Porady Życie zawodowe Prawa pracownika zatrudnionego na okres próbny
01.01.2021  | 4 min czytania

Prawa pracownika zatrudnionego na okres próbny

01.01.2021  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.67)

Zastanawiasz się, ile trwa okres próbny? A może chcesz wiedzieć, ile urlopu za miesiąc pracy przysługuje takiemu pracownikowi jak Ty? Przeczytaj nasz artykuł i rozwiej swoje wątpliwości. Dowiedz się, w jaki sposób możesz rozwiązać umowę i poznaj maksymalny okres wypowiedzenia, jaki Ci przysługuje.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czym jest umowa na okres próbny i co powinno się w niej znaleźć?
• Okres próbny w pracy – ile trwa?
• Umowa o pracę na okres próbny a możliwości rozwoju
• Urlop na okresie próbnym – ile dni wolnego możesz wykorzystać?
• Okres próbny – wynagrodzenie za pracę
• Wypowiedzenie umowy na okres próbny – jak to zrobić?

Czym jest umowa na okres próbny i co powinno się w niej znaleźć?

Umowa na okres próbny jest umową terminową. To oznacza, że zawiera się ją na konkretny okres (np. miesiąc) i kończy się we wskazanym dniu. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny ma takie same prawa jak osoba z umową na czas określony lub nieokreślony. Umowę zawiera się pisemnie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Powinny się w niej znaleźć poniższe informacje:

• rodzaj wykonywanej pracy,

• miejsce zatrudnienia i wykonywania pracy,

• wysokość wynagrodzenia,

• wymiar czasu pracy,

• termin rozpoczęcia pracy,

• wymiar oraz data zakończenia okresu próbnego.

| Okres próbny – jak efektywnie go wykorzystać?

Okres próbny w pracy – ile trwa?

O długości okresu próbnego decyduje pracodawca. W tym czasie sprawdzi, jak radzisz sobie w praktyce z obowiązkami na danym stanowisku. Przekona się też, czy jesteś odpowiednią osobą do pracy. Okres próbny może trwać tylko jeden dzień lub tydzień przepracowany w nowym miejscu. Maksymalny czas trwania umowy na okres próbny wynosi 3 miesiące. Po zakończeniu okresu próbnego pracodawca ma prawo zrezygnować z zatrudniania pracownika lub podpisać z nim nową umowę na czas określony, np. na rok. Nie można podpisać z tą samą osobą kilku następujących po sobie umów na okres próbny.

| 7 porad, jak pozytywnie przejść okres próbny w pracy

Umowa o pracę na okres próbny a możliwości rozwoju

Okres próbny w pracy to w pewnym sensie egzamin dla Ciebie. Warto dobrze wykorzystać ten czas i pokazać, na co Cię stać, aby zostać w danej firmie na dłużej. Osoba zatrudniona na okres próbny ma prawo do udziału m.in. w szkoleniach pracowniczych, konferencjach czy wyjazdach integracyjnych. Może również awansować, podobnie jak pracownicy z umową na czas określony lub nieokreślony. Pracodawca nie powinien traktować nowej osoby w gorszy sposób, np. przez inne warunki zatrudnienia czy niższą pensję. Takie zachowanie świadczy o dyskryminacji pracownika.

Urlop na okresie próbnym – ile dni wolnego możesz wykorzystać?

Okres próbny a urlop – pytania w tej kwestii pojawiają bardzo często. Chcesz i Ty wiedzieć, ile urlopu za miesiąc pracy przypada podczas wykonywania obowiązków zawartych w Twojej umowie na okres próbny? To proste! Pracownik zatrudniony na okres próbny ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar przysługującego urlopu oblicza się na podstawie przepracowanych miesięcy. Za każdy miesiąc pracy osoba zatrudniona otrzymuje 1/12 z pełnego wymiaru urlopu, który:

• dla pracowników o stażu pracy krótszym niż 10 lat wynosi 20 dni,

• a przy stażu pracy powyżej 10 lat – wynosi 26 dni.

Wystarczy więc przeliczyć liczbę miesięcy spędzonych w pracy względem stażu. Jeżeli będziesz mieć z tym kłopot, na pewno osoba z kadr lub doświadczona księgowa pomogą Ci w rachunkach. Za niewykorzystany urlop na okresie próbnym przysługuje ekwiwalent. Jeśli zaś umowa jest przedłużana, można wykorzystać dni wolne za zgodą pracodawcy.

| Okres próbny w pracy – sprawdź swoje prawa i obowiązki

Okres próbny – wynagrodzenie za pracę

Osoba zatrudniona na okres próbny ma prawo do wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych obowiązków. Najniższa kwota brutto, jaką może otrzymać pracownik, wynosi 2800 zł (stawka obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku). Warunkiem jest wykonywanie pracy w pełnym miesięcznym wymiarze godzinowym. Gdy jesteś zatrudniony np. na 1/2 lub 3/4 etatu, to wysokość wynagrodzenia oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy.

| Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny – ABC

Wypowiedzenie umowy na okres próbny – jak to zrobić?

Umowę na okres próbny można rozwiązać poprzez jej wypowiedzenie. Możesz również zrobić to za porozumieniem stron. Wymiar okresu wypowiedzenia to:

• 3 dni robocze – gdy okres próbny trwa do 2 tygodni,

• tydzień – w przypadku okresu próbnego dłuższego niż 2 tygodnie,

• 2 tygodnie – gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.

Pierwsza praca a okres próbny – wyobrażenia contra rzeczywistość

Oceń artykuł