Porady Życie zawodowe Praca na wysokości – czy warta ryzyka?
12.07.2021  | 5 min czytania

Praca na wysokości – czy warta ryzyka?

12.07.2021  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych – tak wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Zazwyczaj kojarzy się nam ona z pracownikami wiszącymi na linach przy ścianach wieżowca – myjącymi okna lub malującymi elewację. Warto jednak wiedzieć, że prace na wysokości nie muszą być aż tak brawurowe. Wykonują je bowiem czasem także np. budowlańcy czy magazynierzy. Sprawdź, jakich uprawnień wymaga praca na wysokości, od ilu metrów się ją liczy i jakich kompetencji może Ci dodać!

Czego dowiesz się z artykułu?

• Praca na wysokości – definicja
• Praca na wysokości – BHP to podstawa!
• Skierowanie na badania wysokościowe – Twoje must have
• Praca na wysokości: uprawnienia – jak je zdobyć?
• Prace na wysokości – kto się w nich odnajdzie?

Praca na wysokości – definicja

Zacznijmy od wyjaśnienia kluczowej kwestii – czyli co to jest praca na wysokości. Jej opis znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W dokumencie tym przeczytasz, że jest to praca, którą wykonuje się na wysokości co najmniej 1 metra nad podłogą lub ziemią. Nie zalicza się do tego jednak zadań realizowanych na powierzchniach, które:

  • są osłonięte ze wszystkich stron ściankami o wysokości co najmniej 1,5 metra,
  • zostały wyposażone w stałe konstrukcje lub urządzenia, które chronią przed upadkiem z wysokości.

Praca na wysokości – BHP to podstawa!

Prace na wysokości są zaliczane (według rozporządzenia ministerialnego) do grona prac szczególnie niebezpiecznych – z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W związku z tym osoby je wykonujące muszą bezwzględnie trzymać się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście to na pracodawcy spoczywa obowiązek, by odpowiednio przeszkolić w tym zakresie członków danej załogi i sprawdzić, czy zostali zapoznani z tym tematem w przystępny i kompleksowy sposób.

| Przepisy bhp w pracy – co grozi za ich łamanie?

To firma musi również zapewnić skuteczne środki ochrony pracowników – takie jak szelki bezpieczeństwa czy kask na głowę. Powinna także dbać o właściwe utrzymanie stałych elementów konstrukcji, na których wykonywana jest praca, i sprzętu ochronnego. Pracodawca ma również zapewnić bezpośredni nadzór nad realizowanymi działaniami. Konieczne jest opracowanie ściśle określonej procedury, która byłaby wdrażana w odpowiedzi na nieszczęśliwy wypadek.

Praca na wysokości – uprawnienia jako możliwa przewaga na rynku pracy

Skierowanie na badania wysokościowe – Twoje must have

Kolejnym – niezwykle ważnym – obowiązkiem pracodawcy jest wysyłanie osób zatrudnionych na badania wysokościowe. Takie skierowanie musi zawierać m.in. informację o tym, jaki jest rodzaj tych badań (wstępne, okresowe lub kontrolne, zlecane np. po urazie) i jakie będziesz wykonywać zadania. Na podstawie tego lekarz ustali, czy dana praca wysokościowa odbywa się w czynnikach szkodliwych dla zdrowia, czy też jedynie w tzw. warunkach uciążliwych.

Zależnie od tego, może Cię następnie skierować na konkretne badania lekarskie. Zazwyczaj obejmują one m.in.:

  • ogólne badanie stanu zdrowia,
  • badanie neurologiczne,
  • badanie okulistyczne (warto wiedzieć, że do tej pory niezgodna z prawem była praca na wysokości powyżej 3 metrów w okularach, zaś od grudnia 2020 roku jest to niemożliwe we wszelkich pracach wysokościowych),
  • badanie otolaryngologiczne z uwzględnieniem oceny błędnika.

Do tego katalogu dołączają też czasem testy sprawności psychoruchowej i inne. Z uwagi na to, że Twój stan zdrowia może się z wiekiem pogarszać, takie badania będziesz powtarzać okresowo: co mniej więcej 2–3 lata. Po przekroczeniu 50. roku życia należy je zaś robić co 12 miesięcy. Jeśli nic nie wzbudzi wątpliwości lekarza, wówczas wystawia Ci on orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości.

