Porady Życie zawodowe Rezygnacja matki z urlopu macierzyńskiego
19.10.2017

Rezygnacja matki z urlopu macierzyńskiego

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Pracownica, która spodziewa się dziecka, ma prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Ojciec również może przejąć część urlopu macierzyńskiego po tym, jak matka wykorzysta co najmniej 14 tygodni.   

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński trwa:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

6 tygodni urlopu można wykorzystać przed przewidywaną datą narodzin.

Zasiłek macierzyński

Przez cały okres urlopu macierzyńskiego pracownicy objętej ubezpieczeniem chorobowym przysługuje zasiłek. Zasady ustalania jego wymiaru znajdują się w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636. Zasiłek macierzyński mogą pobierać nie tylko osoby pracujące na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, ale również osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. Prawo do świadczeń mają też m.in. przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. O zasiłek może ubiegać się tylko jedno z rodziców.     

Kiedy matka może zrezygnować z urlopu?

Nie można zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 180 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) każda pracownica, która rodzi dziecko, musi wykorzystać po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu. Jeśli po upływie tego czasu ubezpieczona zechce wrócić do pracy, pozostałą część powinien przejąć pracujący ojciec. Obydwa warunki muszą zostać spełnione. Kobieta nie może zakończyć urlopu po 14 tygodniach, jeśli ojciec nie wykorzysta pozostałych tygodni.

Chcąc zrezygnować z części urlopu, pracownica musi złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek. Powinna zrobić to nie później niż 7 dni przed planowanym powrotem. Ojciec składa wniosek u swojego pracodawcy. Musi zrobić to co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego.  

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo rozpocząć przysługujący jej urlop wypoczynkowy. Aby skorzystać z tego uprawnienia, musi złożyć pisemny  wniosek i wskazać termin rozpoczęcia urlopu. Pracodawca nie może zaproponować udzielenia dni wolnych w innym czasie. Takie uprawnienie przysługuje mu w przypadku rozpatrywania wniosków urlopowych złożonych przez pozostałych pracowników.

Z prawa do urlopu wypoczynkowego mogą korzystać również osoby, które rozpoczęły pracę w ciągu roku, np. po urlopie wychowawczym. Dni wolne przysługują w wymiarze adekwatnym do przepracowanego okresu. Wyliczanie urlopu proporcjonalnego polega m.in. na określeniu wymiaru urlopu, który zależy od tzw. stażu urlopowego i wynosi 20 lub 26 dni. Następnie należy podzielić liczbę wolnych dni przez liczbę przepracowanych miesięcy.    

Oceń artykuł