Porady Życie zawodowe Umowa-zlecenie a umowa o pracę w 2018 roku
01.03.2018  | 4 min czytania

Umowa-zlecenie a umowa o pracę w 2018 roku

01.03.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Zależy nam na przywilejach gwarantowanych w ramach umowy o pracę, czy może na większej swobodzie, jaką dają zlecenia? Przed podjęciem pracy na podstawie wybranej umowy, warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki nam przysługują.

Choć obie umowy podlegają obowiązkowo oskładkowaniu, występują pomiędzy nimi różnice. Oto najważniejsze z nich:

  • Podstawa prawna

Przepisy regulujące kwestię zawierania umów-zleceń znajdują się w kodeksie cywilnym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093). Podstawę prawną dla umów o pracę stanowi kodeks pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141).

  • Forma i treść umowy

Umowę o pracę zawiera się obowiązkowo na piśmie. Przepisy określają również treść dokumentu. W przypadku umów-zleceń obowiązuje znacznie większa swoboda. Po pierwsze, dopuszczalna jest forma ustna. Po drugie, ich treść można kształtować dość dowolnie. W pewnych przypadkach dopuszczalne jest nawet powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej.   

  • Umowa o pracę i umowa-zlecenie a składki ZUS

Obydwie umowy stanowią podstawę ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że obowiązkowo podlegają oskładkowaniu (składka chorobowa jest dobrowolna dla zleceniobiorców). Wymiar składek jest jednakowy.

Kilka umów-zleceń a składki ZUS

  • Wynagrodzenie

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie, z którego nie można zrezygnować. Niedopuszczalne jest również przekazanie pensji innej osobie. Praca na podstawie umowy-zlecenia może być wykonywana nieodpłatnie, choć domyślnie należy się za nią wynagrodzenie.

  • Płaca minimalna

Pracownik etatowy ma prawo do pensji w wysokości co najmniej płacy minimalnej wskazanej w specjalnym rozporządzeniu Rady Ministrów (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747). Najniższa krajowa w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto. Zleceniobiorca ma prawo do minimalnej stawki godzinowej - w wymiarze 13,7 zł.

  • Prawo do płatnego zwolnienia chorobowego

Zgodnie z ustawą zasiłkową (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636) warunkiem uzyskania prawa do zasiłku chorobowego jest opłacanie składki chorobowej. Można otrzymać świadczenie po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 30 dni (dla pracowników etatowych) lub 90 dni (dla zleceniobiorców).

  • Prawo do urlopu wypoczynkowego

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę gwarantuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Jak obliczyć staż urlopowy w pierwszym roku pracy?

Zleceniobiorcy nie korzystają z takiego przywileju.  

  • Podporządkowanie

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia cieszą się większą swobodą niż pracownicy etatowi. Nie muszą np. wykonywać poleceń pracodawcy. Miejsce i czas ich pracy również nie są ściśle określone.  

  • Rozwiązanie umowy

Aby stosunek pracy uległ rozwiązaniu, musi upłynąć okres wypowiedzenia. Umowę-zlecenie można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeśli strony nie ustaliły inaczej.

Sprawdź co Cię czeka w nowym roku w pracy 😉

 

Oceń artykuł