Umowy o pracę na czas określony – sprawdź zmiany w kodeksie pracy

Kategoria
Życie zawodowe

Autor wpisu
Maja Gojtowska Ocena treści 3/5 (1)
Kategoria: Życie zawodowe
Ocena treści 3/5 (1)

Confident businessman reading documents in office22 lutego 2016 weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące zawierania i wypowiadania umów na czas określony. 

 

Dotychczas obowiązuje przepisy nie przewidywały ograniczania czasowego trwania umowy o pracę na czas określony. W praktyce powodowało to, że pracodawcy zawierali z pracownikami umowy na okresy wieloletnie – nawet 5, 7 czy 10 lat. Po zmianach w kodeksie pracy nie będzie to możliwe. Wprowadzono maksymalny 33-miesieczny okres na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony. Jest to limit obowiązujący przez całą karierę w jednej firmie, nawet jeśli pomiędzy kolejnymi umowami wystąpią długie przerwy. Oznacza to, że w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów na czas określony, łączy okres zatrudnienia nie powinien przekraczać 33 miesięcy. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczać, że pracownik automatycznie uważany będzie za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Praktyczna wskazówka:

Na podstawie terminowych umów o pracę pracownik może być zatrudniony maksymalnie przez 3 lata – 3 miesiące na podstawie umowy o pracę na czas próbny i 33 miesiące na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Zmianie uległa też liczba umów o pracę na czas określony jakie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem. Nowe regulacje kodeksu pracy stanowią maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony.

 

Praktyczna wskazówka:

W przypadku zawarcia z tym samym pracodawcą czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie automatycznie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Nowelizacja objęła również zasady wypowiadania terminowych umów o pracę. Wprowadzono tu dwie istotne zmiany.

Po pierwsze, okres wypowiedzenia takiej umowy jest teraz uzależniony od stażu pracy w firmie – wyjaśnia Tomasz Sancewicz, Senior Associate z departamentu prawa pracy w kancelarii CMS Cameron McKenna. – Będzie on wynosił 2 tygodnie, jeśli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy, miesiąc gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy albo 3 miesiące, jeśli okres zatrudnienia u danego pracodawcy przekroczy 3 lata. W praktyce okresy wypowiedzenia umów na czas określony zostały zrównane z terminami jakie do tej pory obowiązywały przy umowach na czas nieokreślony – dodaje ekspert. Nie są to jednak jedyne zmiany.

 

Od teraz każda nowa umowa na czas określony – bez względu na cel jej zawarcia i okres jej trwania – może być wypowiedziana bez konieczności dodatkowych ustaleń w tym zakresie między pracownikiem a pracodawcą – zwraca uwagę Tomasz Sancewicz z kancelarii CMS Cameron McKenna.

Poprzednio wypowiedzieć można było jedynie umowę która była zawarta na dłużej niż 6 miesięcy i strony w umowie wyraźnie wskazały, że podlega ona wypowiedzeniu. Jeżeli obecnie obowiązująca umowa (tj. zawarta przed zmianami przepisów) nie spełnia tych warunków, to nadal nie można jej wypowiedzieć – wyjaśnia.

 

Praktyczna wskazówka:

Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony uzależniony będzie od czasu pracy w danej firmie. Co więcej, każda terminowa umowa o pracę zawarta po 22 lutego będzie mogła zostać wypowiedziana bez konieczności dodatkowych ustaleń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

 

Warto zaznaczyć, że przy wypowiadaniu umów na czas określony nadal nie ma obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenie, jak ma to miejsce przy umowach na czas nieokreślony – komentuje zmiany ekspert.

 

Oceń artykuł


Narzędzia