Porady Życie zawodowe Stawka miesięczna czy godzinowa – jak określić wynagrodzenie w umowie?
01.03.2018  | 5 min czytania

Stawka miesięczna czy godzinowa – jak określić wynagrodzenie w umowie?

01.03.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

W umowie o pracę można określić wysokość pensji, podając stawkę miesięczną - stałą lub godzinową – zmienną i zależną np. od liczby dni do przepracowania w danym miesiącu. Wybór określonego systemu decyduje o tym, jakie wynagrodzenie otrzymujemy.  

Treść umowy o pracę

Przepisy kodeksu cywilnego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093) pozwalają dość swobodnie kształtować postanowienia umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Kodeks pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) jest pod tym względem znacznie surowszy. Wynika z niego, jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie. Chcąc spełnić wszystkie wymogi formalne, należy określić:

  • strony i rodzaj umowy (na zastępstwo, na czas określony, na czas nieokreślony itd.),
  • datę zawarcia kontraktu,
  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania obowiązków,
  • wymiar czasu pracy (cały etat lub jego część),
  • termin jej rozpoczęcia,
  • wysokość wynagrodzenia.  

Umowa ustna lub zawarta w sposób dorozumiany również jest wiążąca, choć sprzeczna z prawem.

Umowa o pracę – czy tylko na piśmie?

Umowa o pracę - stawka godzinowa czy miesięczna?

Wysokość wynagrodzenia w umowie podaje się w kwocie brutto. Można wyrazić ją jako stawkę miesięczną lub godzinową.  

Brutto czy netto – jak określić wynagrodzenie w umowie o pracę?

Stawka miesięczna to ryczałt, co oznacza że pracownik w każdym miesiącu otrzymuje pensję w tej samej wysokości, niezależnie od tego, ile godzin przepracuje. Wybór tego systemu wynagradzania upraszcza ustalanie wysokości wynagrodzenia chorobowego, urlopowego itd.

Przy stawce godzinowej wysokość wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowana, np. z powodu mniejszej liczby godzin do przepracowania. Wymiar czasu pracy zmniejsza się np. ze względu na święta przypadające w dniu innym niż niedziela. https://porady.pracuj.pl/dni-wolne-od-pracy-w-2018-r/

Może się okazać, że w październiku zarobimy np. 3800 zł brutto, a w grudniu – 3100 zł brutto.

Otrzymywanie wynagrodzenia adekwatnego do liczby przepracowanych godzin może być dla nas motywujące, ponieważ związek pomiędzy czasem poświęconym na pracę a wysokością pensji jest w tym przypadku oczywisty. Stała stawka miesięczna może obniżać poziom motywacji, ponieważ niezależnie od tego, jak długo będziemy podejmować wysiłek, pensja pozostanie jednakowa. Z drugiej strony, gdy stawka godzinowa jest dla nas niesatysfakcjonująca, możemy doznać uczucia zawodu, co negatywnie odbije się na naszej chęci do pracy.

Wysokość wynagrodzenia nie jest jedynym ani najważniejszym czynnikiem motywacyjnym, który napędza nas do działania i podnosi poziom satysfakcji z pracy. Duże znaczenie mają również takie aspekty jak np. prestiż, atmosfera w miejscu zatrudnienia, równowaga pomiędzy życiem osobistym i zawodowym czy możliwości rozwoju.

10 czynników, które motywują Cię do pracy


Oceń artykuł