Porady Życie zawodowe Pracodawca nie wydaje świadectwa pracy – sprawdź swoje prawa!
19.07.2018  | 4 min czytania

Pracodawca nie wydaje świadectwa pracy – sprawdź swoje prawa!

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo otrzymać świadectwo pracy po ustaniu zatrudnienia. Należy wydać je w ostatnim dniu pracy lub w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy. Jeśli były pracodawca dostarczył świadectwo z błędami lub w ogóle nie przekazał dokumentu – możesz zgłosić sprawę do sądu pracy.

Świadectwo pracy – kiedy można je otrzymać?

Po rozwiązaniu zatrudnienia lub wygaśnięciu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Dokument otrzymujesz niezależnie od sposobu zakończenia współpracy oraz okresu wypowiedzenia. Twój szef powinien przygotować dwa jednolite świadectwa pracy – jeden egzemplarz zostaje w dokumentach firmy, drugi wręcza się byłemu pracownikowi.

Świadectwo pracy należy przekazać w ostatnim dniu pracy. Gdy nie jest to możliwe – dokument trzeba dostarczyć pracownikowi jak najszybciej. Możliwe jest wysłanie świadectwa drogą pocztową.

Nie otrzymuje się dokumentu, jeśli rozpoczęcie zatrudnienia u tego samego pracodawcy następuje od razu po wygaśnięciu wcześniejszej umowy.

Świadectwo pracy – co należy wiedzieć

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce wydać świadectwa pracy?

Wydanie dokumentu przez pracodawcę jest obowiązkowe, jeśli pracownik zatrudniony był na podstawie umowy o pracę. Oto kilka wskazówek, jak postępować w sytuacji, gdy szef nie chce wydać świadectwa pracy:

  • Upomnienie się o dokument

Pracodawca powinien wręczyć Ci dokument w ostatnim dniu pracy. W przypadku braku takiej możliwości świadectwo należy sporządzić w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia. Gdy po tym czasie nadal nie otrzymałeś dokumentu – upomnij się o wydanie zaświadczenia.

  • Zgłoszenie błędów w świadectwie

Gdy zauważysz, że w Twoim świadectwie pracy znajdują się błędy, np. literówki w nazwisku czy nieprawidłowe informacje na temat wykorzystanego urlopu – masz prawo zażądać od byłego pracodawcy naniesienia poprawek w dokumencie. Po zgłoszeniu wniosku były szef ma 7 dni na sprostowanie i wydanie nowego świadectwa pracy. Jeśli po upływie tego czasu nie otrzymałeś poprawionego dokumentu lub nadal widnieją w nim błędy, możesz wstąpić na drogę sądową.

  • Wniesienie skargi do sądu pracy

Jeśli firma nie wyda świadectwa pracy, masz prawo zwrócić się do sądu pracy i złożyć skargę. Niewydanie dokumentu w terminie jest złamaniem praw pracownika. W procesie sądowym może zostać orzeczony wyrok o karze grzywny dla Twojego byłego szefa – od 1000 do nawet 30 000 zł.

  • Wystąpienie o odszkodowanie

Dzięki interwencji sądu pracy możliwe jest otrzymanie odszkodowania za czas niewykonywania pracy w związku z brakiem świadectwa. Jeśli nie zatrudniono Cię w innej firmie z powodu braku zaświadczenia od byłego pracodawcy i udowodnisz to na drodze sądowej – masz szansę na finansową rekompensatę – odpowiadającą wynagrodzeniu za pracę. Odszkodowanie otrzymuje się za czas nie dłuższy niż 6 tygodni.

Elementy świadectwa pracy. Sprawdź, czego nie może zabraknąć

Oceń artykuł