Porady Życie zawodowe Obniżenie wymiaru czasu pracy – na jakich warunkach?
25.01.2018  | 5 min czytania

Obniżenie wymiaru czasu pracy – na jakich warunkach?

25.01.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(2)

Zmniejszenie wymiaru etatu może nastąpić z inicjatywy pracodawcy (np. w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego) albo na wniosek pracownika (np. na czas korzystania z urlopu wychowawczego). Zmiana warunków zatrudnienia wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia oraz ze zmniejszeniem wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Modyfikacja treści umowy o pracę

W umowie o pracę zawiera się m.in. informację o wymiarze czasu pracy. Jeśli w trakcie zatrudnienia dochodzi do zmiany warunków, konieczne jest sporządzenie kolejnego kontraktu lub aneksu. Pracodawca może zmieniać warunki pracy w drodze porozumienia lub poprzez wypowiedzenie. Zatrudniony ma prawo odrzucić nowe warunki. W takiej sytuacji dochodzi do rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia (więcej na ten temat: https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/jak-zmienic-warunki-umowy-o-prace/).  

Zmniejszenie wymiaru etatu – konsekwencje

Obniżenie wymiaru czasu pracy może wiązać się z redukcją wynagrodzenia. Taką informację również należy uwzględnić w umowie. Pracownik powinien zostać zawiadomiony na piśmie także o tym, ile wynosi dobowa i tygodniowa norma czasu pracy. Pracodawca musi wskazać też częstotliwość i termin wypłaty pensji, wymiar urlopu wypoczynkowego oraz czas trwania okresu wypowiedzenia. Zatrudniający przekazuje takie dane na piśmie, w ciągu 7 dni od zawarcia kontraktu lub podpisania aneksu.

Niższy wymiar czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Jednym z przywilejów pracujących rodziców jest urlop wychowawczy. Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę co najmniej przez 6 miesięcy. Pracujący rodzic ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy, aby móc sprawować opiekę nad dzieckiem, jednocześnie nie rezygnując z aktywności zawodowej. Formalności powinien dopełnić 21 dni przed podjęciem obowiązków na nowych zasadach (art. 186 kodeksu pracy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Wniosek jest wiążący dla pracodawcy – oznacza to, że nie może zostać odrzucony. W dokumencie należy wskazać: imię i nazwisko pracownika oraz dziecka, a także miesięczną liczbę godzin pracy oraz czas obowiązywania zmienionych warunków (może on wynosić maksymalnie 35 miesięcy). Do wniosku dołącza się m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Wymogi dotyczące dokumentu wynikają z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002243). Zatrudniony ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu.

Osoba, która wykonuje obowiązki w obniżonym wymiarze czasu pracy, podlega ochronie przed zwolnieniem. Nie można wypowiedzieć jej umowy od dnia złożenia wniosku do końca okresu wskazanego w dokumencie, o ile nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego czasu dokonanie wypowiedzenia staje się możliwe.       

Sprawdź, jakie prawa przysługują przy pracy na pół etatu: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/praca-na-pol-etatu-czym-sie-charakteryzuje/.  

Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Podejmując decyzję o zmianie wymiaru czasu pracy trzeba być świadomym, że zmniejszeniu ulega także przysługujący urlop. Dla osób pracujących na 1/2 etatu będzie to – proporcjonalnie – 10 lub 13 dni (w zależności od stażu pracy). Zatrudnieni na 3/4 etatu będą natomiast w roku dysponowali 15 lub 20 dniami urlopu wypoczynkowego. Zmiana wymiaru czasu pracy na 1/4 etatu poskutkuje natomiast skróceniem urlopu do 5 bądź 7 dni.

Oceń artykuł