Porady Życie zawodowe Świadectwo pracy – do czego jest potrzebne?
19.07.2018  | 4 min czytania

Świadectwo pracy – do czego jest potrzebne?

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Świadectwo pracy to dokument wydawany przez Twojego byłego pracodawcę. Otrzymują go pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Świadectwo jest niezbędne podczas podejmowania nowego zatrudnienia. W przypadku przedłużającego się okresu bez pracy, dokument przyda się, by otrzymać zasiłek dla osób bezrobotnych.

Konieczne formalności

Po wygaśnięciu zatrudnienia lub złożeniu przez pracownika wypowiedzenia pracodawca ma obowiązek wydać tzw. świadectwo pracy. Dokument tworzy się w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Co zawiera świadectwo pracy?

W dokumencie umieszcza się informacje m.in. o:

 • okresie zatrudnienia pracownika;
 • wymiarze czasu pracy;
 • pełnionej w firmie funkcji, tj. nazwie stanowiska;
 • sposobie rozwiązania umowy;
 • wymiarze wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik zakończył pracę;
 • wykorzystanym dodatkowym urlopie i okresie jego trwania  – np. urlop bezpłatny, ojcowski, wychowawczy czy rodzicielski;
 • okresie przebywania na zwolnieniu chorobowym;
 • czasie wykonywania pracy w szkodliwych warunkach.

Elementy świadectwa pracy. Sprawdź, czego nie może zabraknąć

Do czego jest potrzebne świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest niezbędne, żeby:

 • otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • określić wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego i/lub nagród jubileuszowych – dla nowego pracodawcy;
 • ustalić staż ubezpieczeniowy pracownika – w ZUS;
 • otrzymać prawo do zasiłku dla bezrobotnych - w Urzędzie Pracy;
 • starać się o emeryturę – w ZUS.

Świadectwo pracy pozwala Ci poznać prawa oraz przywileje, z jakich skorzystałeś podczas zatrudnienia w danej firmie. Dokument zawiera również istotne informacje dla Twojego przyszłego pracodawcy, m.in. sposób zakończenia umowy.

Świadectwo pracy – co należy wiedzieć

Jak odebrać świadectwo pracy?

Twój szef ma obowiązek wydać pisemny dokument w ostatnim dniu pracy. Może wręczyć go bezpośrednio pracownikowi lub upoważnionej do tego osobie. Gdy pracodawca nie jest w stanie dostarczyć świadectwa pracy – powinien niezwłocznie wysłać dokument pocztą w ciągu 7 dni od ustania umowy o zatrudnieniu. Nie musisz składać wniosku, by otrzymać świadectwo pracy.

Świadectwo pracy z błędami – gdzie zgłosić?

Gdy były pracodawca wręczy Ci świadectwo pracy zawierające błędy – masz prawo w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu wystąpić z prośbą o sprostowanie. Obowiązkiem Twojego byłego szefa jest naniesienie poprawek i dostarczenie prawidłowej wersji. Jeśli jednak pracodawca odmawia wykonania sprostowania, to masz kolejne 7 dni, by zgłosić sytuację do Sądu Pracy.

Co zrobić, gdy były pracodawca nie wydaje świadectwa pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Dopuszcza się możliwość wysłania dokumentu pocztą najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Niewydanie świadectwa pracy w określonym terminie może być powodem ubiegania się byłego pracownika o odszkodowanie za czas pozostawania bez zatrudnienia. Warunkiem jest utrudnienie w zdobyciu pracy trwające do 6 tygodni. Za ten okres były pracodawca powinien wypłacić Ci odszkodowanie.

Oceń artykuł