Porady Życie zawodowe Pracodawca społecznie odpowiedzialny – co zyskasz jako pracownik?
06.06.2017

Pracodawca społecznie odpowiedzialny – co zyskasz jako pracownik?

06.06.2017
Autor wpisu Katarzyna Klimek-Michno
Ocena treści
(5)

Transparentność – to coś, na co zwracasz uwagę w firmie? A może masz duszę społecznika i chętnie angażujesz się w wolontariat? Coraz więcej pracodawców chce realizować działania z zakresu CSR. Warto dowiedzieć się, już na etapie rekrutacji, na czym one dokładnie polegają.

Strategia CSR (ang. Corporate Social Responsibility) zakłada, że firma uwzględnia w swojej działalności interesy społeczne. Do obszarów CSR należą m.in. relacje z konsumentami, sprawiedliwe praktyki rynkowe, prawa człowieka, środowisko. Firmy, które są społecznie odpowiedzialne, angażują się np. w działania ekologiczne, wspierają lokalne społeczności, prowadzą wolontariat pracowniczy (pracownicy działają charytatywnie np. na rzecz domów dziecka, realizują akcje społeczne itd.)

Przeglądając oferty i strony firm zwracamy uwagę m.in. na ścieżkę kariery, zakres obowiązków i warunki zatrudnienia na danym stanowisku. Warto też dodatkowo poświęcić czas na sprawdzenie, czy nasz potencjalny pracodawca jest społecznie odpowiedzialny. Z czym to się wiąże? Co możemy zyskać, przyjmując pracę w takiej firmie?

  1. Kultura organizacyjna

Aktywności i działania CSR potrafią wpływać na kulturę organizacyjną. Integrują zespół, wspierają komunikację, pozytywnie oddziałują na atmosferę. Warto dowiedzieć się, jakimi wartościami kieruje się organizacja i jak je wciela w życie, co jest jej misją, jakie sobie stawia cele.

  1. Atmosfera i relacje

Jak firma traktuje swoich interesariuszy? W jaki sposób angażuje się w działania społeczne? Jak jest postrzegana na zewnątrz? To może nam jednocześnie sporo powiedzieć o środowisku pracy, atmosferze panującej w firmie, traktowaniu pracowników, sposobie komunikacji i stylu zarządzania.

  1. Wsparcie dla pracowników

Firmy, które starają się być społecznie odpowiedzialne, powinny być otwarte na dialog z personelem i dostrzegać jego potrzeby. Jak? Na przykład inwestując w rozwój pracowników i ich dokształcanie, wspierając kobiety wracające do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, dbając o integrację międzykulturową czy międzypokoleniową, zatrudniając np. osoby niepełnosprawne i podejmując inicjatywy na rzecz równych szans zawodowych.

Znajdź wymarzonego pracodawcę >>

  1. Rozwijanie cennych kompetencji

Pracownicy, którzy angażują się w działalność społeczną, akcje charytatywne czy wolontariat pracownicy, mają możliwość rozwijać wiele ważnych kompetencji i umiejętności interpersonalnych. Empatia, uważne słuchanie, komunikatywność, współpraca z zespołem, zarządzanie sobą w czasie – to tylko niektóre z nich.

  1. Rozwijanie zainteresowań

Jeśli jesteśmy aktywni i chętnie włączamy się w prospołeczne działania, mamy za sobą współpracę z organizacjami pozarządowymi, to zyskujemy teraz dodatkową przestrzeń do działania. Firma stwarza nam możliwości, by realizować swoje pomysły, angażować się w nowe projekty społeczne itd. Ci, którzy zawodowo interesują się CSR, mogą zdobyć cenne doświadczenie, przydatne również w kolejnych miejscach pracy.

Czy potencjalny pracodawca jest społecznie odpowiedzialny? Czy faktycznie realizuje standardy CSR? Aby się o tym przekonać, warto zrobić dokładny research i sprawdzić, czy za deklaracjami idą autentyczne czyny. Źródłem wiedzy mogą być rankingi na temat CSR w Polsce, analizy i case studies z różnych przedsiębiorstw, wypowiedzi eksperckie i opinie pracowników.

A Wasi pracodawcy są społecznie odpowiedzialni? Czym się to przejawia?

Oceń artykuł