Porady Życie zawodowe Przerwy w pracy – ile ich przysługuje?
26.06.2018  | 4 min czytania

Przerwy w pracy – ile ich przysługuje?

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Każdemu pracownikowi, który wykonuje obowiązki służbowe przez co najmniej 6 godzin dziennie, przysługuje 15 minut przerwy. Niepełnosprawni oraz kobiety karmiące mają prawo do dodatkowego czasu wolnego. Osoby, które są zatrudnione na stanowiskach wymagających pracy z komputerem, mogą w ciągu każdej godziny pracy skorzystać z 5 minut przerwy.

Przerwa a Kodeks pracy

Wytyczne dotyczące przerw w pracy uwzględnione są w Kodeksie pracy. Najczęściej 15 minut czasu wolnego od pracy nazywa się przerwą śniadaniową.

Przerwa jest pełnopłatna i wliczana w czas pracy. Pracodawca nie może zmniejszyć wynagrodzenia osoby zatrudnionej za korzystanie z przysługującego czasu wolnego. Należy pamiętać, że podczas przerwy nie należy opuszczać zakładu pracy. W przypadku incydentu w czasie trwania pracy, lecz poza miejscem zatrudnienia, wypadek przy pracy nie zostałby uznany.

Przerwy w pracy – zasady

Przerwy dodatkowe

Dodatkowe przerwy przysługujące zatrudnionym osobom regulowane są przepisami danego miejsca pracy. Twój szef ma możliwość wydłużyć czas trwania przerw, by w ten sposób zwiększyć efekty osiągane przez pracowników. Ponadto przepisy Kodeksu pracy pozwalają pracodawcy ustalić dodatkową, godzinną przerwę. To tzw. przerwa obiadowa w pracy, która nie jest wliczana do ogólnego czasu pracy. Informacja o dodatkowych wolnych 60 minutach powinna znaleźć się w regulaminie zakładowym lub w treści umowy zawieranej z pracownikiem.

Praca przy komputerze

Każdy pracownik wykonujący obowiązki przy użyciu komputera, niezależnie od rodzaju umowy zawieranej z pracodawcą, ma prawo do 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy. Warunkiem jest dzienny czas pracy wynoszący minimum 4 godziny. Krótkie i częste przerwy pozwalają odciążyć wzrok oraz zapobiegać przemęczeniu. Wyjątkiem od tej sytuacji jest łączenie obowiązków wykonywanych przed monitorem komputera z zadaniami niewymagającymi użytkowania urządzeń elektrycznych.

Kobiety ciężarne, które pracują przy komputerze, mają prawo do 10 minut przerwy na każdą godzinę pracy.

6 przywilejów osoby niepełnosprawnej w pracy

Kobiety karmiące piersią

Pracownicy, która karmi dziecko piersią i pracuje w ciągu dnia:

  • od 4 do 6 godzin – przysługuje jedna przerwa trwająca 15 minut;
  • ponad 6 godzin – przysługują dwie przerwy, po 30 minut każda.

Gdy kobieta karmi więcej niż jedno dziecko, to czas trwania przerw wydłuża się do 45 minut. Pracownica może złożyć do pracodawcy wniosek, by przerwy udzielane były łącznie. Czas wykorzystany na karmienie dziecka jest pełnopłatny. Wynagrodzenie zatrudnianej matki karmiącej nie może zostać zmniejszone z powodu wydłużenia oraz zwiększenia częstotliwości przerw.

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

Osoby niepełnosprawne

Pracownikom z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowe 15 minut przerwy w trakcie pracy. Osoby zatrudnione mogą wykorzystać czas wolny na odpoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Nie ma znaczenia dobowy wymiar czasu pracy, rodzaj umowy dotyczącej zatrudnienia oraz stopień orzeczonej niepełnosprawności pracownika.

Oceń artykuł