Porady Życie zawodowe Poznaj 4 uprawnienia rodzicielskie w pracy
26.06.2018  | 4 min czytania

Poznaj 4 uprawnienia rodzicielskie w pracy

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Ciężarne pracownice chronione są przed zwolnieniem, aż do dnia porodu. Mogą skorzystać z dni wolnych na wykonanie badań oraz odmówić udziału w podróży służbowej. Rodzicom przysługują dni wolne do wykorzystania na opiekę nad dzieckiem. Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracowników przebywających m.in. na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim.

1. Ochrona przed zwolnieniem

Kobiety - zatrudnione na podstawie umowy o pracę - są chronione przed zwolnieniem już od pierwszego dnia ciąży. Twój szef nie może rozwiązać umowy na czas określony i nieokreślony. W przypadku, gdy pracownica złoży rezygnację, nie wiedząc o ciąży – ma prawo wycofać wypowiedzenie.

Podczas okresu próbnego w ramach umowy o pracę (trwającego ponad miesiąc) pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia nie ma ochrony przed zwolnieniem w trakcie trwania ciąży. Aby otrzymać uprawnienia do korzystania m.in. z zasiłku macierzyńskiego po porodzie, należy opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Jak przepisy chronią przyszłą mamę?

2. Uprawnienia ciężarnych pracownic

Uprawnienia dla pracownic przysługują po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę:

 • dni wolne na badania – gdy wykonanie badań lekarskich nie jest możliwe poza godzinami pracy, to pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy pełnopłatnych dni wolnych na wizytę u lekarza;
 • gdy zatrudniona nie może wykonywać dotychczasowych obowiązków, pracodawca ma obowiązek przenieść ciężarną pracownicę na inne stanowisko, które nie będzie zagrażać jej zdrowiu. Jeśli przeniesienie nie jest możliwe, to kobieta ma prawo skorzystać z zasiłku z tytułu niezdolności do wykonywania pracy;
 • zakaz wyjazdów w delegacje – pracownice nie muszą brać udziału w podróżach służbowych. Mają prawo odmówić uczestnictwa w wyjeździe, bez wpływu na zatrudnienie;
 • zakaz pracy w godzinach nocnych – ciężarne kobiety nie mogą pracować między godziną 21:00 a 7:00;
 • praca stojąca może być wykonywana do 3 godzin podczas dziennej zmiany;
 • maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 8 godzin w ciągu dnia. Na każdą godzinę przysługuje przerwa - 10 minut wliczanych w czas pracy.

7 powodów, dla których warto być pracującą mamą

3. Urlopy dla rodziców

Urlopy przysługujące pracującym rodzicom - podczas których pracodawca nie może wypowiedzieć umowy - to:

 • macierzyński i tacierzyński – matce dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu lub więcej (w przypadku ciąży mnogiej). Część urlopu może przekazać ojcu dziecka. Jest to tzw. urlop tacierzyński;
 • rodzicielski – w wymiarze 32 tygodni (gdy urodziło się jedno dziecko) lub 34 i więcej (przy ciąży mnogiej);
 • ojcowski – tacie dziecka w wieku do 2 lat przysługuje 14 dni wolnych do wykorzystania na opiekę nad dzieckiem;
 • wychowawczy – przysługuje pracownicom ze stażem pracy trwającym minimum 6 miesięcy. Maksmalny wymiar urlopu to 36 miesięcy.

Po zakończeniu urlopów pracodawca ma obowiązek przywrócić pracowników na wcześniej pełnione stanowiska. Gdy nie jest to możliwe – szef powinien przenieść osoby zatrudnione na stanowiska równorzędne.

Urlop wychowawczy w 2018 r. – na jakich zasadach?

4. Uprawnienia dla pracujących rodziców

Uprawnienia rodzicielskie w prawie pracy, przysługujące rodzicom dzieci:

 • które nie ukończyły 4. roku życia – pracownik może odmówić udziału w podróży służbowej;
 • w wieku do 14 lat – w ciągu roku kalendarzowego pracownik może skorzystać z dwóch pełnopłatnych dni wolnych do wykorzystania na dziecko.

Ponadto pracownice, które karmią dziecko piersią, mają prawo do dwóch pełnopłatnych przerw na nakarmienie dziecka po każdych 6 godzinach pracy. Gdy dzienna zmiana trwa mniej niż 6 godzin, to matce przysługuje jedna przerwa.

Oceń artykuł