Porady Życie zawodowe Ile wynosi płaca minimalna w 2019 roku?
28.11.2017  | 5 min czytania

Ile wynosi płaca minimalna w 2019 roku?

28.11.2017  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Płaca minimalna znacząco zyskała na wysokości w 2019 roku. Najniższa krajowa pensja dla osób z umowami o pracę w porównaniu z 2018 rokiem wzrosła aż o 150 zł brutto. Wprowadzono również zwaloryzowaną wysokość stawki godzinowej od umów cywilnoprawnych, która wzrosła do poziomu 14,7 zł brutto.

Jaka jest płaca minimalna w 2019 roku?

Płaca minimalna na rok 2019 została przegłosowana przez rząd 11 września 2018 r. Najniższa krajowa brutto została ustalona na kwotę 2250 zł brutto. Stawka godzinowa wzrosła do wysokości 14,7 zł brutto.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najniższą krajową zarabia w Polsce 1,5 miliona mieszkańców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało natomiast, że minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 47% prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Według badań Eurostatu za styczeń 2019 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 523 euro miesięcznie, co sytuuje ją na ósmym miejscu od końca wśród innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Niższe wynagrodzenie minimalne otrzymują tylko Słowacy, Czesi, Chorwaci, Węgrzy, Rumuni, Litwini i Bułgarzy. Najwyższą płacę minimalną ma natomiast Luksemburg – wynosi ona miesięcznie ponad 2000 euro.

Co to jest płaca minimalna?

Ile na rękę w 2019 roku?

Osoby zarabiające najniższą krajową w 2019 roku „na rękę”, czyli płacę netto, otrzymują wynagrodzenie, od którego odliczone zostały:

  • zaliczka na podatek dochodowy,
  • składki ZUS (emerytalna, rentowa i chorobowa),
  • składka zdrowotna.

Płaca netto w 2019 r. wynosi więc ok. 1634 zł.

Jeśli chcesz ustalić, jakie będzie Twoje wynagrodzenie „na rękę”, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Ile naprawdę kosztuje Twoja pensja?

Płaca minimalna a mediana i dominanta zarobków w Polsce w 2019 roku

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z kwietnia 2019 roku mediana zarobków w Polsce wyniosła powyżej 5000 złotych brutto. Warto jednak pamiętać, że GUS bierze pod uwagę zarobki osób pracujących w firmach zatrudniających powyżej 9 osób. W badaniu nie sprawdza się natomiast jednoosobowych działalności gospodarczych, mikrofirm i najmniejszych spółek. Tymczasem to one zatrudniają większość, bo ok. 60 procent wszystkich pracowników w Polsce, a jednocześnie nie płacą pensji takich, jak większe przedsiębiorstwa.

Mediana zarobków dla całej Polski szacowana jest pomiędzy 2800 – 3000 zł brutto, co oznacza, że jest ona niższa o ok. 20% od średniego wynagrodzenia, ale zdecydowanie wyższa od pensji minimalnej.

Niezbyt duże różnice w wysokościach można odnotować już pomiędzy pensją minimalną a dominantą, czyli najczęściej wypłacanym wynagrodzeniem w Polsce. Jej wysokość to ok. 2500 zł brutto, co daje nieco ponad 1800 zł na rękę.

Jaka będzie płaca minimalna w 2020 roku?

Płaca minimalna w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Nie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Spośród 28 państw członkowskich UE stawki minimalne ustalane są na poziomie krajowym w 22 państwach. Nie obowiązują natomiast w Danii, Austrii, Finlandii, Szwecji, Włoszech i na Cyprze. Pensja minimalna ustalana jest tam dla poszczególnych sektorów, grup zawodowych lub branży.

Choć płaca minimalna w Polsce rośnie, to nasz kraj w 2018 roku nadal znajdował się wśród państw, gdzie jej wysokość jest najniższa – 503 euro. Mniej niż 500 euro zarabiają mieszkańcy Węgier, Litwy i Łotwy – 400 euro, Rumunii – 408 euro, Chorwacji – 462 euro, Czech i Słowacji – 480 euro, a także Bułgarii - 260 euro. Na najwyższe płace minimalne mogą natomiast liczyć mieszkańcy Wielkiej Brytanii – 1401 euro, Francji i Niemiec – 1498 euro, Belgii – 1563 euro, Holandii – 1578 euro, Irlandii – 1614 euro i Luksemburgu – 1999 euro.

Ile wynosi stawka godzinowa netto w 2019 roku?

W porównaniu z 2018 rokiem minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosła z 14 zł do 14,7 zł brutto. Oznacza to, że zleceniobiorcy lub samozatrudnieni, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm, otrzymają 10,54 zł netto za godzinę pracy.

Kogo nie dotyczy minimalna stawka godzinowa w 2019 roku?

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy osób, które pracują na podstawie umowy o dzieło lub umowy agencyjnej.

Obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej nie obejmuje także:

  • umów zawieranych między osobami fizycznymi, które nie wykonują działalności gospodarczej,
  • umów z warunkiem otrzymywania wynagrodzenia prowizyjnego,
  • niektórych umów dotyczących usług opiekuńczych.

Dlaczego zmieniła się wysokość stawki godzinowej w 2019 roku?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej została zagwarantowana zleceniobiorcom dzięki ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001265.

Wysokość stawki godzinowej zależy od wysokości płacy minimalnej. Jej wzrost w 2019 roku spowodował więc proporcjonalny wzrost minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy – do 14,7 zł brutto.

Obowiązkiem zleceniodawcy jest prowadzenie ewidencji godzin poświęconych na wykonanie zlecenia. Sposób prowadzenia ewidencji powinien zostać ustalony w umowie, ponieważ przepisy nie wskazują szczegółowych regulacji w tym zakresie. Jeśli podobnego zapisu brakuje w umowie, to zleceniobiorca wykazuje zleceniodawcy informację o liczbie przepracowanych godzin przed terminem wypłaty wynagrodzenia. Może dokonać tego w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zleceniodawca, który nie płaci minimalnej stawki godzinowej, może spodziewać się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub sprawy w sądzie pracy. Podlega to karze od 1000 do 30 000 zł.

Umowa-zlecenie a umowa o pracę w 2018 roku

Płaca minimalna 2019 – od kiedy?

Płaca minimalna w wysokości 2250 zł brutto oraz stawka godzinowa 14,7 zł brutto przy umowie-zleceniu lub umowie o świadczenie usług obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Stały wzrost płacy minimalnej dostrzegalny jest najwyraźniej na przestrzeni lat. W roku 2008 minimalna pensja wynosiła zaledwie 1126 zł brutto. Na rok 2020 zapowiadany jest natomiast jej rekordowy wzrost. Minimalne wynagrodzenie ustalone przez Radę Ministrów wyniesie aż 2600 zł brutto.

Oceń artykuł