Porady Życie zawodowe Praca dodatkowa: umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?
19.10.2017

Praca dodatkowa: umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.29)

Składki ZUS od umowy zlecenie są obowiązkowe. Jedynie umowa o dzieło najczęściej nie stanowi tytułu ubezpieczeń społecznych. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wpływa na obowiązek opłacania składek ZUS.   

Czym się różni umowa-zlecenie od umowy o dzieło?

Podstawowa różnica pomiędzy umową-zlecenie a umową o dzieło polega na tym, że zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, a dzieło najczęściej nie. Składki od umowy o dzieło odprowadza się wyłącznie wtedy, gdy zawieramy ją z własnym pracodawcą lub wykonujemy na jego rzecz. Przedmiot umowy o dzieło stanowią czynności przynoszące konkretny rezultat, tzn. wykonanie rzeźby, napisanie artykułu itp. Zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego wykonania czynności prawnej i nie odpowiada w pełni za jej rezultaty. Różnice dotyczą również kwestii wynagrodzenia. Wykonawcy zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa, która jest proporcjonalna do najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Zleceniobiorcy przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy właściwie w dowolnej chwili, natomiast wykonawca dzieła powinien spełnić określone warunki, chcąc odstąpić od realizacji umowy.   

Przepisy odnoszące się do umów cywilnoprawnych znajdują się w kodeksie cywilnym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093.     

Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę

Wykonywanie obowiązków na podstawie stosunku pracy oddziałuje na inne formy zatrudnienia. Praca na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych wpływa na wysokość składek społecznych (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa) i składki zdrowotnej.   

  • Zatrudnienie u tego samego pracodawcy

Od umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem pracodawca musi odprowadzić wszystkie składki ZUS. Obowiązek dotyczy zarówno umów-zleceń, jak i umów o dzieło. Podstawę naliczania składek stanowi suma wynagrodzenia wypłaconego za wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przy ustalaniu wysokości składki zdrowotnej uwzględnia się przychód ze stosunku pracy i ze zlecenia lub dzieła. Nie ma obowiązku odprowadzania składek od umowy o dzieło, jeśli zawiera się ją z pracownikiem, który prowadzi działalność gospodarczą, a jej zakres pokrywa się z charakterem dzieła. Składki nie są obowiązkowe również wtedy, gdy pracownik-wykonawca dzieła przebywa na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym.    

  • Zatrudnienie u innego pracodawcy

Podpisana klauzula o zakazie konkurencji uniemożliwia nam podjęcie pracy w innej firmie. Zleceniodawca ma obowiązek odprowadzać składki ZUS do chwili, w której przychód z umowy o pracę osiągnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną, jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia jest wyższe niż wartość najniższej krajowej.  

Przepisy dotyczące obowiązku odprowadzania składek od różnych umów znajdują się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887.  

Oceń artykuł