Porady Życie zawodowe Przeniesienie na inne stanowisko – co warto wiedzieć?
20.07.2023  | 5 min czytania

Przeniesienie na inne stanowisko – co warto wiedzieć?

20.07.2023  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Jak powinien zachować się pracodawca, który chce przenieść pracownika na inne stanowisko? Co o tym mówi Kodeks pracy i czy taka sytuacja wiąże się ze zmianą warunków zatrudnienia, płacy i koniecznością sporządzenia nowej umowy? Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na nową propozycję? Wyjaśniamy to w naszym poradniku! Sprawdź również, jakie korzyści możesz czerpać z rotacji między różnymi stanowiskami lub projektami w firmie.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Przeniesienie na inne stanowisko pracy a zmiana warunków zatrudnienia i płacy – co warto wiedzieć?
• Brak zgody pracownika na zmianę warunków pracy lub płacy – co w takiej sytuacji?
• Przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy bez jego zgody – czy to możliwe?
• Przeniesienie pracownika na inne stanowisko w wieku przedemerytalnym – co o tym mówi Kodeks pracy?
• Przeniesienie na inne stanowisko pracy w związku z ciążą – jakie są zasady?
• Jakie mogą być zalety przeniesienia na inne stanowisko pracy?

| Awanse Polaków – oczekiwania a rzeczywistość

Przeniesienie na inne stanowisko pracy a zmiana warunków zatrudnienia i płacy – co warto wiedzieć?

Gdy podpisujesz umowę, zobowiązujesz się do wykonywania powierzonych Ci obowiązków na określonym w dokumentach stanowisku. Czasami jednak w trakcie takiej umowy zachodzą w firmie pewne zmiany związane np. z restrukturyzacją, pojawia się konieczność szybkiego obsadzenia jakiegoś innego stanowiska kluczowego dla przedsiębiorstwa albo szef decyduje o awansie pionowym (związanym z wyższym stanowiskiem w hierarchii firmy) lub o awansie poziomym (między komórkami danej organizacji).

Może też zdarzyć się tak, że to sam pracownik prosi z różnych przyczyn o zmianę (wtedy trzeba złożyć wniosek o przeniesienie na inne stanowisko pracy). Migracja bywa również pokłosiem likwidacji stanowisk, w wyniku której pojawia się konieczność przesunięcia osób zatrudnionych do innego działu. O czym wtedy pamiętać?

Przede wszystkim przeniesienie pracownika na inne stanowisko może wiązać się ze zmianą rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania albo wysokości wynagrodzenia. Zgodnie z art. 42 § 2 Kodeksu pracy pracodawca wypowiada pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy, jeżeli zaproponuje mu nowe warunki na piśmie. Wszelkie ustalenia dotyczące warunków pracy i wynagrodzenia za nią muszą być określone w umowie, o czym świadczy art. 29 § 1 Kodeksu pracy. Taki dokument powinien zawierać informacje na temat:

  • rodzaju pracy;
  • miejsca wykonywania pracy;
  • wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników wynagrodzenia);
  • wymiaru czasu pracy;
  • terminu rozpoczęcia pracy.

| Umowa słowna z szefem – wiążąca czy nie?

Brak zgody pracownika na zmianę warunków pracy lub płacy – co w takiej sytuacji?

Według art. 42 § 3 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych mu przez pracodawcę nowych warunków pracy lub płacy, musi nastąpić rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jeżeli więc nie zgodzisz się na roszady – do czego masz pełne prawo – musisz złożyć oświadczenie o odmowie przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. W przeciwnym wypadku uważa się, że wyrażasz zgodę na nowe warunki.

Pamiętaj, że w piśmie od pracodawcy powinno znaleźć się stosowne pouczenie co do tego, jak możesz postąpić w takiej sytuacji i jakie masz prawa. Jeśli nie zostało to uwzględnione w dokumencie, przysługuje Ci prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych warunków pracy lub płacy do końca okresu wypowiedzenia.

| Większa odpowiedzialność bez większego wynagrodzenia? Zrób bilans!

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy bez jego zgody – czy to możliwe?

Co do zasady, aby doszło do przeniesienia pracownika na inne stanowisko, musi on wyrazić zgodę na warunki proponowane mu przez pracodawcę. Istnieje jednak jeden wyjątek od tej reguły. Mowa o sytuacji, w której praca inna niż określona w umowie o pracę zostaje powierzona pracownikowi w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy na okres maksymalnie 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Warto wiedzieć, że wykonywanie obowiązków na innym stanowisku musi odpowiadać Twoim kwalifikacjom, a otrzymywane  wynagrodzenie nie może ulec obniżeniu. Regulacje te zostały opisane w art. 42 § 4 Kodeksu pracy.

| Kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko w wieku przedemerytalnym – co o tym mówi Kodeks pracy?

