Porady Życie zawodowe Umowa o dzieło – 8 korzyści
26.06.2018  | 4 min czytania

Umowa o dzieło – 8 korzyści

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Wykonując dzieło, otrzymuje się wyższe wynagrodzenie „na rękę" w porównaniu z umową o pracę oraz umową-zleceniem. Nie ustala się godzinowej stawki wynagrodzenia, a wykonawca dostaje pieniądze za osiągnięcie konkretnego rezultatu. Umowa o dzieło nie ma wymiaru czasowego, pracownik sam decyduje o grafiku i miejscu pracy.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest zawierana między zleceniodawcą a osobą podejmującą się wykonania dzieła. Ma charakter cywilnoprawny - nie jest regulowana przepisami Kodeksu pracy, tylko Kodeksu cywilnego. Umowa o dzieło dotyczy wykonania rzeczy materialnych – np. stworzenia ręcznie malowanej zastawy stołowej, przerobienia i/lub naprawy zabytkowych mebli – oraz niematerialnych, jak wykonanie sesji zdjęciowej czy zaprojektowanie grafik internetowych.

Jakie składki odprowadzane są na umowie o dzieło?

W przypadku umowy o dzieło nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Umowa podlega wyłącznie opodatkowaniu dochodowemu od osób fizycznych. Niektórzy określają umowy o dzieło jako „umowy śmieciowe ZUS" z powodu nieodprowadzania składek do ZUS.

Na czym polega praca na umowie o dzieło?

Kto może pracować na umowie o dzieło?

Na umowie o dzieło może pracować każdy, również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Jest korzystna przede wszystkim dla studentów, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

7 zawodów, które możesz wykonywać na podstawie umowy o dzieło

Jakie są zalety umowy o dzieła?

Oto przykładowe korzyści płynące z wykonywania pracy na podstawie umowy o dzieło:

  1. Pracownik sam decyduje o miejscu, czasie pracy oraz sposobie działania;
  2. Zleconej pracy nie trzeba wykonywać osobiście. Gdy pracownik nie może wykonywać danych działań, to może zlecić je innej osobie. Wyjątkiem jest zawarcie w umowie informacji, że wykonawca dzieła podejmie się wszystkich czynności osobiście;
  3. Praca nie wymaga ciągłego nadzoru, wykonywana jest bez kierownictwa;
  4. Nie ustala się wymiaru czasu pracy, ponieważ pracownik zobowiązany jest tylko do osiągnięcia konkretnego i namacalnego rezultatu. Wykonawca dzieła może pracować elastycznie i dopasować porę oraz czas działania do swojego trybu życia. Gdy wykonanie dzieła zajmie mniej czasu niż przewiduje to umowa – jest to dodatkowa korzyść dla pracownika;
  5. W porównaniu z umową o pracę oraz umową-zleceniem otrzymuje się najwyższe wynagrodzenie netto w stosunku do wynagrodzenia brutto;
  6. Pracownik ma osiągnąć zamierzony efekt w dowolny, ale legalny sposób. Wykonawca dzieła powinien usunąć wady w produkcie, o ile zleceniodawca wykaże ich występowanie;
  7. Odstąpienie od umowy o dzieło może nastąpić m.in. z winy zleceniodawcy - np. z powodu zerwania kontaktu i braku możliwości ustalenia istotnych szczegółów dotyczących wykonywanego dzieła lub niedostarczenia przez zleceniodawcę materiałów do wykonania dzieła;
  8. Umowę o dzieło możesz wykonywać dodatkowo, pozostając pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia.

Oceń artykuł