Porady Życie zawodowe Procedura rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
19.07.2018  | 4 min czytania

Procedura rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na trzy sposoby, m.in. na mocy porozumienia stron. Sposób jest niekonfliktowy, a pozostały okres zatrudnienia ustala się indywidualnie z pracodawcą. Należy złożyć stosowną prośbę do szefa i zaproponować datę rozwiązania współpracy.

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowę o pracę, niezależnie od okresu trwania, można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym lub za porozumieniem stron. Ostatni sposób umożliwia ustalenie indywidualnych warunków zakończenia współpracy z Twoim pracodawcą. W tym przypadku nie ma jednolitego okresu wypowiedzenia – o pozostałym czasie pracy decydujesz wspólnie z szefem.

5 korzyści z zawarcia umowy o pracę

Zasady rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują szczegółowych warunków dotyczących rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. W dokumencie wypowiadającym umowę nie musi zostać podana przyczyna rezygnacji z zatrudnienia. Jak powinno przebiegać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Na co zwrócić uwagę? Oto garść wskazówek:

  • pisemny wniosek – pracownik rezygnujący z pracy może przekazać informację do swojego szefa ustnie lub telefonicznie, jednak bezpieczniej jest przygotować odpowiedni dokument;
  • prawo do odmowy – Twój pracodawca ma prawo odmówić rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Gdy sam otrzymasz stosowny wniosek, również możesz nie uwzględnić prośby szefa;
  • data rozwiązania umowy o pracę - wniosek z prośbą o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron oraz proponowaną datą zakończenia współpracy należy dostarczyć pracodawcy. Twój szef może zaakceptować datę rozwiązania lub zasugerować inną. To kwestia ustalana indywidualnie, a pozostały czas pracy nie musi odpowiadać wymiarowi okresu wypowiedzenia dla danego rodzaju umowy. Przykładowo, przy rozwiązaniu umowy na czas nieokreślony obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Gdy dojdzie do porozumienia między pracownikiem a pracodawcą, to czas wypowiedzenia może ulec znacznemu skróceniu lub wydłużeniu;
  • możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie – pracownik może rozwiązać umowę o pracę w dowolnym momencie. Dopuszcza się rezygnację z pracy za porozumieniem stron również podczas szczególnych okresów ochronnych pracownika, m.in. podczas przebywania na urlopie, zwolnieniu chorobowym oraz w trakcie ciąży;
  • brak możliwości odwołania od decyzji – zarówno pracownik, jak i pracodawca nie mogą bez uzasadnienia wycofać decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Warunki szczególne, gdy osoba zatrudniona ma prawo odwołać się od decyzji, to m.in. złożenie wypowiedzenia z powodu błędu w działaniu, groźby lub szantażu.

Kiedy rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Dokument o rozwiązaniu za porozumieniem stron

Po ustaleniu z pracodawcą szczegółów, dotyczących m.in. daty zakończenia współpracy oraz indywidualnego okresu wypowiedzenia, należy przygotować odpowiedni dokument. Wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron drukujemy podwójnie, obie kopie powinny zostać podpisane przez szefa lub osobę do tego upoważnioną. Jeden egzemplarz umowy pozostawia się pracodawcy, a drugi zachowuje dla siebie.

Oceń artykuł