Porady Życie zawodowe Umowa-zlecenie i umowa o pracę jednocześnie – czy tak można?
17.04.2018  | 5 min czytania

Umowa-zlecenie i umowa o pracę jednocześnie – czy tak można?

17.04.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Dodatkowa aktywność zawodowa pozwala na wyższe zarobki. Umożliwia również realizowanie się w innej branży. Przeciwwskazaniem do pracy na podstawie dwóch umów jednocześnie, tj. umowy o pracę i umowy-zlecenia, może być klauzula o zakazie konkurencji. Aby móc pogodzić ze sobą różne zadania, potrzebne są zdolności organizacyjne.

Prawa zleceniobiorcy i pracownika etatowego

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może podjąć dodatkową aktywność zawodową, np. w oparciu o umowę-zlecenie. Ma również prawo założyć działalność gospodarczą. Ważne jednak, by nowe obowiązki nie kolidowały z zadaniami pełnionymi w ramach etatu.

5 porad, jak pogodzić stałą pracę i dodatkowe zlecenia

Pogodzenie kilku aktywności wymaga dobrej organizacji. Liczy się również motywacja. Trudno zmobilizować się do wzmożonego wysiłku, nie mając ku temu wyraźnych powodów, takich jak np. własny rozwój, wynagrodzenie itp. Przed podjęciem dodatkowej pracy warto wyznaczyć sobie cele, a następnie wytrwale dążyć do ich realizacji. Ważne również, by nagradzać się za osiąganie kolejnych kamieni milowych.

Jak zmotywować się do pracy? – 10 pomysłów

Umowa-zlecenie przy umowie o pracę – ograniczenia

Jeśli zdecydujesz się zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracodawcą, zakres obowiązków wykonywanych dodatkowo powinien różnić się od zadań realizowanych w ramach umowy o pracę. Nowa forma zatrudnienia nie może być sposobem obejścia norm czasu pracy i limitu godzin nadliczbowych. Jeśli pracodawca zmusza Cię do wyrażenia zgody na zawarcie dodatkowego kontraktu, masz prawo odmówić, nie obawiając się konsekwencji. Możesz także zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Za łamanie praw pracowniczych grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.    

Umowa o pracę i zlecenie u tego samego pracodawcy – ABC

Klauzula o zakazie konkurencji

Pracodawca ma prawo w każdej chwili zażądać od Ciebie podpisania tzw. lojalki, czyli umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej w ustalonym zakresie. Ważne, by określił czas obowiązywania takich obostrzeń. Taki dokument ogranicza Twoje możliwości w zakresie podjęcia dodatkowej pracy. Złamanie postanowień kontraktu pociąga za sobą poważne skutki, tzn. konieczność zapłacenia kary umownej i zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jej wysokość nie powinna przekraczać trzykrotności Twojej miesięcznej pensji.

Klauzula o zakazie konkurencji może być zawarta również w przypadku umów cywilnoprawnych, np. w umowie-zleceniu. Ważne jednak, by miała formę pisemną! Jeśli zakaz ma obowiązywać także po ustaniu zatrudnienia, przysługuje Ci odszkodowanie. Brak rekompensaty lub jej nieterminowa wypłata zwalnia Cię z obowiązku zachowania tajemnicy.    

Klauzula o zakazie konkurencji – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Zanim podejmiesz dodatkową pracę, oceń swoje możliwości i zastanów się, czy nowe obowiązki nie będą kolidować z tymi, które wykonywałeś dotychczas. Ustalenie hierarchii pozwala łączyć różne rodzaje aktywności i zachować równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.  

Oceń artykuł