Porady Życie zawodowe Równość i szacunek, czyli zacznij od firmowej społeczności
05.05.2022  | 5 min czytania

Równość i szacunek, czyli zacznij od firmowej społeczności

05.05.2022  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Czas na prawdziwą równość płci – głosi Bank BNP Paribas i realizuje wiele projektów na rzecz kobiet. Pracowniczki i pracownicy banku chętnie dzielą się swoimi pomysłami, angażują się w promowanie równości na rynku pracy oraz wspierają rozwój kobiet. O inicjatywach pracowniczych rozmawiamy z Izabelą Tworzydło, dyrektorką Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas jako pracodawca często kojarzony jest z działaniami na rzecz równości i różnorodności. Czy takie wartości wpisane są w kulturę organizacyjną firmy? Od czego to wszystko się zaczęło?

Izabela TworzydłoZmniejszenie nierówności, równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet znajdują się w Agendzie 2030, czyli dokumencie przyjętym przez ONZ, który powstał, by zdefiniować 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz określić drogi dalszego rozwoju. Bank BNP Paribas jest partnerem Agendy 2030 od 2017 roku. Nie jest to jednak z naszej strony deklaracja tylko na piśmie. Wartościami wpisanymi w nasze firmowe DNA są właśnie równość, wolność, szacunek, tolerancja, różnorodność. Dbamy nie tylko o zwiększanie dostępności naszych produktów i usług, ale także o wspieranie wartościowych inicjatyw i poruszanie istotnych tematów. Kwestie związane z prawami kobiet, ich pozycją społeczną i rynkową były przez wiele lat zaniedbywane, również w sferze regulacji prawnych. Na szczęście pojawiają się przedsięwzięcia, które mają to zmienić. O roli kobiet głośno mówimy od 2018 roku, kiedy zwróciliśmy uwagę, że na banknotach nie ma wizerunków kobiet, tylko wyłącznie mężczyzn. Spotykaliśmy się wówczas z opiniami: bank, a porusza takie sprawy?! Ale dla banku jako pracodawcy oraz pracowników i pracowniczek są to ważne tematy społeczne, nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się w społeczeństwie, opowiadamy się za prawdziwą równością, to jest dla nas zupełnie naturalne.

Inicjatywy promujące rolę kobiet w organizacji nie są narzucane z góry. Pojawiają się oddolnie, pomysłodawcami są osoby zatrudnione w banku. Co konkretnie robicie?

W 2020 roku kobiety stanowiły 68% osób zatrudnionych w banku. Grupa kobiet powołała inicjatywę „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, czyli działającą dziś bardzo prężnie sieć pracowniczą. Początkowo spotykało się kilka kobiet z różnych działów, zajmujących różne stanowiska, z czasem program bardzo się poszerzył. Również brałam udział w rozwijaniu tej inicjatywy. Postanowiłyśmy, że opracujemy program, który będzie wzmacniał rolę kobiet, ale też budował zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci. Uważamy, że rozwijanie świadomości i edukowanie społeczeństwa ma ogromne znaczenie. To ważne, żeby mówić o tym, że świat nie jest równy i o tym, jak można to zmienić. Program ma swoją strukturę, obszary skupiające się na konkretnych działaniach. W tym roku zaprosiłyśmy do niego nasze koleżanki ze spółek Grupy BNP Paribas w Polsce. Obserwujemy, jak na przestrzeni lat nasz projekt cieszy się coraz większą popularnością. Przykładowo realizujemy program rozwojowy WomenUp, do którego zgłaszają się kobiety z całej organizacji po to, by wzmacniać swoją markę osobistą, rozpoznawać mocne strony i rozwijać własny potencjał. W ubiegłym roku mieliśmy 160 zgłoszeń. Od tego czasu 20% uczestniczek zmieniło swoją pozycję w organizacji, m.in. awansując, co jest dowodem na to, że ich proaktywna postawa i rozwój przyniosły konkretne efekty. W ramach programu wzmacniamy również współpracę między kobietami z różnych miejscowości, centrów biznesowych i oddziałów bankowych. Wystartowaliśmy również w tym roku z programem womentoringowym Future up, w którym jest miejsce zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Nasza inicjatywa zachęciła i zainspirowała innych do tworzenia firmowych społeczności skupionych wokół innych tematów, np. istnieje sieć ojców (Tato, masz to jak w banku), która działa na rzecz krzewienia równych praw rodzicielskich, grupa projektowa skupiona wokół pracowników i pracowniczek 50+ (Wiek Agawy) czy sieć LGBT+ (BNP Paribas Pride Poland).

U nas możesz mieć własne zdanie, czyli o różnorodności w firmach

To wszystko brzmi bardzo inspirująco, ale zapewne wymaga sporo czasu i zaangażowania w dodatkową aktywność poza obowiązkami zawodowymi. Jak wygląda podział zadań i praca przy tego typu projektach?