Praca na wysokości: uprawnienia – jak je zdobyć?

Chciałbyś wykonywać prace na wysokości, ale nie masz do tego uprawnień? Potraktuj to jako element swojego rozwoju zawodowego! Jak już wspomnieliśmy, uprawnienia do pracy na wysokości są potrzebne każdej osobie, która w ramach zatrudnienia miałaby wykonywać zadania na powierzchni powyżej 1 metra. Dotyczy to więc np. wielu pracowników fizycznych w halach czy magazynach, w których towar jest składowany na wysokich regałach buforowych. Oprócz tego uprawnienia takie przydadzą się budowlańcom, monterom sieci energetycznych i telekomunikacyjnych etc.

| Pracownik fizyczny – czym błysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej?

Tego typu prace wymagają uprawnień zdobytych na szkoleniu wysokościowym w dostępie budowlanym. Kurs ten przeznaczony jest więc dla osób, które wykonują swe zadania na powierzchniach stałych, takich jak podesty, rusztowania czy podnośniki. Dotyczy to też pracowników, którzy muszą np. wspinać się na maszty czy słupy. W tym kontekście często pojawia się pytanie o to, czy praca na drabinie jest pracą na wysokości wymagającą specjalistycznych uprawnień. Odpowiedź brzmi: jak najbardziej – tak! Oczywiście jeśli tylko z jej wykorzystaniem wznosimy się na wysokość co najmniej 1 metra.

| Aktywność fizyczna a praca fizyczna – czy to się wzajemnie wyklucza?

Ukończenia innego typu szkoleń będzie natomiast wymagała praca na wysokości w podwieszeniu lub podparciu. Uprawnienia do niej da Ci kurs wysokościowy w dostępie linowym, który zazwyczaj jest realizowany w ramach kompleksowego kursu na alpinistę przemysłowego. Wspomniany dostęp linowy dotyczy wykorzystania lin i związanego z nimi sprzętu asekurującego. Szkolenia takie są więc niezbędne do pracy zwykle na dużych wysokościach, na których z jakichś przyczyn nie można skorzystać z żadnych rusztowań czy stabilnych platform roboczych. Kurs alpinisty przemysłowego muszą więc zrobić osoby chcące znaleźć zatrudnienie m.in. przy myciu okien i elewacji, czyszczeniu rynien, montażu różnych urządzeń na wysokości, zabezpieczeń przeciwko ptakom etc.

Prace na wysokości – kto się w nich odnajdzie?

Zdobycie uprawnień do pracy na wysokości daje szersze możliwości zatrudnienia różnego rodzaju pracownikom. Niemniej nie każdy się do niej nada. Jeżeli na przykład wiesz, że cierpisz na obezwładniający lęk wysokości czy przestrzeni – spróbuj najpierw nauczyć się nad nim panować (służą temu zwykle terapie ekspozycyjne czy poznawczo-behawioralne). Jeśli z kolei masz poczucie, że jesteś osobą raczej chaotyczną i niezorganizowaną, także najpierw popracuj nad sobą w tym zakresie. Wykonywanie prac na wysokości wymaga bowiem świetnego zaplanowania i trzymania się wyznaczonej instrukcji działania.

Praca na wysokości jako możliwa szansa na znalezienie nowej pracy (badanie Pracuj.pl)

Pamiętaj też, że – jak już podkreślaliśmy – w pracy na wysokości kluczowe jest bezwzględne przestrzeganie zasad BHP. Nie ma tu miejsca na żadne, nawet najdrobniejsze odstępstwa od tych reguł – na szali leżą bowiem zdrowie i życie Twoje oraz Twoich współpracowników! Lekceważenie zagrożenia jest więc absolutnie niedopuszczalne. Pracownik wysokościowy powinien być odpowiedzialny, zachowywać zimną krew i precyzyjnie wypełniać polecenia przełożonych.

| „Work in Progress” – rozmowy o pracy, ambicjach i możliwościach dla przyszłych ludzi sukcesu!

Jeśli spełniasz te kryteria i praca na wysokości nie jest Ci straszna – na pewno warto poszerzyć swe kompetencje i zdobyć odpowiednie uprawnienia. Wiążą się one zwykle także z wyższymi zarobkami, może się więc okazać, że to świetna inwestycja w swój rozwój, która umożliwi nadanie nowego kierunku Twojej ścieżce zawodowej.

Oceń artykuł