Porady Życie zawodowe Opieka na dziecko – komu przysługuje i na jakich zasadach?
26.06.2018  | 4 min czytania

Opieka na dziecko – komu przysługuje i na jakich zasadach?

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Pomagasz przy organizacji ważnego wydarzenia w szkole Twojego dziecka? Jako pracownik etatowy masz prawo do dwóch dni wolnych przeznaczonych na opiekę nad córką/synem. Są one udzielane niezależnie od urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia chorobowego na dziecko. Jeśli opłacasz składkę chorobową, możesz korzystać również z płatnego zwolnienia chorobowego na dziecko.  

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Rodzic - zatrudniony na podstawie umowy o pracę - ma prawo do 2 dni wolnych (lub 16 godzin) przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem – niezależnie od okresu zatrudnienia, wymiaru etatu czy rodzaju umowy o pracę (na czas określony, na czas nieokreślony itd.). Jeśli obydwoje rodzice są aktywni zawodowo, mają prawo łącznie do 2 dni wolnych w ciągu roku.

Opieka na dziecko dla ojca i dla matki przysługuje na takich samych zasadach. Jedyne ograniczenie to brak możliwości korzystania z tego przywileju w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest możliwe np. w przypadku urlopu rodzicielskiego.

Urlopy pracownicze – co należy wiedzieć?

Dni wolne - przeznaczone na opiekę nad dzieckiem - nie przechodzą na kolejny rok. Przepadają, jeśli nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia danego roku. Aby skorzystać z uprawnienia rodzicielskiego, należy złożyć wniosek do pracodawcy. Powinna pojawić się w nim informacja o wymiarze czasu wolnego, np. 1 dzień lub 5 godzin. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze, czas trwania zwolnienia określa się godzinowo, proporcjonalnie do zajmowanej części etatu. Liczba dni wolnych nie zwiększa się, jeśli pracownik wychowuje nie jedno, ale np. troje dzieci. Uprawnienie przestaje przysługiwać, gdy dziecko kończy 14 lat.    

Zwolnienie chorobowe na dziecko

Pracujący rodzic - objęty ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa - ma też prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego udzielanego w związku z chorobą dziecka. Jeśli syn lub córka zachoruje, pracownik może maksymalnie przez 60 dni opiekować się nimi, pobierając zasiłek opiekuńczy. Jego wysokość to 80% wynagrodzenia. Gdy dziecko kończy 14 lat, okres zasiłkowy skraca się do 14 dni. Prawo do płatnych dni wolnych - udzielanych w związku z chorobą córki/syna - przysługuje niezależnie od wymiaru etatu czy rodzaju umowy. Jedynym warunkiem jest opłacanie składki chorobowej. Zasiłek opiekuńczy zaczyna przysługiwać od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Zwolnienie chorobowe – wszystko, co warto wiedzieć

Nie można korzystać z dodatkowego zwolnienia, jeśli inni członkowie rodziny mogą opiekować się dzieckiem, np. drugi rodzic, który nie jest aktywny zawodowo. Takie ograniczenie pojawia się, gdy dziecko kończy 2 lata. Płatne dni wolne przysługują mimo obecności dziadków, drugiego rodzica odpoczywającego po nocnej zmianie albo prowadzącego działalność gospodarczą czy gospodarstwo rolne.    

Zwolnienie lekarskie na dziecko – ABC

Oceń artykuł