Porady Życie zawodowe Równoważny czas pracy – korzyści dla pracownika
19.10.2017

Równoważny czas pracy – korzyści dla pracownika

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(2)

System czasu pracy wpływa na normy: dobową i tygodniową. W podstawowym systemie pracujemy 8 godzin dziennie i 40 – tygodniowo. W systemie równoważnym - normy czasu pracy mogą być przedłużone, ale po pracy przysługuje nam odpoczynek.

Równoważny czas pracy – zasady

Pracując w ramach równoważnego systemu czasu pracy, możemy wykonywać swoje obowiązki nie przez 8, ale przez 12 godzin w ciągu doby pracowniczej. Wymiar czasu pracy pracownika, który dozoruje działanie urządzeń, może zostać przedłużony maksymalnie do 16 godzin przy miesięcznym okresie rozliczeniowym. Po dniu pracy należą nam się dni wolne lub krótszy dobowy wymiar pracy. Ustalając rozkład czasu pracy, pracodawca musi zapewnić nam nieprzerwany odpoczynek (11 godzin w ciągu doby i 35 godzin tygodniowo). Norma tygodniowa obowiązuje pomimo możliwości przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy.

Okres rozliczeniowy pracownika zatrudnionego w ramach systemu równoważnego trwa najczęściej 1 miesiąc. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć go do 3 miesięcy. 4-miesięczny okres rozliczeniowy wprowadza się tylko przy pracach, których wykonywanie zależy od warunków atmosferycznych lub pory roku. Wydłużenie okresu rozliczeniowego sprawia, że pracownik nie musi wykonywać swoich obowiązków w godzinach nadliczbowych.

Przepisy dotyczące systemu równoważnego znajdują się w kodeksie pracy (art. 135-138: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).  

Jak wprowadza się równoważny czas pracy?

Równoważny czas pracy wprowadza się wtedy, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Pracodawca powinien rozpocząć zmianę systemu czasu pracy od konsultacji ze związkami zawodowymi. Treść przepisów wewnątrzzakładowych - w zakresie obowiązującego systemu - ustala się w porozumieniu z organizacją związkową. Wprowadzenie zmian w regulaminie leży w gestii pracodawcy, jeśli w firmie nie działają związki zawodowe lub gdy nie uda się wypracować wspólnego stanowiska w określonym terminie. Zmodyfikowane przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Kto nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę?

Niektórym grupom pracowników przysługuje szczególna ochrona prawna, dlatego nie można obligować ich do pracy w wymiarze przekraczającym 8 godzin. Zatrudnieni objęci ochroną to:

  • osoby zajmujące stanowiska pracy, na których natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia przekracza dopuszczalne normy;
  • pracownice w ciąży;
  • pracownicy sprawujący opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia (chyba że wyrażą zgodę na przedłużenie czasu pracy).

System równoważny – zalety

Każdy system czasu pracy ma zarówno zalety, jak i wady - jest to kwestia subiektywna. Coś, co podoba się jednej osobie, przez inną może zostać uznane za mankament. Pracując od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 16:00, możemy mieć pewne trudności np. w związku z odbyciem wizyty u lekarza, z odprowadzeniem dziecka do przedszkola lub szkoły itd. Korzyści dla pracownika, jakie mogą płynąć z pracy w równoważnym systemie, to m.in. możliwość załatwiania spraw urzędowych bez konieczności wnioskowania o dzień wolny. Pracownicy, którzy wykonują obowiązki w ramach systemu równoważnego, pojawiają się w pracy rzadziej niż osoby, w przypadku których norma dobowa wynosi 8 godzin. To korzystne szczególnie wtedy, gdy nasze miejsce pracy jest oddalone od miejsca zamieszkania.    

Oceń artykuł