Porady Życie zawodowe Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - ABC
27.01.2017

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - ABC

27.01.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.33)

Porozumienie stron to jedna z metod rozwiązywania stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Co powinno zawierać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę? Jakie skutki niesie za sobą ta forma i czym różni się od innych? Sprawdź - zanim podejmiesz ostateczny wybór.

Porozumienie stron – uwarunkowania prawne

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wydaje się najbardziej łagodnym sposobem zakończenia współpracy. Unika się wówczas ewentualnych sporów przed sądem, dotyczących przywrócenia do pracy bądź odszkodowania.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron? Wzór należy opracować z uwzględnieniem poniższych wytycznych:

  • wypowiedzenie za porozumieniem musi zawierać oświadczenia woli obu stron, przy czym inicjatywa może wyjść zarówno od pracodawcy, jak i od pracownika;
  • nie trzeba podawać przyczyny rozwiązania umowy – w przeciwieństwie do rozwiązania za wypowiedzeniem
  • nie jest konieczne sporządzenie pisemnych egzemplarzy, choć warto to uczynić, ze względu na ewentualne, późniejsze potrzeby dowodowe;
  • w dokumencie należy wskazać, z jaką datą ustaje umowa. Jeżeli się tego nie zrobi, to stosunek pracy rozwiązuje się automatycznie w dniu podpisania porozumienia;
  • w tym trybie pracownikowi nie należą się dni wolne na poszukiwanie nowego zatrudnienia – w przeciwieństwie do rozwiązania umowy z okresem wypowiedzenia, kiedy przysługują mu 2-3 dni takiego zwolnienia;
  • taka forma rozwiązania umowy może być zastosowana również wtedy, gdy pracownik jest w okresie ochronnym ze względu na wiek przedemerytalny, bądź przebywa na urlopie wypoczynkowym.

Dokładnych danych na temat poszczególnych unormowań prawnych dostarczy lektura Kodeksu Pracy, umieszczonego w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu.

Porozumienie stron - skutki dla pracownika

W zależności od sposobu rozwiązania umowy, różnią się uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli skorzysta się z porozumienia stron, to obowiązywać będzie 6 – miesięczny okres karencji, który uniemożliwi – byłemu już – pracownikowi skorzystanie z zasiłku.

Ta forma może również uniemożliwić sądowe przywrócenie do pracy ze względu na ciążę – w przeciwieństwie do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Porozumienie stron daje możliwość ustalenia dowolnego terminu rozwiązania umowy oraz jego zmiany, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jest to bardziej elastyczna forma niż w przypadku okresu wypowiedzenia. Porozumienie stron może być korzystniejsze dla pracownika, jeżeli pracodawca planuje zwolnienie. Może się okazać, że łatwiej będzie znaleźć kolejną pracą po rozwiązaniu umowy w ten sposób niż po otrzymaniu wypowiedzenia.

Planując zmianę firmy, warto pamiętać, że na przeszkodzie do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może stanąć sytuacja kadrowa. Pracodawca może nie wyrazić zgody, jeżeli obawia się, że po naszym odejściu kadra będzie niewystarczająca pod względem liczby pracowników lub ich umiejętności i doświadczenia. Dzieje się tak zwłaszcza w niewielkich, wąsko wyspecjalizowanych działach firm.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron powoduje, że nie ma zastosowania przepisowy okres wypowiedzenia. Często z taką propozycją wychodzą więc pracownicy, którzy znaleźli lepszą – w ich odczuciu – ofertę zatrudnienia.

Oceń artykuł