Porady Życie zawodowe Temperatura w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy
25.07.2018  | 3 min czytania

Temperatura w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

25.07.2018  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Temperatura w miejscu pracy powinna być adekwatna do rodzaju obowiązków i wysiłku fizycznego wkładanego w ich rzetelne wykonywanie. Minimalna wartość to 14 lub 18 stopni Celsjusza.

Przepisy BHP – lekka i ciężka praca

Dopuszczalne wartości temperatury wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971290844). Tam, gdzie wykonuje się ciężką pracę fizyczną, temperatura nie powinna być niższa niż 14 stopni Celsjusza. W pomieszczeniach biurowych i tam, gdzie jest wykonywana lekka praca fizyczna, minimalna wartość wynosi 18 stopni Celsjusza.  

Gdy temperatura przekracza 25 (na zewnątrz) lub 28 stopni Celsjusza (w pomieszczeniu), pracodawca powinien zapewnić napoje. Musi także dbać o sprawność wentylacji i klimatyzacji w miejscu pracy. Do jego obowiązków należy również montaż rolet lub żaluzji pozwalających na zasłonięcie okien.

Przekroczenie norm temperaturowych może stanowić zagrożenie zdrowia lub życia. Brak funduszy nie usprawiedliwia naruszania przepisów BHP dotyczących zapewnienia odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/86D00CCDD2.  

Praca w skrajnych temperaturach

Pracownik ma prawo odmówić dalszego wykonywania obowiązków, jeśli warunki panujące w miejscu pracy zagrażają zdrowiu. Przed opuszczeniem stanowiska powinniśmy poinformować pracodawcę lub przełożonego o swoim zamiarze. Jeśli osoba decyzyjna nie zareaguje, możemy oddalić się z miejsca zagrożenia (ale nie z zakładu pracy). Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie zatrudnianym osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ignorowanie tego zobowiązania usprawiedliwia nasz sprzeciw, który nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. W razie łamania przepisów BHP mamy prawo zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Maksymalna wysokość kary pieniężnej grożącej za tego typu przewinienia to 30 tys. zł.  

Praca na zewnątrz – na jakich zasadach?

Pracownicy, którzy wykonują pracę poza budynkiem, muszą mieć zapewnioną ochronę przed zagrożeniami związanymi np. z warunkami atmosferycznymi. Chodzi m.in. o temperaturę oraz opady. Pracodawca powinien udostępnić im pomieszczenie, w którym można się ogrzać, zmienić przemoczone ubranie lub podgrzać posiłek. Temperatura w takich miejscach musi wynosić co najmniej 16 stopni Celsjusza. Jeśli praca jest wykonywana w okresie zimowym, a wydzielenie specjalnego lokalu okazuje się niemożliwe, zatrudniający jest zobowiązany do zapewnienia źródła ciepła. Pracownikom przysługują także posiłki oraz napoje regeneracyjne, na zasadach wskazanych w specjalnym rozporządzeniu Rady Ministrów: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960600279.    

Oceń artykuł