kwalifikowany pracownik ochrony ma też obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności.

Gra jest jednak warta świeczki, ponieważ ochroniarze kwalifikowani mają zdecydowanie szerszy zakres uprawnień niż pracownicy spoza tej grupy, a także większe możliwości zatrudnienia.

| Pracownik fizyczny – czym błysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej?

Jakie prawa ma ochroniarz kwalifikowany?

Uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony reguluje Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1099), rozdział 6. Co może ochroniarz podlegający jej przepisom?

Po pierwsze pracownik ochrony ma prawo ustalać, komu wolno przebywać na terenie chronionym, oraz legitymować ludzi (czyli zażądać okazania dokumentu) w celu zweryfikowania ich tożsamości. W razie braku takich uprawnień lub np. w wypadku zakłócania porządku może wezwać daną osobę do opuszczenia chronionego obszaru lub obiektu. Po drugie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego ochroniarz ma prawo ująć tych, którzy je stwarzają, i oddać ich w ręce policji. Ponadto kwalifikowany pracownik ochrony może wykorzystywać środki przymusu bezpośredniego (np. kajdanki, pałki, psy służbowe), a w wyjątkowych okolicznościach bezpośredniego ataku – nawet broń palną. Każde takie zdarzenie wymaga jednak spisania notatki, a szczegóły tych kwestii ściśle reguluje osobna ustawa.

| 10 zawodów, w których stres to codzienność

Czy ochroniarz ma prawo przeszukać klienta w sklepie?

Na szczęście w codziennej pracy ochroniarza niebezpieczne sytuacje wymagające zastosowania rozwiązań siłowych zdarzają się znacznie rzadziej niż np. próby drobnych kradzieży mienia. Jakie uprawnienia ma pracownik ochrony wobec budzących podejrzenia klientów w sklepie? Najważniejsze, o czym należy pamiętać, to że ochroniarz nie może przeszukiwać niczyich rzeczy ani nikogo przesłuchiwać (prawo do tego ma tylko policja). Może natomiast poprosić o pokazanie zawartości torby czy plecaka, jednak nie wcześniej niż po przekroczeniu przez klienta linii kas bądź wyjścia. W razie odmowy ochroniarz ma prawo podać powód ujęcia i poprosić zatrzymaną osobę o udanie się z nim do monitorowanego pomieszczenia socjalnego. Jeśli klient ponownie nie zgodzi się na opróżnienie torby, pracownik ochrony może wezwać policję.

| Praca okiem kasjera: podoba mi się, że nie ma monotonii

O czym powinni pamiętać pracownicy ochrony?

Ochroniarz ma obowiązek okazania legitymacji służbowej na prośbę klienta, a w wypadku niekwalifikowanych pracowników ochrony (którzy często są zatrudniani w sklepach i centrach handlowych) – powinien to zrobić przełożony.

W mediach od czasu do czasu pojawiają się opisy sytuacji np. nieuprawnionego zatrzymania czy przeszukania klienta. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 50 ustawy o ochronie dóbr i mienia ochroniarz, który przekroczy swoje prawa, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Tak więc dla własnego komfortu nawet niekwalifikowani pracownicy ochrony powinni zapoznać się z przepisami i pilnować ich przestrzegania. Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, że klient oskarży ochroniarza o ich przekroczenie.

| Praca okiem kuriera: ważne jest to, żeby zrozumieć ludzi

Na koniec warto podkreślić, że choć praca w ochronie dla wielu osób stereotypowo sprowadza się do stania na bramce albo oglądania nagrań z monitoringu, w rzeczywistości zadania stojące przed ochroniarzami są odpowiedzialne i zróżnicowane. Zawód ten wymaga też spostrzegawczości, sprawności fizycznej, odporności na stres i umiejętności zachowania zimnej krwi w niespodziewanych sytuacjach, a dobry ochroniarz jest dla firmy na wagę złota.

Chcesz spróbować swoich sił jako pracownik ochrony? Sprawdź oferty na Pracuj.pl!

Oceń artykuł