Gdy zaczynałyśmy program „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, miałyśmy wsparcie z samej góry. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby mieć zielone światło od osób decyzyjnych, które widzą sens w tym, co robimy, kierują się takimi samymi wartościami. Potrzebna jest tutaj spójność w działaniu, wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń. Oraz oczywiście zapał i szczere chęci. Jeśli chodzi o podział obowiązków, to tak jak w przypadku każdego projektu, mamy lidera oraz członków zespołu. U nas ten zespół tworzą osoby o bardzo różnych kompetencjach, wywodzące się ze zróżnicowanych obszarów, takich jak marketing, finanse, sprzedaż, IT, komunikacja, bankowość korporacyjna, HR czy bankowość detaliczna. Ważne jest to, aby ustrukturyzować działania, podzielić się rolami i zadaniami. Czyli potraktować taki projekt tak samo jak inne obowiązki służbowe, zadbać o terminowość, komunikację, potrzebne zasoby, narzędzia oraz budżet. Punktem wyjścia dla kampanii, akcji czy programu jest zwykle diagnoza, np. poprzez badania, ankiety, warsztaty wśród pracowników i pracowniczek. Przykładowo przeprowadziłyśmy ankietę, która badała temat równego traktowania i ewentualnej dyskryminacji. W efekcie stworzyliśmy Dekalog Równego Traktowania. To swego rodzaju drogowskaz, który pomaga nam wspólnie tworzyć takie miejsce pracy, w którym panują relacje oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i współpracy. Chcemy, aby bank był inkluzywnym środowiskiem, wolnym od nieakceptowalnych zjawisk dyskryminacji, mobbingu czy molestowania, inspirującą i bezpieczną przestrzenią, która pozwoli na dobre wykorzystanie naszych talentów.

Kobiety w IT - jak sobie radzić w branży?

Jakie to przynosi efekty? Udaje się rozwijać świadomość społeczną?

Jeszcze kilka lat temu nie było kobiet w zarządzie banku, a teraz stanowią już 22%. Jak wspomniałam, liczba uczestników i uczestniczek naszych projektów stale rośnie, pojawia się coraz więcej oddolnych inicjatyw. Jesteśmy przykładem organizacji, w której panuje harmonia pod względem wartości – nie rzucamy słów na wiatr, deklaracje przekładamy na działania. Zmiany są widoczne, ale jest to proces, który – nie mam wątpliwości – będzie jeszcze trwać.

Aktywne słuchanie - jak może Ci pomóc w komunikacji w firmie i nie tylko

„Doceniaj, nie oceniaj”, Gdzie są nasze patronki? to tylko niektóre inicjatywy banku. Uważa Pani, że nadal jest dużo do zrobienia? Równość płci na rynku pracy to bardziej życzenie czy już realia?

Ze statystyk GUS wynika, że mężczyźni zarabiają o niemal 15 procent więcej niż kobiety, więc jak widać, problem nadal istnieje. Oczywiście można na to zjawisko spojrzeć z innej perspektywy. Przyczyną niższych zarobków może być choćby fakt, że kobiety są bardziej obciążone pracą niezarobkową, np. poprzez opiekę nad dziećmi, chorymi rodzicami, osobami starszymi. Ale też chodzi o pewien sposób myślenia – nasi koledzy, jeśli mają dobre wyniki i są dobrze oceniani przez przełożonych, nie mają trudności z tym, żeby pójść po podwyżkę czy awans. Kobiety zmagają się z różnymi blokadami, mniejszą pewnością siebie, dlatego zachęcam, by brać przykład z kolegów i wprost wyrażać swoje potrzeby. Różne stereotypy, postawy społeczne, a czasem nawet system edukacji sprawiają, że kobiety nie wierzą w to, że mogłyby się odnaleźć np. w kierunkach ścisłych. Na szczęście to się zmienia, ale właśnie w obszarach technologicznych, które są przyszłościowe, pracodawcy powinni przyciągać uwagę przyszłych pracowniczek. Potrzebna jest na pewno presja społeczna na zarządy i rady nadzorcze, żeby zasady awansów były transparentne. Uważam, że pewna pula stanowisk dyrektorskich powinna być obsadzona przez kobiety. Ważne jest budowanie takiej atmosfery i kultury organizacji, w której kobiety czują, że mogą zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym, a jednocześnie w sferze rodzinnej otrzymują partnerskie wsparcie. Tego wszystkim kobietom życzę i zachęcam, by firmy oraz ich pracowniczki i pracownicy włączali się w pozytywną zmianę. Warto zacząć od najbliższego otoczenia i działań w mniejszych społecznościach, które będą się stopniowo poszerzać i rozwijać świadomość.

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV
Oceń artykuł