Porady Życie zawodowe Okres próbny w pytaniach i odpowiedziach
27.06.2019  | 4 min czytania

Okres próbny w pytaniach i odpowiedziach

27.06.2019  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na maksymalnie trzy miesiące w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie. Długość okresu wypowiedzenia - w przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny - wynosi co najmniej trzy dni robocze, a maksymalnie dwa tygodnie.

Okres próbny – najczęściej zadawane pytania

Przed podpisaniem umowy o pracę na okres próbny warto poznać swoje prawa. Najwięcej wątpliwości budzą następujące kwestie:

  • Ile może trwać okres próbny?

Zgodnie z art. 25 § 2 kodeksu pracy umowę o pracę na okres próbny można zawrzeć na nie dłużej niż 3 miesiące. Rozwiązanie to stosuje się po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i jego przygotowanie do wykonywania określonej pracy. Dzięki temu pracodawca poznaje m.in. umiejętności danej osoby.

  • Czy możliwe jest kilkakrotne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem?

Według art. 25 § 3 kodeksu pracy ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe jedynie w dwóch przypadkach:

  1. jeśli pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
  2. jeśli pracownik ma zostać zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, ale upłynęły minimum 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.
  • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?

W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny wypowiedzenie może zostać złożone zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od czasu trwania okresu próbnego i wynosi:

  1. 3 dni robocze, jeśli okres próbny trwa nie więcej niż 2 tygodnie;
  2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie;
  3. 2 tygodnie,  jeśli okres próbny trwa 3 miesiące.

Ustalenia te wynikają z art. 34 kodeksu pracy.

Kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie?

  • Czy za okres próbny przysługuje wynagrodzenie?

Art. 13 kodeksu pracy mówi o tym, że pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Musi otrzymać pensję - niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, czy na umowę o pracę na okres próbny. Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu pracy wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać rodzajowi pracy i kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania. Musi również uwzględniać ilość oraz jakość świadczonej pracy.

  • Jaka umowa po okresie próbnym?

Na podstawie okresu próbnego pracodawca podejmuje decyzję, czy kwalifikacje pracownika są odpowiednie do danego typu pracy. Może zaproponować mu zawarcie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Warto pamiętać, że okres zatrudnienia w przypadku umowy o pracę na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie tego typu umów zawieranych między tym samym pracownikiem a pracodawcą, nie może przekroczyć 33 miesięcy. Co więcej, łączna liczba tych umów nie może być większa niż trzy. Zasady te wynikają z art. 251 § 1 kodeksu pracy.  

Co zawiera umowa o pracę?

Oceń artykuł