Istnieje możliwość zmiany warunków pracy i płacy, czyli przeniesienia na inne stanowisko pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Jak wynika z art. 43 Kodeksu pracy, pracodawca ma wtedy możliwość wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, jeśli jest to konieczne ze względu na:

  • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących wszystkich zatrudnionych przez pracodawcę osób albo grupy, do której należy pracownik w wieku przedemerytalnym,
  • stwierdzoną przez lekarza utratę zdolności do wykonywanej dotychczas pracy lub utratę uprawnień do jej wykonywania (niezawinioną przez pracownika).

| Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Przeniesienie na inne stanowisko pracy w związku z ciążą – jakie są zasady?

Jeżeli zajdziesz w ciążę, prawo pracy jasno mówi o tym, że pracodawca zobowiązany jest do przeniesienia Cię do innej pracy, jeżeli Twoje dotychczasowe zajęcie było wzbronione kobietom w ciąży ze względu na szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia czynniki (art. 179 § 1 Kodeksu pracy). Jako przyszła mama jesteś objęta szczególną troską i ochroną w tym wyjątkowym dla Ciebie czasie.

Jeżeli Twój pracodawca zatrudnia Cię przy tzw. pozostałych pracach wzbronionych dla kobiet w ciąży (np. podnoszenie, przewożenie i przenoszenie ciężarów oraz zajęcia wymagające powtarzania wielu jednorodnych ruchów), musi pamiętać o jednym. Jest on zobligowany do tego, aby dostosować warunki pracy do Twoich fizycznych możliwości w tzw. odmiennym stanie. Może też ograniczyć Ci czas pracy, aby wyeliminować jakiekolwiek zagrożenia dla Waszego zdrowia lub bezpieczeństwa. Dopiero wtedy, kiedy nie jest to możliwe, kolejnym krokiem jest przeniesienie na inne stanowisko pracy.

| Urlop i zasiłek macierzyński – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Jakie mogą być zalety przeniesienia na inne stanowisko pracy?

Jeżeli szef zaplanował, że Twoje stanowisko nieco się zmieni, potraktuj to jako szansę na rozwój i zdobycie dodatkowego doświadczenia. Dzięki nowym obowiązkom poznasz lepiej strukturę firmy, być może będziesz mieć okazję do pracy z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim na własnej skórze przetestujesz reskilling i upskilling.

Reskilling to inaczej zdobywanie nowych kompetencji w firmie w zupełnie nowej roli. Być może ta umiejętność w przyszłości sprawi, że przebranżowisz się i zmienisz zatrudnienie – np. na takie, gdzie będziesz mieć szersze możliwości rozwoju finansowego i zawodowego. Z kolei upskilling to podnoszenie kwalifikacji w ramach obecnego zatrudnienia i awansu. Te dwa pojęcia są obecnie gorącymi trendami w środowisku pracy.

Wspomniany już awans poziomy to również świetna okazja np. do zmiany stylu dotychczasowej pracy i powiększenia sieci swoich zawodowych kontaktów. Często ci, którzy np. prowadzą siedzący tryb pracy, mogą wyjść w teren, a osoby pracujące zazwyczaj samodzielnie, mogą współpracować  w większym zespole. Niekiedy takie przesunięcia są wręcz koniecznością, aby zachować dobre relacje ze współpracownikami. W końcu nie ze wszystkimi musimy się dogadywać. Jedno jest pewne – migracje międzydziałowe zawsze dają pewien powiew nowości, a takie odświeżenie może rozbudzić kreatywność i pozwala spojrzeć na codziennie wykonywane obowiązki z nowej perspektywy. Dodatkowo masz możliwość nauki i poszerzania swoich horyzontów.

Zmieniając stanowisko wewnątrz firmy, możesz także rozwijać w sobie elastyczność i dostosowywać się do różnych sytuacji. Możesz nawet wpisać te umiejętności do swojego CV i w przyszłości pochwalić się nimi przed nowym pracodawcą.

Wciąż tez dużo się mówi o znikających zawodach i pojawiających się nowych profesjach, które będą kluczowe w przyszłości. Gdy otrzymasz szansę na wypróbowanie swoich sił w zupełnie nowych obowiązkach, warto wypłynąć na nieznane wody. Kto wie – może niedługo zostaniesz specjalistą właśnie w tej unikatowej dziedzinie, a pracodawcy będą chcieli współpracować z prekursorem, który kiedyś przecierał wszystkim szlaki? Życzymy Ci tego!

| Jak pies z kotem – jak skutecznie pracować, gdy kolega z biurka obok jest naszym przeciwieństwem?

Rotacja między stanowiskami czy projektami w obrębie jednej firmy nie musi być czymś złym. Potraktuj taką zmianę jako wyzwanie i szansę na zdobycie kolejnych doświadczeń. Z czasem ocenisz, czy było to dla Ciebie korzystne, czy też nie. Jeżeli nie odnajdziesz się w nowej roli, zawsze możesz poszukać lepszej oferty – a tych jak zwykle nie brakuje na Pracuj.pl!

Kalkulator: oblicz, ile zarobisz „na rękę” i porównaj zarobki w zależności od rodzaju umowy
Sprawdź

 

 

Oceń artykuł