Porady Życie zawodowe Notatka dyscyplinująca – co to takiego?
26.06.2018  | 4 min czytania

Notatka dyscyplinująca – co to takiego?

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Pracodawca może spisać notatkę służbową dotyczącą zachowania pracownika oraz wykonywania poleceń w miejscu pracy. Jeśli pracownik postępuje w nieodpowiedni sposób lub zgłaszane są na niego skargi – sporządza się notatkę dyscyplinującą. Dokument nie powinien osądzać osoby zatrudnionej ani wskazywać winnego, lecz przedstawiać zaistniałe sytuacje.

Notatka służbowa – zasady pisania i udostępniania

Notatki służbowe sporządza się w celu udokumentowania działań osoby zatrudnionej oraz wydarzeń związanych z wykonywaną pracą. W notatkach opisuje się fakty, które mają wpływ na zatrudnienie pracownika. Mogą przedstawiać pozytywne, jak i negatywne działania danej osoby. Pracodawca ma obowiązek poinformować Cię o każdej sporządzonej na Twój temat notatce służbowej. Masz prawo do wglądu w dokumentację w każdym momencie. Notatki nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Notatka dyscyplinująca – czego nie może dotyczyć?

Najczęściej notatki służbowe tworzy się na skutek negatywnych działań pracownika i jego nieodpowiedniego zachowania w miejscu pracy. Są to tzw. notatki dyscyplinujące. Twój szef ma prawo sporządzić dokument również wtedy, gdy zgłaszane są ustne skargi lub uwagi na osobę zatrudnioną.

Notatki dyscyplinujące opisują wydarzenia i nie mogą zawierać osądów oraz wskazywać winnego. Dokumenty nie powinny odnosić się do życia prywatnego pracownika.

Sytuacje wymagające stworzenia notatki dyscyplinującej

Pracodawca może stworzyć notatkę dyscyplinującą w przypadku, gdy pracownik:

  • odmawia wykonania polecenia służbowego, bez odpowiedniego uzasadnienia;
  • zachowuje się nieodpowiednio w stosunku do pracodawcy lub innych zatrudnionych osób, a postępowanie to nie kwalifikuje się do nałożenia kary porządkowej;
  • pozostaje w konflikcie z innym pracownikiem;
  • notorycznie spóźnia się do pracy lub przedłuża czas przerw;
  • wykonuje obowiązki służbowe w nieodpowiedni sposób, niedbale lub łamie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozmowa dyscyplinująca

Pracodawca ma obowiązek porozmawiać z pracownikiem na temat nieodpowiedniego zachowania lub źle wykonywanych obowiązków służbowych. Rozmowa służy weryfikacji zgłoszonych skarg i ma skłonić zatrudnioną osobę do refleksji oraz poprawy postępowania. Twój szef może porozmawiać z Tobą i stworzyć notatkę dyscyplinującą zamiast nałożenia kary porządkowej.

Spotkanie z pracodawcą powinno odbyć się bez udziału osób trzecich. Gdy skargi na Twój temat są bezpodstawne – przedstaw swój punkt widzenia i wyjaśnij sytuacje oraz zachowania, które mogły wzbudzić wątpliwości. W przeciwnym wypadku powiedz szefowi dlaczego postąpiłeś w nieodpowiedni sposób. Aby dojść do porozumienia, omów z pracodawcą problemy i wspólnie zastanówcie się nad nowym rozwiązaniem.

Gdy Twój pracodawca dojdzie do wniosku, że notatki oraz rozmowy dyscyplinujące nie przynoszą rezultatów, w uzasadnionych sytuacjach może ukarać Cię karą porządkową. Inną możliwością jest złożenie wypowiedzenia lub zwolnienie dyscyplinarne.

Kara nagany dla pracownika – za co możesz ją dostać?

Oceń artykuł