Porady Życie zawodowe Od kiedy 35 dni urlopu i komu się należy?
31.01.2023  | 3 min czytania

Od kiedy 35 dni urlopu i komu się należy?

31.01.2023  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Planowane dostosowanie polskiego prawa pracy do unijnych dyrektyw zakłada, że pracownikowi – pod pewnymi względami – będzie przysługiwać więcej dni wolnych niż dotychczas. Czy faktycznie nowelizacja Kodeksu pracy sprawi, że będziemy pracować mniej? Sprawdź, kto ma prawo do 35 dni urlopu w świetle nowych przepisów i jakie warunki trzeba spełniać!

O czym przeczytasz w artykule:

• 35 dni urlopu – skąd ten temat?
• Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – nowe rodzaje dni wolnych
• Komu przysługuje 35 dni urlopu?

| Urlop wypoczynkowy – jak go wyliczyć i gdzie spędzić aktywnie wolny czas?

35 dni urlopu – skąd ten temat?

Kwestia zwiększenia wymiaru urlopu do 35 dni od kilku miesięcy powraca w dyskusjach. Związane jest to z tym, że Polska rozpoczęła dostosowywanie Kodeksu pracy do europejskich dyrektyw. Wdrażane unijne przepisy dotyczą przejrzystych warunków pracy oraz godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Na ich mocy m.in. wprowadzone zostaną:

  • wydłużony urlop rodzicielski dla ojców,
  • możliwość elastycznego organizowania pracy dla rodziców dzieci do lat 8. oraz osób opiekujących się swoimi ciężko chorymi bliskimi,
  • zmiana wieku dziecka, do którego pracującym rodzicom przysługują dodatkowe uprawnienia (m.in. związane z nadgodzinami czy delegacjami), z 4 lat do 8.

Kilka przepisów dotyczy także tak gorąco dyskutowanych dodatkowych dni urlopowych. Wszystko po to, by zadbać o work-life balance pracowników i wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

| Seksizm w pracy – jak się przejawia i co możesz z tym zrobić?

Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – nowe rodzaje dni wolnych

Według nowych przepisów faktycznie pracownikom pod pewnymi warunkami przybędzie wolnego – wzrośnie ono maksymalnie do 35 dni. Urlop wypoczynkowy pozostaje jednak bez zmian. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu wciąż dysponować będą 20 lub 26 dniami (w zależności od stażu pracy). Do tego dołączą jednak dwa dodatkowe okresy, które będą przysługiwać tylko konkretnym grupom osób pod warunkiem spełnienia określonych warunków:

  • urlop opiekuńczy – jego rolą ma być umożliwienie pracownikowi zapewnienia osobistej opieki członkowi rodziny lub osobie, z którą się mieszka, i która wymaga tego „z poważnych względów medycznych”. Będzie to też legalna droga, by zająć się konkubentem czy konkubiną, gdyż osoby pozostające w związku nieformalnym nie mogą obecnie wziąć tzw. opieki czy L4 na siebie wzajemnie. Aby otrzymać urlop opiekuńczy trzeba będzie złożyć wniosek najpóźniej na dzień przed jego rozpoczęciem, a w jego treści podać dane osoby najbliższej (w tym adres), stopień pokrewieństwa oraz ogólnie sformułowaną przyczynę. Wszystko wskazuje na to, że tego typu wolne będzie trwać 5 dni i – co ważne – będzie bezpłatne.
  • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – ma przysługiwać osobom, które potrzebują dnia wolnego z powodu pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Dotąd często wykorzystywano w takim przypadku urlop na żądanie, który jednak odliczał się z puli urlopu wypoczynkowego. Teraz do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną dodatkowe 2 dni (albo 16 godzin) rocznie płatne 50% wynagrodzenia.

Trzecim typem wolnego jest tzw. opieka na dziecko. Jest ona już znana w polskim prawie i wynosi dwa dni – zasady jej przysługiwania się nie zmienią, będzie mógł ją wziąć rodzic dziecka do 14. roku życia.

| Czterodniowy tydzień pracy – czy to naprawdę możliwe?

Komu przysługuje 35 dni urlopu?

Jak widać, kwestia 35 dni urlopu jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje. Tyle dni wolnego otrzyma osoba, która wykorzysta 26 dni urlopu wakacyjnego, 5 dni urlopu opiekuńczego, 2 dni zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej oraz 2 dni z tytułu opieki nad dzieckiem. Można śmiało założyć, że grupa ta nie będzie liczna. Dla wielu osób jednak możliwość wzięcia dodatkowych kilku dni – nawet bezpłatnych lub płatnych częściowo – może być dużym ułatwieniem w balansowaniu pomiędzy codziennymi obowiązkami.

Oceń artykuł